Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Wie kiest Trump als nieuwe voorzitter van de Fed?

John Taylor, Kevin Warsh, Gary Cohn, Jerome Powell en Janet Yellen worden genoemd om per februari 2018 de Amerikaanse Fed te leiden. Edin Mujagic over de grootste kanshebbers en de consequenties van Trumps keuze voor de financiële markten.

John Taylor, Kevin Warsh, Gary Cohn, Jerome Powell, Janet Yellen worden genoemd om per februari 2018 de Amerikaanse FED te leiden. Wie het wordt, maakt President Trump ergens in de komende weken bekend. Wat kan zijn besluit betekenen voor de financiële markten?

Laten we met het gemakkelijkste beginnen, namelijk dat de Amerikaanse president besluit om alles bij het oude te laten en Janet Yellen herbenoemt als de Fed-voorzitter. In dat geval zouden beleggers gewoon met een status quo te maken hebben. Aangezien het lang en breed bekend is wat de monetaire voorkeuren van Yellen zijn, zou er geen enkele reden zijn het verwachte toekomstige beleid van de Fed tegen het licht te houden.

Obama koos Yellen, dus ..

De keuze voor Yellen is goed mogelijk. Zo is zij een groot voorstander om het monetair beleid zeer lang en zeer ruim te houden. Dat zou Trump goed uitkomen aangezien hij grootschalige belastingverlagingen en investeringen in infrastructuur beloofd heeft. Beide zouden in ieder geval op de korte termijn zorgen voor een hoger begrotingstekort en een hogere staatsschuld. Een lage rente is dan te prefereren boven een hoge rente.

Maar… tijdens de verkiezingscampagne heeft Trump zich weinig lovend uitgelaten over Yellen. Dat Trump dat ‘vergeet’ zou niet voor het eerst zijn maar er is iets anders wat tegen Yellen werkt dat Trump veel moeilijker kan negeren. Yellen is namelijk benoemd door president Obama. Trump staat er juist om bekend elke herinnering aan zijn voorganger te willen wissen. Met de keuze van een nieuwe Fed-voorzitter is dat een uitstekende kans om dat te doen. Met het oog op de toekomst ligt het ook voor de hand dat Trump iemand kiest die hij meer kan beïnvloeden dan dat hij dat met Yellen kan doen.

Van de andere vier kandidaten heeft Gary Cohn volgens mij de kleinste kansen. Tot voor kort had hij een goede relatie met Trump – een duidelijke pré – maar de verhoudingen zijn de laatste tijd afgekoeld. Ook de kansen van Jerome Powell lijken niet ak te groot. Hij is al lid van het bestuur van de Fed. Ik heb nergens iets kunnen vinden op basis waarvan ik zou zeggen dat Trump duidelijk in zijn richting neigt.

Warsh X Taylor

Het zou me niet verbazen als de strijd uiteindelijk gaat tussen Kevin Warsh en John Taylor, samen met Janet Yellen. Kevin Warsh heeft Fed-ervaring. Tussen 2006 en 2011 was hij al lid van het Fed-bestuur. Tijdens zijn Fed-periode heeft hij laten zien een zogeheten monetaire havik te zijn. Hij was duidelijk geen groot voorstander van een zeer ruim monetair beleid. Hij heeft ook vaak kritiek geuit op het Fed-beleid onder zowel Yellen als haar voorganger Ben Bernanke.

Maar hoe duidelijk hij was in zijn kritiek, zo vaag is hij echter over wat voor beleid de Fed zou moeten voeren. Op de financiële markten zou zijn benoeming daarom tot veel onzekerheid kunnen leiden.

Tot slot John Taylor. In de monetaire en academische kringen is Taylor zeer bekend als bedenker van de zogeheten Taylor-regel. Die bepaakt hoe hoog de rente, die de centrale bank vaststelt, moet zijn. Hij heeft daar een formule voor ontwikkeld. Volgens die regel zou de Fed-rente op dit moment tussen 3 en 4 procent moeten liggen in plaats van de daadwerkelijke 1,25 procent. De strenge Taylorregel lijkt zijn kansen te reduceren maar, toevallig of niet, Taylor heeft na zijn gesprekken met Trump laten weten dat zijn eigen regel best flexibel is waardoor de rente nu ook wel lager dan 3 á 4 procent kan liggen. De flexibiliteit van Taylor kan voor Trump een teken zijn dat Taylor makkelijk te beïnvloeden is, iets wat de huidige president zou verwelkomen.

Economische werkelijkheid

Mocht Trump kiezen voor Taylor of Warsh, dan is het te verwachten dat de dollar sterker wordt en de Amerikaanse rentes onder verdere opwaartse druk komen omdat beide bekend staan als monetaire haviken. Dat gezegd hebbende: het is waar dat de voorzitter van de Fed in de praktijk meer invloed heeft dan de andere bestuursleden maar het is óók waar dat dit niet betekent dat hij/zij maar alles kan doen.

De voorzitter van Fed heeft namelijk te maken met de economische werkelijkheid en die is zodanig dat een snelle serie renteverhogingen tot een nieuwe recessie in de VS kan leiden. Zelfs als Warsh of Taylor het roer overneemt van Yellen zal die realiteit voor een lange tijd hun haviksneigingen onderdrukken. Op de wat langere termijn bezien zou de benoeming van Warsh of Taylor inhouden dat zodra het kan de Fed de officiële rente sneller dan verwacht zal normaliseren en bij een volgende recessie minder snel voor het wapen van quantitative easing zal kiezen dan als Yellen, Powel of Cohn het voor het zeggen krijgen.

Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus