Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Muiterij bij de Fed?

Steeds meer leden van de Fed vinden dat de rente nog verder omhoog moet. Dat gaat in tegen wat voorzitter Jerome Powell bij de vorige persconferentie suggereerde. Is er een opstandje binnen de Fed, vraagt Edin Mujagic zich af.

De laatste tijd zijn er twee geluiden bij de Fed waar beleggers goed op moet letten. Er staat veel op het spel, zowel op de korte als de wat langere termijn. Laten we beginnen met de korte termijn. Centrale bankiers zijn grofweg in te delen in haviken en duiven.

Haviken zijn centrale bankiers die vrij makkelijk een reden kunnen bedenken waarom de rente hoger moet. Die groep is inmiddels zo goed als een bedreigde vogelsoort geworden. er zijn er niet veel van en velen die nu als havik worden aangemerkt, zouden vroeger tot de superduiven worden gerekend.

Over duiven gesproken: dat is de term voor centrale bankiers die vinden dat de rentes te hoog zijn en er geen problemen mee hebben redenen te bedenken waarom het mes in de rente moet.

Nog niet aan het winnen

Als een havik zegt dat een centrale bank, in dit geval de Fed, de rente niet moet verlagen of moet verhogen, dan is dat dus niets bijzonders. Het wordt een heel ander verhaal als duiven zo’n boodschap de wereld in slingeren. En dat is gebeurd.

Duif Thomas Barkin, de topman van de regionale centrale bank in Richmond, zei bijvoorbeeld dat hij in de macro-economische cijfers over inflatie en de Amerikaanse arbeidsmarkt niets kon vinden om te kunnen concluderen dat de Fed de strijd tegen inflatie aan het winnen is.

Als inflatie hoog blijft, dan moet de Fed de rente verder verhogen, zegt hij. Hij deed er nog een schepje bovenop door de zeggen dat de bank zich niet moet laten weerhouden van verdere renteverhogingen door zorgen over financiële (in)stabiliteit.

Geen einde

Dat is nogal wat, omdat zorgen voor financiële instabiliteit als gevolg van renteverhogingen doorgaans één van de belangrijke argumenten van de duiven is om de rente ongemoeid te laten. Dat een duif expliciet zegt wat Barkin zei, ja, dat mag je dan ook best opmerkelijk noemen.

Als Barkin een duif is dan in zijn college Neil Kashkari, van de regionale centrale bank in Minneapolis, een superduif. Het trok dan ook meteen mijn aandacht, toen ik in een interview met hem las dat de Fed het volgens hem het wel wat rustiger aan kon doen met het verhogen van de rente, maar dat er geen sprake is van een eind aan de verhogingencyclus.

Dat iemand zoals Kashkari in het voorjaar van 2023 impliceert dat het einde van de verhogingen nog niet is bereikt, met alle zorgen over financiële instabiliteit en verwachtingen van lagere economische groei zo niet een recessie, is groot nieuws!

Blijven inprijzen

Verschillende andere leden van het rente comité van de Fed lieten ook in interviews en toespraken doorschemeren dat het wat hen betreft zeer de vraag is of de centrale bank in juni even pas op de plaats moet maken, iets waar de markt op rekent.

Om te zwijgen over renteverlagingen, die de markt nog steeds blijft inprijzen voor het einde van het jaar, zij het in een mindere mate dan enkele weken geleden. De superduif Kashkari zei dat het wellicht nodig zal zijn de Fed-rente boven de 6% te brengen!

Als zo iemand dat zegt – en daarmee alle haviken rechts inhaalt – dan doen beleggers er goed aan te luisteren. Dát beleggers rekening houden met renteverlagingen, komt vooral doordat de voorzitter van de bank, Jerome Powell, tijdens de laatste persconferentie hintte op een pauze in juni en erop hintte dat het wel eens zo kan zijn dat de Fed klaar is met renteverhogingen.

Een groeiend aantal van zijn collega’s denkt er blijkbaar anders over. Is er sprake van muiterij aan boord van het Fed-schip? Het andere geluid dat te horen is vanuit de Fed, heeft betrekking op de wat langere termijn. Daarover volgende week vrijdag meer.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie