Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Voorzichtig met kredietwaardige euro-bedrijfsobligaties

"De waarderingen van Euro Credit ogen aantrekkelijk, maar we bereiden onze portefeuille wel voor op de aankomende uitdagingen", schrijft Marc Rovers, hoofd Euro Credit bij vermogensbeheerder LGIM.

“De credit spreads voor Euro Credit ten opzichte van de Duitse staatsobligaties zitten met ongeveer 170 basispunten in het 75e percentiel van hun evolutie sinds 2006, en bieden dus een ruime compensatie voor het wanbetalingsrisico.

Bovendien is de all-in-yield op het hoogste niveau sinds 2012. Dit komt voornamelijk door de hogere rentes op staatsobligaties, aangezien de spreads nog steeds onder het niveau liggen van 2012. Dat laatste is een belangrijk punt, aangezien de credit spreads in het verleden meestal groter waren in tijden van een recessie of onrust in de markt.

Daarom blijft LGIM redelijk neutraal gepositioneerd. Het doel is om de positieve carry en opbrengst te benutten. Tegelijk bereiden we de portfolio wel voor op de aankomende uitdagingen. In de bankensector behouden we een overweging in tegenstelling tot een onderweging in andere zakelijke sectoren, ook al hebben we de onderweging daar verminderd. Van de onderweging in duration zijn we nu af, aangezien de markten nu al behoorlijke beleidswijzigingen inprijzen.

Verwachtingen voor 2023

De komende maanden houden we uiteraard rekening met het nieuwe monetaire beleid. We kijken nog steeds vooral naar sectoren waar factoren zoals energieprijzen, hoge rente en inflatie belangrijke variabelen zijn, die zowel de allocatie in de sector als de individuele posities beïnvloeden.

Omdat liquiditeit schaarser en duurder wordt, zal het werk van onze analisten van groot belang zijn om de juiste bedrijven te selecteren. De markttechnische aspecten zullen lastig te meten zijn en het huidige rendement mag dan wel instroom aantrekken, maar voor een duurzame rally hebben we eerste een stabiele rente nodig en een uitkomst van de oorlog in Oekraïne.

"Voor een duurzame rally hebben we eerste een stabiele rente nodig en een uitkomst van de oorlog in Oekraïne"

Het is nooit eenvoudig, maar met een blijvende grote onzekerheid en volatiliteit zal dit jaar even uitdagend - en mogelijk belonend - zijn als altijd.” 

CityWire riep Marc Rovers al drie keer uit tot een van de beste Europese fondsmanagers.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie