Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Powell is niet zo'n superduif

Maandag neemt Jerome Powell het stokje over van Janet Yellen. Dan zal blijken of hij wil bewijzen dat hij niet zo'n superduif is als hij lijkt, aldus Edin Mujagic.

Vijf woorden en heel misschien een enkele komma. Dat zal het verschil zijn tussen de persverklaring die de Fed gisterenavond publiceerde na de vergadering van het rentecomité en de verklaring die de bank zal publiceren eind maart, wanneer het rentecomité weer bij elkaar komt.

De koene monetaire ridders in Washington hebben besloten het belangrijkste rentetarief in de VS, de federal funds rate, ongewijzigd te houden tussen 1,25 en 1,5%.

Er is waarschijnlijk geen belegger die verrast is door dat besluit. De bank is zeer in zijn nopjes over de economische ontwikkelingen. De arbeidsmarkt trekt verder aan en de economie groeit redelijk snel, aldus het comité.

Economische groei blijft

De werkloosheid is laag en de toename van zowel investeringen als consumptie is ook al stevig te noemen. Geen wonder dat de Fed niet echt vreest dat de economische groei de komende tijd zal afnemen.

Bezien door de bril van de monetaire weerman is er echter wel één ietwat donker wolkje aan die voor de rest stralend blauwe economische hemel in de VS: de jaarlijkse inflatie blijft aanmerkelijk onder 2% liggen, het percentage dat de Fed nastreeft.

Bovendien laten de theebladeren zien dat dat voorlopig niet zal veranderen. Zowel de inflatieverwachtingen die af te leiden zijn uit prijzen op de financiële markten als die afkomstig uit enquêtes onder marktvorsers wijzen erop dat de inflatie in de VS voorlopig onder het streefpercentage van de Fed zal blijven.

Machtsoverdracht

Het rentecomité verwacht dat de economie zich zodanig zal ontwikkelen de komende tijd dat de prijzen toch enigszins onder opwaartse druk komen en meent daarom dat een geleidelijke verdere verhoging van de rente nodig zal zijn.

Ervan uitgaande dat de arbeidsmarkt de komende maanden blijft draaien zoals de afgelopen maanden en jaren en dat de Amerikaanse consument niet ineens massaal begint aan een kopersstaking, zal de Fed de officiële rente in maart verhogen naar de range 1,5 – 1,75%.

Een reden waarom ik dat verwacht, is dat de bank binnenkort een nieuwe voorzitter zal krijgen. Janet Yellen, de huidige baas, draagt de voorzittershamer over aan Jerome Powell, onlangs op die post benoemd door president Trump.

Superduif Powell

De hameroverdracht is op 3 februari; vanaf maandag is Powell daarmee ook officieel de hoogste monetaire econoom van het land. Powell is een redelijk onbekende voor de financiële markten en heeft het imago van een redelijke superduif, ofwel een centrale bankier die alles behalve streng optreedt tegen inflatie(dreiging).

Dat is geen imago waar een zichzelf respecterende centrale bank trots op is. Mijn vermoeden is dan ook dat Powell staat te popelen de rente te verhogen om de markt te laten zien dat hij niet zo’n superduif is.

Als zo’n renteverhoging ook nog tijdens de eerste vergadering die Powell zal leiden zou komen, dan is dat een bonus. Een tweede renteverhoging in de zomer is, mede maar niet alleen daardoor, ook zeer waarschijnlijk.

Maar twee keer verhogen

Of we echter drie renteverhogingen zullen zien dit jaar, zoals de Fed eerder beloofd heeft, dat moet ik nog zien. Met de parlementsverkiezingen in de VS in de herfst, de kans op enige tegenwind voor de economische groei in de wereld en de niet te verwaarlozen kans dat de inflatie tegen weer iets gaat dalen, zou het me niet verbazen als de Fed de officiële rente dit jaar twee keer verhoogt.

Maar zelfs als de Fed de rente dit jaar drie keer verhoogt, voor de aandelenmarkten blijft gelden dat 2018 alles in zich heeft nog een mooi jaar te worden.

Terwijl economische groei op pre-crisis cruising speed zit, blijft inflatie te laag waardoor de Fed de rente gedurende het hele jaar zeer laag zal houden gezien de economische activiteit.

Verklaring vijf verschillen

Ofwel: stijgende omzetten zonder storende werking van stijgende prijzen en snel stijgende rentes. O en waarom zeven woorden en welke?

Waar nu in de verklaring staat dat “informatie die de Fed sinds de vergadering in december ontvangen heeft…” zal in maart in plaats van december “januari” staan.

Dat is één. Waar nu in de verklaring prijkt dat de Fed “de range voor federal funds zal houden op 1,25-1,5%” verwacht ik in maart te lezen dat de Fed “de range voor federal funds verhoogt met 25 basispunten.” Zo kom ik op vijf verschillen.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie