Column

Stop de mooie praatjes

Greenwashing vormt een belangrijk reputatierisico voor de Europese fondsenindustrie. Invoering van SFDR is een goede stap, maar er moet volgens Detlef Glow van Lipper Refinitiv meer gebeuren om misleidende marketing de wereld uit te helpen.

Duurzame beleggingen op basis van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG-criteria) is hét grote thema in de Europese beleggingssector. Maar aangezien er geen eenduidige definitie bestaat van wat een ESG-belegging precies inhoudt, zijn er even veel benaderingen als spelers in de markt. Het brede scala aan criteria die duurzaamheid meten, zijn voor fondsbeleggers en beleggingsadviseurs tamelijk verwarrend. Zelfs de onlangs ingevoerde Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR) zal greenwashing waarschijnlijk niet kunnen voorkomen.

Er rust een grote verantwoordelijkheid op de schouders van beleggingsadviseurs en fondsenplatforms om de juiste fondsen te selecteren. Dit betekent dat er een enorm reputatierisico bestaat als duurzame fondsen uiteindelijk helemaal niet zo duurzaam blijken te zijn.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat een groot aantal beleggingsadviseurs en beleggingsplatforms de hulp van derde partijen inroepen om de fondsen te vinden die passen bij de waarden en behoeftes van beleggers. Het is een manier om het reputatierisico vermijden die het gevolg zijn van misleidende adviezen.

Duidelijke marketingnormen

Ik ben bang dat het inroepen van derden niet helpt om de reputatierisico's substantieel te verminderen. Een fout in een sceeningsinstrument zal immers direct  terugslaan op de beleggingsadviseur en het fondsenplatform. Daarnaast kunnen zelfde de beste screeningmodellen tot verkeerde keuzes leiden als de onderliggende informatie niet deugt. Denk aan de verkeerde beschrijving van de beleggingsstrategie van een fonds, of als er weinig transparantie bestaat over de onderliggende posities in een fondsportefeuille.

In dit verband maak ik me er sterk voor dat de aanbieders van beleggingsfondsen in de marketing duidelijke normen stellen in het gebruik van duurzame sleutelwoorden zoals milieu, maatschappij, governance enz. Alleen zo kunnen reputatierisico's tot een minimum worden beperkt. Strengere marketingregels kunnen ook voorkomen dat toezichthouders extra maatregelen nemen om greenwashing te voorkomen.

Ik kan me voorstellen dat de Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM) of een lokale toezichthouder binnen afzienbare tijd een onderzoek instelt om na te gaan welke fondsaanbieders grote woorden in de mond nemen zonder dat die in het beleggingsproces zijn terug te vinden. Elke boete die uit dit onderzoek voortvloeit, zal de hele fondsensector raken en niet alleen het fondsenhuis dat is betrapt op misleidende reclames.


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

    De impact van het coronavirus