Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Welkom terug QE!

Edin Mujagic over het laatste rentebesluit van de ECB. Een renteverhoging zit er niet in. Zelf houdt hij rekening met een nieuw rondje QE.

"No! No! No!" Als u nu aan de Britse premier Margaret Thatcher denkt, dan is dat begrijpelijk. De drie ferme no’s komen uit wellicht haar bekendste speech. Op 30 oktober 1990 reageerde zij met deze woorden op het voorstel van voorzitter Jacques Delors van de Europese Commissie om de EU meer macht te geven ten koste van de lidstaten.

Gisteren had Mario Draghi, president van de ECB, zijn eigen no, no, no-moment. Een van de aanwezige journalisten begon een vraag te stellen en zei daarbij dat de ECB neigde naar een verhoging bij een eerstvolgende rentewijziging. Nog voordat de man zijn vraag afmaakte, riep Draghi tot twee keer toe hard "no!" om vervolgens, nadat de journalist uitgepraat was, voor de derde keer "no!" te zeggen.

Het voorval laat zien hoe zeer de ECB eraan gehecht is te onderstrepen dat het zeker geen plannen heeft om geld lenen in de eurozone duurder te maken. Niet nu en niet in de komende jaren. Dat is de compositie die ik hoorde, nadat ik gisteren de verschillende stukken van de verbale puzzel van Draghi en de ECB in elkaar had gezet.

Inflatie onder doelstelling

De centrale bank ziet de economische groei dit jaar iets hoger uitkomen dan het in maart verwachtte, namelijk 1,8% in plaats van 1,7%. In 2020 en 2021 pakt de groei naar verwachting juist iets lager uit. De risico’s zijn omlaag, wat zo veel wil zeggen dat de kans op tegenvallende groei groter is dan op meevallende groei. 

Mocht de economische situatie verslechteren – en die kans is dus groot – dan staat de ECB klaar om in actie te komen, aldus Draghi. De ECB heeft als taak ervoor te zorgen dat de inflatie onder maar dicht in de buurt van 2% uitkomt.

Aangezien het enige tijd duurt voordat wijzigingen in het monetaire beleid effect sorteren op de inflatie, kan een centrale bank, en dus ook de ECB, nooit acteren op werkelijke inflatieontwikkelingen, maar alleen op inflatieverwachtingen.

Lager dan verwacht

Cruciaal is dus welke ECB-verwachtingen heeft. Uit de gisteren gepubliceerde ramingen daarover, blijkt dat ECB-economen de jaarlijkse geldontwaarding tot en met 2021 op 1,3 respectievelijk 1,4 en 1,6% ziet uitkomen, wat lager is dan de doelstelling.

Dat betekent dat we ervan uit mogen gaan dat de ECB-rente vrijwel zeker heel 2020 op 0% zal houden. Grote kans ook dat de ECB de rente in het meest gunstige geval in 2021 heel licht zal opkrikken. Mochten er daarna vervolgverhogingen komen, dan zullen die sporadisch zijn.

"De ECB zal de rente vrijwel zeker heel 2020 op 0% houden"

Meerderheid van duiven

Dat is, zoals gezegd, in het meest gunstige economische geval. Zelf houd ik voor 2020 rekening met een recessie. Dat is dé reden dat ik voor 2020 een nieuwe ronde van quantitative easing in de eurozone verwacht.

Velen in het ECB-bestuur kunnen nauwelijks wachten om daarmee te starten. Draghi gaf gisteren aan dat sommige bestuursleden zich sterk gemaakt hebben voor een verdere verlaging van de rente, terwijl anderen aangaven iets te voelen voor het opnieuw beginnen van het opkopen van obligaties.

Ik schat zo in dat het om een ruime meerderheid van het bestuur ging. En dan was er nog een groep die wilde dat de bank de periode waarin de rente 0% zal blijven, zou verlengen, wat de bank ook deed.

Maakt niks uit

De fractie, die het opnieuw opstarten van quantitative easing en een verdere renteverlaging niet zag zitten, was weliswaar in de minderheid maar blijkbaar omvangrijk genoeg om die stappen tegen te houden.

Als de economische situatie in de komende kwartalen verslechtert, zie ik die weerstand afbrokkelen. Daarbij maakt het ook niet uit wie de opvolger van Draghi wordt. 


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus