Column

Duurzame winst met traditionele nuts- en oliebedrijven

2020 was een topjaar voor hernieuwbare energie-aandelen, maar dit jaar zouden investeerders volgens Thomas van der Meij van Kempen Capital meer naar de bredere energiesector moeten kijken voor groene kansen.

De enorme belangstelling van beleggers voor ESG en de potentiële Blue Wave maakten van 2020 een topjaar voor aandelen in hernieuwbare energie, waarbij velen beter presteerden dan traditionele nutsbedrijven. Het landschap van 2021 ziet er ook veelbelovend uit: de Biden-regering zal prioriteit geven aan milieu-initiatieven, de komende COP 26-conferentie om de klimaatverandering onder de aandacht te brengen, en de naderende deadline voor het Klimaatakkoord van Parijs is klaar om bedrijven ter verantwoording te roepen.

Thomas van der Meij van Kempen

Tegen deze achtergrond zijn investeerders nu aan het nadenken over waar de nieuwe kansen en uitdagingen zouden kunnen liggen in dit populaire deel van de markt in het komende jaar. Zeker, de kapitaalstroom van ESG-investeringen was aanzienlijk, waardoor de aandelenkoersen van pure-play-exploitanten van hernieuwbare energie zijn opgedreven. De geldstromen naar duurzame beleggingen gaan maar één kant op en die waarderingen kunnen verder opdrijven - zelfs vanaf niveaus waar we denken dat toekomstige ongedekte groei al is ingeprijsd.

Er beginnen echter vragen te rijzen over de vraag of de toegenomen belangstelling voor hernieuwbare activa ertoe heeft geleid dat de waarderingen te hoog zijn geworden om te rechtvaardigen. Toegegeven, de groei voor hernieuwbare energiebronnen zal hoog blijven, gezien de energietransitie met sterke politieke steun en de nivellering van energiekosten die aanzienlijk afnemen.

Aan beleggingsgeld geen gebrek

Het rendement van groene investeringen zou uitdagender kunnen worden, vooral op middellange termijn, omdat de toetredingsdrempels wegvallen en beveiligde projecten en locatierechten worden gekristalliseerd. Nu de verwachtingen verhoogd zijn, neemt het potentiële neerwaartse risico van het missen van verwachtingen toe.

Wat we tot nu toe hebben gezien, is dat elke zwakte in de aandelenkoers is gebruikt als een kans om blootstelling aan de sector te verwerven, dankzij de geldmuur die op weg is naar duurzamere beleggingen. Dit zou elke terugtrekking van kortdurende missers zeer tijdelijk kunnen voorkomen.

Ondanks de uitdagingen rond waarderingen, is er duidelijk een exponentiële groeimogelijkheid voor hernieuwbare energiebronnen in het komende decennium. Wij geloven dat deze brede kans veel bedrijven de kans zal geven om te slagen.

Verschuiving naar nutsbedrijven en traditionele energiebedrijven

2021 zou daarom het jaar kunnen zijn waarin we zien dat investeerders hun focus verleggen naar nutsbedrijven en andere traditionele energiebedrijven die in hernieuwbare energiebronnen investeren - gezien de aantrekkelijkere risico-opbrengst.

De waardering van nutsbedrijven die op weg zijn om groen te worden, is naar onze mening aantrekkelijker en weerspiegelt vaak niet volledig de transitie, aangezien de oude activiteiten op de waardering wegen, terwijl de netbeheerders, die nog steeds met een korting op de elektriciteitsopwekking handelen in sommige rechtsgebieden, zullen profiteren van verhoogde capex om te upgraden om te kunnen omgaan met de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen.

Nu regeringen over de hele wereld zich inzetten om de gevolgen van klimaatverandering tot een minimum te beperken en de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen, zullen projecten voor schone energie de komende jaren een prioritaire investering worden voor bedrijven, zelfs voor traditionele 'vuile' energie- en oliemaatschappijen. De Europese geïntegreerde oliën en nutsbedrijven vergroten hun blootstelling aan offshore wind al, terwijl de Amerikaanse nutsbedrijven nog meer aan de zijlijn staan.

Duidelijke trend

Hoewel deze gevestigde exploitanten een inhaalslag maken, is de reis naar duurzaamheid een lange termijn traject en zullen bedrijven zich op verschillende punten op dat pad bevinden. Als investeerders hebben we een gezonde obsessie om te kijken naar wat een bedrijf in de toekomst kan bereiken, niet alleen waar ze nu staan - dit geldt zowel voor de inkomsten van een bedrijf als voor het traject van de CO2-uitstoot.

Het lijdt geen twijfel dat de komende decennia de inspanningen zullen toenemen om de ergste gevolgen van klimaatverandering te verzachten. De energiesector - zowel traditioneel als disruptief - zal een sleutelrol spelen om die inspanning mogelijk te maken. Het op de juiste manier toewijzen van kapitaal kan leiden tot aanzienlijke CO2-reducties en duurzamere portefeuilles. Hoe beter bedrijven aansluiten bij de doelstellingen van Parijs in hun eigen energietransitietraject, hoe voordeliger dit zal zijn voor investeerders.

Thomas van der Meij is hoofd Global Listed Infrastructure bij Kempen Capital Management

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

De impact van het coronavirus