Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Column

Assetallocatie-consensus houdt aandelen op overwegen

Toenemende marktvolatiliteit en afnemende risicobereidheid hebben nog niet geleid tot sterke veranderingen in de assetallocatieconsensus. Aandelen blijven favoriet. Over de obligatiemarkt wordt inmiddels iets positiever gedacht. Eén categorie staat nu zelfs op een koop.

Wereldwijd hebben de financiële markten sinds oktober last van toenemende marktvolatiliteit en afnemende risicobereidheid. Er is grote ongerustheid over (geo-) politieke ontwikkelingen en slepende handelsconflicten.

Wel was er eind november naar aanleiding van de G20 enig optimisme over het uitblijven van een handelsoorlog tussen China en de VS. Dat verdween weer even snel toen bekend werd dat topvrouw Meng Wanzhou van de Chinese telecomgigant Huawei in Canada op last van de VS was gearresteerd.

Desondanks blijft de consensus vertrouwen op het fundament van de Amerikaanse economie. De cijfers van de ondernemingen in de S&P 500 zijn over het algemeen goed. Meer dan 80% overtrof in het laatste kwartaal de verwachtingen.

Weinig aanpassingen

In Europa gaat het onderwijl minder voor de wind, maar de economische groei blijft bestaan, al is het het gematigd. De Japanse aandelenmarkt kreeg aan het eind van de maand enige steun van een sterker dan verwachte stijging van de Japanse industriële productie.

Tegen de achtergrond van een volatiele markt hield de consensus zich opmerkelijk rustig. Alleen inflation linked-obligaties ging van neutraal naar overwegen en is daarmee de best geklasseerde categorie binnen fixed income. Verder zijn er geen grote mutaties te melden.

Aandelen blijft de meest aantrekkelijke assetklasse. Het enthousiasme is zelfs licht toegenomen, na een geleidelijke maandelijkse afname vanaf januari dit jaar. Het percentage koopaanbevellingen steeg met bijna 4% naar 59,09%.

Opwaartse trend grondstoffen

Ondanks een stijging van 6,6% van het aantal koopadviezen blijft de aanbeveling voor cash op neutraal staan. De meningen over cash zijn sterk verdeeld.

Ook vastgoed blijft een neutrale weging aanhouden. Het percentage houd-aanbevelingen steeg met 6,12% naar 65,38%. De positieve aanbevelingen daalden daarbij met 5,83% naar 23,08%. Er zijn dus nog geen aanwijzingen dat de neerwaartse trend eindigt. 

Bij grondstoffen boog de opwaartse trend, die eerder te zien was, weer naar beneden, maar het eindresultaat blijft neutraal.

Nog een opwaartse trend

Al zes jaar wordt obligaties als de minst aantrekkelijke beleggingscategorie beschouwd. Het sentiment is wel licht verbeterd. Het percentage verkoopadviezen nam met 5,85% af tot 75,0%.

Het aantal koopopinies steeg relatief sterk, van 2,13% naar 4,55%, maar het is nog altijd te weinig op van een opwaartse trends te spreken.

Aassetallocatie-consensus december 2018

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Regio-allocatie: Japan first, VS second

Japan handhaaft zijn positie van meest aantrekkelijke regio, maar de VS nadert gestaag. Dat Japan iets hoger staat, ligt puur aan het lage percentage verkoopaanbevelingen voor Japanse aandelen. Dat percentage steeg afgelopen maand van 2% naar 4,26% maar blijft opvallend laag.

De scherpe dalende trend bij aandelen opkomende markten lijkt weer wat af te vlakken. De meningen worden wat extremer. Zowel de koopaanbevelingen (33,3%) als de verkoopaanbevelingen (20,83%) namen toe. Dit ging ten koste van de neutrale posities die 13% afnamen naar 45,83%. De consensusaanbeveling blijft neutraal.

De consensus over Amerikaanse aandelen is iets positiever geworden. Het aantal koopaanbevelingen steeg met 5,15% naar 54,17%, terwijl de negatieve aanbevelingen slechts met 1,10% stegen tot 18,75%.

Europa op houden

Minder positief is de consensus over Pacific exclusief Japan. Die zakte van overwegen naar neutraal. Er was sprake van een forse daling van het percentage koopadviezen (van 10,62% naar 24%), terwijl de verkoopadviezen met 4,6% stegen tot 20% van zalle aanbevelingen.

Europa heeft zijn neutrale status verder verstevigd. De wijzigingen ten opzichte van oktober zijn beperkt. Bijna tweederde van de analisten (60,42%) houdt Europa op houden.

Amerika stijgt, Azië daalt

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Sectorallocatie: tech, financials en gezondheidszorg moeten het doen

Er zijn nog maar twee sectoren zonder een enkele verkoopaanbeveling: gezondheidszorg en IT. Energie heeft deze status verloren nu 10% van de aanbevelingen een verkoopadvies is. Gezondheidszorg en IT scoren ook hoog in de performance dit jaar met respectievelijk +18,21% en +12,19%.

Maar niet over alle aandelensectoren wordt positief gedacht. Telecom en utilities tellen welgeteld nul positieve aanbevelingen. Dat was afgelopen maand ook al het geval. Inmiddels is 90% van de aanbevelingen voor utilities een verkoopadvies.

Dat wil niet zeggen dat deze sector dit jaar ook slecht presteert. Integendeel. In 2018 staat Utilities op een plus van 10,73%. Contrair beleggers hebben er een nieuw argument bij.

Terwijl de sector Energy van plaats een naar plaats vier kukelde, stijgt de sector financials opnieuw een plaats in de ranking naar nummer twee. Het aantal koopaanbevelingen ging met 15,45% omhoog naar 70,0%, nadat in oktober ook al een opvallende stijging had plaatsgevonden.

De gestage opmars van financials

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Credit-allocatie: één categorie springt eruit

Inflation linked bonds is opnieuw de categorie met de meeste positieve aanbevelingen (56,25%). Deze obligatiecategorie heeft na een paar adviesverhogingen als enige de koopstatus.

Emerging markets debt heeft de eerste plaats in de ranking moeten afstaan, maar heeft met 21,43% nog altijd de minste verkoopadviezen. De consensusstatus neutraal blijft in stand.

Voor high yield veranderde er vrij weinig, waardoor de derde plaats in de ranking ongewijzigd blijft. Opvallend is de relatief goede YTD- performance van junk bonds, namelijk 3,79%, waarmee deze categorie verreweg het beste scoort.

Ook bedrijfs- en staatsobligaties ondergingen geen noemenswaardige mutaties en blijven op respectievelijk de vierde en vijfde plaats staan. Met een jaarperformance van 1,59% nemen overheidsobligaties na high yield-obligaties de tweede plaats in.

Consensus rekent op hogere rentes

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Werkwijze Alpha research

Alpha Research inventariseert maandelijks de asset allocatie-opinies van fondsenhuizen, assetmanagers en researchpartijen van zowel de buy als sell side. Deze opinies worden door Alpha Research geactualiseerd in een database.

De meeste partijen gebruiken de categorieën overwegen, neutraal en onderwegen als aanbeveling. Respectievelijk zijn de waarden +1, 0, en -1 van toepassing. Deze waarden leiden naar een gemiddelde.

In de rapportage komen het gemiddelde, de trend van de aanpassingen en de grafieken aan bod om inzicht te krijgen in de asset allocatie-opinies. In absolute zin hoeft het gemiddelde niet allesbepalend te zijn.


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Assetallocatie