Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Dollarkracht houdt aan

Het scenario van een verzwakkende wereldwijde groei en grote onzekerheid is gunstig voor de Amerikaanse dollar. Dat schrijft Dr. Andrea Siviero. Deze beleggingsstrateeg bij vermogensbeheerder Ethenea houdt ernstig rekening met een opnieuw aansterkende greenback.

"De Amerikaanse dollar blijft profiteren van een agressieve Fed en een veerkrachtige Amerikaanse economie. Ondanks de strakkere positie van de ECB en de sterke appreciatie van de Amerikaanse dollar in 2022 verwachten we dat de Amerikaanse dollar sterk blijft ten opzichte van de euro. Een recessie in de komende kwartalen voor de economie van de eurozone, die last heeft van de energiecrisis en het dalende vertrouwen, is vrijwel onvermijdelijk.

Gezien de hoge overheidsschulden en de uitgesproken regionale verschillen blijft het verkrappen van het monetaire beleid van de ECB een zeer moeilijk proces. Een strakker ECB-beleid kan op korte termijn enige verlichting brengen voor de noodlijdende euro. Toch is het onwaarschijnlijk dat het de onderliggende patronen van de zwakke euro zal veranderen.

Andrea Siviero

Dollarkracht verklaard

In 2022 steeg de Amerikaanse dollar op jaarbasis met meer dan 10% ten opzichte van de euro, waardoor het  de sterkste munt binnen de G10 werd. Er zijn verschillende redenen voor de algemene sterkte van de greenback. Zo lijkt de Amerikaanse economie, ondanks enige vertraging in de eerste helft van 2022, bestand tegen de hoge inflatie en het strakkere beleid van de Fed. Dat is mede te danken aan de sterke arbeidsmarkt, gezonde loonstijgingen en solide consumenten- en bedrijfsuitgaven.

In de komende kwartalen zal de Amerikaanse economische groei waarschijnlijk die van de eurozone en China overtreffen. Mocht de Fed buitensporig verkrappen dan doemt een Amerikaanse recessie wel op.

In de afgelopen 18 maanden heeft de Amerikaanse dollar ook geprofiteerd van zijn status van veilige haven, die internationale kapitaalstromen aantrekt in tijden van wereldwijde crisis.

ECB loopt achter

De positie van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro is verder versterkt door de zwakke euro-economie en het divergerende beleid van de Fed en de ECB. De Europese economie was nog niet hersteld van de door de pandemie veroorzaakte recessie toen zij hard werd getroffen door de gevolgen van het conflict in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende sancties tegen Rusland. Dit laatste leidde tot een sterke stijging van de energieprijzen en een opleving van de inflatie, waardoor het vertrouwen van de consumenten en bedrijven sterk afnam.

Terwijl de Amerikaanse Federal Reserve haar belangrijkste rentetarief sinds maart met 250 basispunten heeft verhoogd, werd de aanpassing van de monetaire beleidsmaatregelen van de ECB vertraagd door een verzwakkende economie, marktfragmentatie (toename van de spreads op overheidsobligaties binnen de eurozone) en politieke spanningen. In de zomer, toen de Europese inflatie een recordhoogte bereikte, veranderde de ECB haar toon en werd zij veel agressiever om de inflatie te verlagen en de inflatieverwachtingen te beheersen.

Europes resessie onvermijdelijk

Vooral de Duitse economie, die sterk afhankelijk is van Russische energie, is zwaar getroffen. De Duitse industriële sector lijdt daarnaast onder aanbodproblemen en een zwakke binnenlandse en wereldwijde vraag. Ondanks een gezonde arbeidsmarkt is de loongroei matig. Het consumentenvertrouwen bevindt zich op een historisch dieptepunt als gevolg van de dalende koopkracht van de gezinnen.

De ECB lijkt vastbesloten om door te gaan met een strakker monetair beleid om de inflatie weer op het beoogde niveau te brengen. Ondanks een steeds expansiever begrotingsbeleid en aanvullende steun van verschillende Europese landen is een Europese recessie niet te voorkomen.

Ook China in de problemen

Ook in China, het derde grote mondiale economische blok naast de VS en Europa, vertraagt de economie al enige tijd. De uitbraak van Covid-19 heeft dit jaar een vraag- en aanbodschok veroorzaakt. Ondanks de overheidsmaatregelen kan het nul Covid-beleid en de diepe crisis in de vastgoedsector ook een Chinese recessie veroorzaken."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie