Ewout van Schaick is als hoofd multi-asset verantwoordelijk voor macro-economisch en beleggingsstrategie onderzoek en -ontwerp, tactische asset allocation (TAA) en het beheer van de mixfondsen en mandaten binnen Goldman sachs AM. Van Schaick is CFA charterholder en behaalde een Master Economie (1997) aan de Universiteit van Maastricht.
Column

Wachten op een duidelijke richting

Data over inflatie, rente, arbeidsmarkt, huizenmarkt, monetair beleid en economische groei zijn zo gemengd dat mixfondsbelegger Ewout van Schaick het zekere voor het onzekere neemt en risico's nog even uit de weg gaat.

Hoewel de belangrijkste Amerikaanse aandelenindex, de S&P 500, afgelopen week zijn hoogste niveau van het jaar bereikte, kun je nog niet echt spreken van een trend. Na een sterk rendement van bijna 10% in januari verloor de index bijna alles weer in februari en maart om dat verlies daarna met ups en downs weer goed te maken.

Hetzelfde kun je concluderen voor de obligatiemarkt. De 10-jaars US Treasury yield beweegt zich dit jaar in een brede bandbreedte tussen ruwweg 3.3% en 4.1%. De markt voor Amerikaanse staatsobligaties is bijzonder volatiel maar zonder een echte richting te kiezen.

Hetzelfde zien we in Europa waar de meeste staatsobligaties ook binnen een vrij brede bandbreedte van zo’n 80 basispunten handelden. Alleen in de Europese aandelenmarkt is op dit moment nog een opwaartse trend te zien, hoewel die de laatste weken ook duidelijk afvlakt.

Wel of geen naderende recessie

Kortom, beleggers hebben moeite om richting te vinden. Nadat de markt begin dit jaar steeds meer begon te geloven in een zachte’ landing van de economie waarbij de stijgende rente de top van de cyclus bijna had bereikt, zijn beleggers nu op zoek naar een bevestiging. Veel beleggers, waaronder ik zelf, verwachten nog steeds dat de economie onder druk van de flink gestegen rente later dit jaar zal afkoelen en mogelijk in een recessie terechtkomt.

Maar andere economen vergeleken het wachten op de recessie al met het wachten op Godot uit het gelijknamige toneelstuk van Samuel Becket. Hoe lang Vladimir en Estragon ook wachtten, uiteindelijk kwam Godot nooit opdagen.

"Andere economen vergeleken het wachten op de recessie al met het wachten op Godot"

Een andere groep beleggers tuurt vooral naar bewijs van dat het einde van de renteverhogingen daar is en hoopt op een eerste renteverlaging door de Amerikaanse Centrale Bank. Maar de recente inflatiecijfers geven de Fed hier nog weinig aanleiding toe.

Wel of geen herstel goederensector

Laten we dus maar even een rondje door de wereld maken om te kijken of we in de laatste economische data wat richting kunnen vinden.

De laatste maanden zien we vooral dat de dienstensector het goed blijft doen en zelfs positief verrast, terwijl de goederensector er relatief zwak bij ligt. Het lijkt er op dat dit nog vooral een correctie is op de omgekeerde situatie gedurende de Covid-jaren. Optimisten verwachten dat de trend in de goederenproductie binnenkort zal keren, pessimisten dat de post-covid support voor de dienstensector binnenkort zal afnemen.

De sterke dienstensector zorgt er ook voor dat de arbeidsmarkt nog steeds krap is, maar we zien wel dat het aantal openstaande vacatures in de Verenigde Staten afneemt. In Europa is dit nog zeker niet het geval en zien we nog steeds een groot tekort aan arbeidskrachten in veel sectoren en landen.

"De sterke dienstensector zorgt er ook voor dat de arbeidsmarkt nog steeds krap is"

Wel of geen stabilidsatie huizenmarkt

Terwijl de arbeidsmarkt in de VS mogelijk wat verzwakt, stabiliseert de Amerikaanse huizenmarkt de laatste weken juist, wat een positief signaal is voor de financiële markten. In de Europa is de huizenmarkt veel diverser met vooral zwakte in bepaalde steden en regio’s, zoals Stockholm en Wenen, maar meer stabiliteit elders.

Wel of geen daling inflatie

Terwijl de laatste Amerikaanse inflatiecijfers nog steeds een dalende trend bevestigen, zien we in de in april gepubliceerde cijfers voor Europa enige reden tot zorg. Die toonden dat de daling van zowel headline als core inflatie in de eurozone tot stilstand lijkt gekomen.

Wel of geen verlaging rente

Maar ook in de laatste berichten vanuit de Amerikaanse centrale bank lijken de haviken weer wat terrein te winnen. De Fed wil duidelijk de optionaliteit behouden om opnieuw de rente te verhogen als dat nodig is en geeft aan voorlopig nog geen ruimte te zien voor renteverlagingen.

"De Fed wil duidelijk de optionaliteit behouden om opnieuw de rente te verhogen"

Tegelijkertijd blijven de financiële markten de eerste renteverlagingen voor dit jaar inprijzen. Er is veel bovendien veel rumoer rond het Amerikaanse schuldenplafond. Het is voorbarig om te concluderen dat we dicht bij een deal zijn.

Ook gemengde berichten in Oosten

Als we de blik baar het Oosten richten zien de dezelfde diversiteit aan data. Het herstel van de Chinese economie vindt ook met name plaats in de dienstensector en is vooral gedreven door de heropening van de economie uit covid. Daarnaast zijn er natuurlijk overheidsinvesteringen in duurzame energie en de digitale infrastructuur. De aprilcijfers over de import, huizenmarkt en kredietverlening laten een verlies aan momentum zien.

Ook in de rest van de opkomende markten is het beeld zeer gemengd. Relatief sterke cijfers in India, Thailand en Mexico maar minder duidelijke richting in Zuid-Korea en Taiwan, en zwakke cijfers in bijvoorbeeld Brazilië, Polen of Egypte.

Geen richting, geen risico

Het lijkt er momenteel op dat de aandelen en obligatiemarkten alleen in een duidelijk richting kunnen worden gebracht door een eenduidig beeld in economische data of een nieuwe richting in monetair beleid. Bewijs voor het doorzetten van de economische groei of juist het begin van een recessie of de aankondiging van de eerste renteverlagingen of juist nieuwe renteverhogingen kunnen beleggers in beweging zetten.

Helaas blijkt uit het reisje langs de data hierboven dat dat dit bewijs er nog niet inzit. Voorlopig lijkt het dus verstandig om niet te veel risico te nemen en uit de laatste sentiment- en positioneringsgegevens lijken de meeste beleggers dit advies op te volgen.

De informatie in zijn columns zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie