Jeroen Blokland is sinds 2009 portefeuillemanager binnen het Robeco Global Allocation-team. Hij is fondsmanager van de Robeco ONE fondsen en van de Robeco Pension Return Portfolio dat onderdeel uitmaakt van de PPI-propositie van Robeco. Voordat Jeroen bij het Robeco Allocatie-team kwam werkte hij sinds 2005 als beleggingsstrateeg bij IRIS, het onafhankelijke onderzoeksinstituut van Robeco en Rabobank. Voor zijn indiensttreding bij Robeco werkte Jeroen als vermogensbeheerder en strateeg bij Interpolis. Hij studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft een VBA diploma en is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute.

Column

Komt die inflatie nog?

Is de relatie tussen werkloosheid en inflatie kapot? Jeroen Blokland wil de Phillipscurve nog niet overboord gooien.

De werkloosheid in de OESO-landen is gedaald tot gemiddeld 5,2%. Toch liggen inflatieniveaus nog ruim onder de doelstelling van de meeste centrale banken.

Met als gevolg dat economen zich stukbijten op de vraag of de relatie tussen werkloosheid en inflatie kapot is. Dat er inmiddels wordt getwijfeld aan de Phillipscurve, de grafiek die aangeeft dat de inflatie oploopt als het werkloosheidspercentage daalt, is niet gek.

De Phillipscurve vertelt dat de inflatie pas echt oploopt als de werkloosheid door een bepaalde grens is gezakt. Met een OESO-werkloosheidspercentage op het laagste niveau in decennia zou u toch mogen verwachten dat die grens ruimschoots gepasseerd is.

Nog niet overboord

Tijdelijke banen met gemiddeld lagere lonen bieden een mogelijke verklaring voor het ontbreken van inflatie. Echter, hoewel er in de eerste jaren na de financiële crisis vooral parttime banen bij kwamen, bieden bedrijven nu ook vaak weer fulltime banen aan.

Een tweede mogelijke verklaring is tijd. Het duurt even voordat een krappe arbeidsmarkt doorwerkt in hogere lonen en uiteindelijk hogere inflatie. Mogelijk duurt het dit keer gewoon een beetje langer.

Wat de reden ook is, ik ben nog niet zover om de Phillipscurve overboord te gooien. Maar dit lijkt me wel een aardig moment om de curve onder de aandacht te brengen.

OESO werkloosheid

 

Deze grafiek is ook verschenen in IEXProfs Magazine 1, april 2018.

Jeroen Blokland is sinds 2009 portefeuillemanager binnen het Robeco Global Allocation-team. Hij is fondsmanager van de Robeco ONE and Multi Asset fondsen.

Assetallocatie