Column
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Defensief risico nemen

"It’s always darkest before dawn." Dat is de titel van de voorzichtig positieve outlook 2023 van J.P. Morgan AM. Chinese aandelen, dividendaandelen, langlopende Chinese en Amerikaanse staatsobligaties én kredietwaardige bedrijfsobligaties staan volgens hoofd beleggingsstrateeg Vincent Juvyns op een duidelijke koop.

“2022 is een moeilijk beursjaar geweest. Iedereen wist wel wat ons te wachten stond als de rente zou stijgen, maar de klap op de obligatiemarkt kwam toch hard aan. Half november stond een wereldwijde goed gespreide dollarportefeuille, bestaande uit 60% aandelen en 40% obligaties, meer dan 15% in de min. Het is heel lang geleden dat aandelen en obligaties samen onderuit gingen.

Vincent Juvyns
Vincent Juvyns van JP Morgan AM

Prima instapmoment

Het goede nieuws is dat het voor nieuwe beleggers nu een mooie gelegenheid is om te beleggen. Dat geldt zeker voor obligaties. Zo is de rente van bijvoorbeeld de tienjaars Treasury meer dan verdubbeld tot 4%. Wereldwijde bedrijfsobligaties met de beste kredietrating gaven vorige maand bijna 6%. Begin van dit jaar was dat nog iets minder dan 2%.

Voor de lange termijn verwachten wij dat een 60-40-portefeuille een gemiddeld rendement kan boeken van 5,1%. Aan het begin van dit jaar waren onze verwachtingen een stuk negatiever met een verwacht langetermijnrendement van een schamele 2,8%.

Langetermijnverwachtingen zijn flink verbeterd

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Inflatie zal fors dalen

Desondanks zijn de meningen duidelijk verdeeld over wat 2023 gaat brengen. Wij als beleggingshuis willen risico nemen maar dan wel op een defensieve manier. Veel zal afhangen van hoe de inflatie zich verder ontwikkelt. Mochten de inflatiecijfers de komende maanden meevallen, dan zullen we enthousiaster worden over aandelen.

Inmiddels is de inflatie wel over zijn hoogtepunt heen. Ik denk nog altijd dat de huidige hoge inflatie tijdelijk is. De Amerikaanse inflatie kan volgend jaar tot 3% dalen. In Europa kan de inflatie binnen afzienbare tijd zelfs weer onder de 2% schommelen.

Voor de vastgoedmarkt betekent de inflatie, en dan vooral de hoge rentes die daarvan het gevolgd zijn, een forse tegenwind. Toch ben ik niet bijzonder somber over de woningmarkt. Voor mensen die hun hypotheekrente voor lange tijd hebben vastgezet, verandert er immers weinig. In de VS gaat het om 85% van de huizenbezitters. Daarom ben ik niet al te bang dat de belangrijke Amerikaanse vastgoedmarkt zal ontsporen. Bovendien is de gemiddelde hypotheekkwaliteit in de VS sinds de kredietcrisis in 2008 flink verbeterd. Slechts een heel klein gedeelte is tegenwoordig nog van het type subprime.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Diepe recessies blijven uit

Belangrijk is natuurlijk ook hoe economieën zich zullen ontwikkelen. Krijgen we die harde landing met diepe recessies? Ik denk van niet. Ja, er is komende jaar wel sprake van een serieuze vertraging van de wereldeconomie tot een groei van tussen de 2% en 3%. In de VS kan er sprake zijn van een milde recessie door de hoge rentestanden. Voor Europa doet de energiecrisis zich vooral voelen.

Maar tot nu toe blijken economieën opmerkelijk robuust. De consumentenbestedingen blijven sterk. Mede geholpen door een arbeidsmarkt die er nog altijd heel goed bijligt. Er is nog altijd sprake van krapte. Daarom denk ik dat we volgend jaar te maken krijgen met een milde recessie toe en niet meer dan dat. Voor het hele jaar zal er volgens onze rekenmeesters sprake zijn van positieve groei.

"Economieën blijken opmerkelijk robuust"

Daarbij hebben wij over Europa wel meer zorgen dan over VS. Europa zit dichter bij de oorlog in Oekraïne en heeft meer problemen om het energie-aanbod tegen redelijke kosten op peil te houden. Dit soort problemen is in de VS niet aan de orde. Maar ook in Europa was er in het derde kwartaal nog altijd sprake van groei, geholpen door fiscale steun.

Mijn verwachting is ook dat er volgend jaar geen einde zal komen aan de globalisering. Duidelijk is wel dat we naar een multipolaire wereld bewegen. Zowel China, de VS en Europa hebben maatregelen genomen om de vrije handel aan banden te leggen.

Nee, we krijgen geen diepe recessie

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Fixed income is back in town

De huidige rentes zijn aantrekkelijk in een periode dat de inflatie afneemt. Onze rendementsverwachtingen voor obligaties liggen inmiddels tweemaal zo hoog als een jaar geleden. We geloven niet dat centrale banken de rentes in 2023 al zullen verlagen. Onze verwachting is dat de Amerikaanse beleidsrente eind 2023 op 5% zal liggen en die van de EU op 2,5%.

"Onze rendementsverwachtingen voor obligaties liggen inmiddels tweemaal zo hoog als een jaar geleden"

De beste obligatiekansen liggen in de VS, en dan vooral in de het langlopende segment. Ook Chinese staatsobligaties met een lange looptijd hebben onze voorkeur, net als alle kredietwaardige bedrijfsobligaties wereldwijd.

Positief is dat de bankbalansen sinds de kredietcrisis door extra regulering aanzienlijk zijn versterkt. Dat maakt het bijzonder onwaarschijnlijk dat we een nieuwe financiële crisis krijgen. Europa blijft dus kwetsbaar, maar het financiële systeem is gezond. Er is genoeg geld om uit te lenen, al is het maar omdat sparen weer aantrekkelijk is.

Dollar zal aan waarde verliezen

Wat betreft de dollar denken wij dat de Amerikaanse munt op korte termijn sterk zal blijven. Voor de lange termijn is het plaatje heel anders. Wij rekenen de komende jaar op en dollardaling ten opzichte van de euro van 2% per jaar. Dat is iets om rekening mee te houden.

Dollar is overgewaardeerd

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Dividendaandelen en Chinese aandelen favoriet

Wat betreft aandelen zijn waarderingen dit jaar naar beneden gekomen. Zo is de koerswinstverhouding van Amerikaanse aandelen gedaald van 21 begin dit jaar tot 16 half november. Hoewel wij nog altijd onderwogen zitten in aandelen, gaan we wel richting neutraal. Voor de lange termijn bieden aandelen nu wel een mooi instapmoment.

Aandelen zijn goedkoper dan het langetermijngemiddelde, ...

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Om de risico’s te beperken, kiezen wij voor een defensieve aanpak, waarbij vooral dividendaandelen goede kansen bieden. Dit aandelensegment heeft namelijk de neiging om tijdens recessies beter overeind te blijven. De reden daarvan is vooral dat dividendaandelen zich in defensieve sectoren ophouden, zoals defensieve consumentenbedrijven en de gezondheidssector. In de jaren zeventig, tijdens een langdurig stagflatieregime, deden dividendaandelen het veel betere dan andere aandelenstrategieën. J.P. Morgan Asset Management heeft een sterke naam als het gaat om beleggen in dividendaandelen. Onze dividendaandelenfondsen weten al jaren de markt structureel te verslaan.

"Een stevige verlaging van de winstgroei is nog niet ingeprijsd"

Dat wij nog altijd voorzichtig zijn met aandelen heeft natuurlijk alles te maken met de winstverwachting. Wij verwachten dat een stevige verlaging van de winstgroei nog niet is ingeprijsd. Lagere winsten leiden tot hogere waarderingen, dus zo goedkoop zijn aandelen momenteel zeker niet.

... maar de winstverwachtingen zijn nog altijd te hoog.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Chinese kansen

Naast dividendaandelen zetten wij sterk in op Chinese aandelen. De heropening van China is vooral goed voor lokale economie. Door het recessiegevaar in het Westen staat de Chinese export onder druk." Wij denken dat de Chinese economie de komende jaren tussen de 4% en 5% zal groeien. Zeker de groei van de middenklasse, een succes van Xi, vergroot de aandelenkansen.

Daarnaast is China leidend in de energietransitie, een geweldige toekomstige groeitrend. Er is berekend dat de komende er 140 biljoen dollar nodig is om de netto CO2-uitstoot naar nul te krijgen. Windmolens, zonnepanelen etc. worden tegenwoordig vooral in China geproduceerd. Ook dat is een reden waarom wij China beschouwen als de aandelenmarkt met de beste rendementskansen.”

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Assetallocatie