Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

De ECB gaat nog even door

De Fed drukt op de pauzeknop bij de renteverhogingen, maar de ECB zeker nog niet. De ECB gaat er alles aan doen om de inflatie richting 2% te krijgen, aldus Edin Mujagic. Maar dat wordt wel een balanceeract.

Waar de Fed besloot tot een rentepauze over te gaan (en definitief te stoppen, denk ik), is daar bij de ECB nog geen sprake van. De ECB  besloot de rente deze week ook met 25 basispunten te verhogen.

Christine Lagarde zei echter heel duidelijk en meermaals dat alle bestuursleden zijn vastberaden om inflatie naar 2% te krijgen, dat iedereen het erover eens is dat meer renteverhogingen nodig zijn én dat de bank niet gaat pauzeren.

Op de vraag of het ECB-beleid voldoende restrictief is met de huidige rente, gaf Lagarde aan geen magisch rentepercentage te hebben waarbij er sprake is van voldoende restrictief beleid.

Bijna iedereen?

De ECB-president hield het erop dat de bank zal weten wat dat niveau is, wanneer ze er komt. Zij voegde daaraan toe dat de ECB op weg is naar dat niveau maar er nog niet is.

“Is ons beleid voldoende restrictief? Nog niet,” aldus Lagarde. De bank zal, aldus de president, de rente brengen naar niveaus die nodig zijn om inflatie op 2% te krijgen en daar op te houden.

Het bovenstaande kun je niet anders opvatten dan dat de ECB nog niet klaar is met renteverhogingen. Gedurende de persconferentie was er nog een andere interessante hint daarvoor. Nadat Lagarde eerst aangaf dat alle bestuursleden vastberaden zijn inflatie aan te pakken, dat iedereen erover eens is dat de bank niet klaar is met renteverhogingen en dat de bank niet pauzeert, zei ze niet veel later dat 'bijna iedereen' de besluiten van vandaag steunde.

Goede zaak

Als beide uitspraken kloppen, dan kan dat alleen betekenen dat sommige ECB-bestuursleden voor 50 basispunten hebben gepleit en niemand voor een pauze was.

En inderdaad, Lagarde bevestigde later in de persconferentie dat er niemand was die had gepleit voor niets doen en dat sommige bestuursleden voor 50 basispunten hadden gepleit. Dat is, in de marge, een goede zaak. Blijkbaar zijn alle bestuursleden het erover eens dat de rente nog steeds te laag is.

Ik denk dat dit de belangrijkste conclusie van de persconferentie is. Ik vraag me alleen af hoe lang iedereen in het ECB-bestuur dat blijft vinden.

Twee keer omhoog

De ECB heeft ook aangegeven van plan te zijn de obligatie-herinvesteringen in de zomer te stoppen, voor wat het regulieren opkoopprogramma, de APP, betreft. Daarnaast lossen de commerciële banken de steun die ze eerder hadden gekregen van de ECB.

Beide zijn zaken die hetzelfde effect hebben als een renteverhoging. Wanneer het bestuur weer vergadert op 15 juni en daarna op 27 juli, acht ik de kans groot dat de bank de rente twee keer met 25 basispunten zal optrekken.

Of de rente na juli verder verhoogd zal worden, betwijfel ik. Tegen die tijd zal de economie aanzienlijk minder goed draaien, de inflatie zou verder gedaald moeten zijn en het verschil tussen de Fed-rente (die gestopt is met het verhogen) en de ECB-rente zou te klein worden. Met als gevaar, in de ogen van ECB-bestuursleden, een te sterke euro.

Balanceeract

Dit was een van de betere persconferenties van de bank. Had de bank de rente met 50 basispunten verhoogd, dan hadden we kunnen spreken van een perfecte vergadering.

Verwar dit overigens niet met dat het beleid van de bank goed is: ik vind nog steeds dat de ECB veel te lang de rente op 0% heeft gehouden veel te lang en veel te veel obligaties heeft gekocht, veel te lang bleef geloven in het tijdelijk-sprookje van hoge inflatie, veel te laat de rente is gaan verhogen en dat vervolgens veel te weinig heeft gedaan.

Lagarde had het over een ‘ultimate balancing act’ waar de ECB mee bezig is. Hoewel de vergadering van 4 mei een goede was, met goede besluiten, denk ik dat de fouten uit het verleden ons duur zullen komen te staan en dat, ook na nog twee renteverhogingen door de ECB, het monetaire beleid niet voldoende restrictief zal zijn om de inflatie in de eurozone in de komende jaren naar 2% te brengen en te houden.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen