Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Fed-bestuur wordt bijna volledig Trumpiaans

Er zijn straks vier en misschien wel meer vacatures voor het bestuur van de Federal Reserve. En blijft Yellen? Trump heeft het voor het uitkiezen.

Continuïteit. Geen onzekerheid onder beleggers veroorzaken. Dat zijn twee van enkele heilige principes op de lijst van elke centrale bank en centrale bankier.

Dat was de reden waarom de leden van het allereerste bestuur van de ECB bijvoorbeeld niet allemaal voor acht jaar werden benoemd maar variërend van vier tot acht jaar. Men wilde daarmee voorkomen dat na een zekere periode de bank een volledig nieuw bestuur krijgt.

Beleggers zouden dan onzeker zijn over de samenstelling, de voorkeuren van de leden ervan en uiteindelijk over de continuïteit van de door de ECB ingezette koers. Voor de Fed geldt hetzelfde.

Rustig slapen

Het dagelijks bestuur van de bank dat in Washington zetelt, verandert dan ook vaak qua samenstelling, maar het gaat doorgaans om één of twee van de maximaal zeven leden die per jaar vervangen worden. Op die manier is de continuïteit van het beleid gewaarborgd en kunnen beleggers, relatief gezien, rustig slapen.

Het komt niet vaak voor dat de groep in één jaar ingrijpend verandert. Laat 2018 nou net een uitzondering zijn. En niet zomaar een uitzondering maar een joekel van een uitzondering! Op dit moment telt dat dagelijks bestuur slechts vier leden.

Dit is het gevolg van de politieke onenigheid in de VS tussen de Democraten en Republikeinen afgelopen jaren. Een van de gevolgen was namelijk dat een heel leger voordrachten van President Obama afgeschoten werd in de Amerikaanse Senaat.

Trump gaat vacatures opvullen

De Amerikaanse Eerste Kamer moet de benoemingen namelijk goedkeuren en de Republikeinen die er een meerderheid hadden, peinsden er niet over Obama-mensen in het Fed-zadel te helpen. Aangezien President Trump een meerderheid heeft in de Senaat, is het een kwestie van tijd voordat hij de drie vacatures zal opvullen.

Dat alleen al zou nogal een ingrijpende verbouwing van het bestuur betekenen. Maar er is meer! De tweede man van de Fed, Stanley Fisher, kondigde onlangs aan de Fed deze maand te verlaten. President Trump heeft dus straks niet drie maar vier vacatures in het Fed-bestuur.

Maar ook dát is niet alles. Alle bestuursleden van de Fed worden benoemd voor een eenmalige periode van veertien jaar. Een van hen wordt voorzitter van de club. De benoeming als voorzitter staat los van de benoeming als bestuurslid en is slechts goed voor vier jaar én is níet eenmalig.

Straks gaat Yellen helemaal weg

De voorzitter is Janet Yellen. Haar termijn als bestuurslid is tot januari 2024 maar haar benoeming als voorzitter van dat bestuur loopt eind januari af. Dat betekent dat President van de VS, die de voorzitter van de Fed voordraagt, voor die tijd moet besluiten Yellen te herbenoemen of iemand anders de voorzittershamer te geven.

Doet hij dat laatste, dan is de kans groot dat Yellen de eer aan zichzelf zal houden en tegelijkertijd ook het bestuur zal verlaten. Zie daar de vijfde vacature voor Trump om in te vullen. Áls Yellen vaarwel zegt tegen de Fed, dan zou het echter zomaar kunnen gebeuren dat de enige andere vrouw in het bestuur, Lael Brainard, ook zal vertrekken omdat ze nogal veel met Yellen optrekt.

Daarnaast zou Brainard het enige bestuurslid benoemd door President Obama zijn. Brainard is een Democraat en heeft in de teams van Presidenten Obama en Clinton gewerkt. Ofwel: het zou zomaar kunnen dat Trump zes van de zeven bestuursleden van de Fed mag benoemen tussen nu en de zomer van 2018.

Shortlist van vijf namen

Wat, jammer van het zevende lid, zegt u? Het zevende bestuurslid is Jerome Powell. Maar dat is al een Republikein! Hij is benoemd op 16 juni 2014, samen met Brainard. En dát is geen toeval. Obama heeft Powell, een Republikein, benoemd omdat dat de enige manier was om ook Brainard in het bestuur te krijgen, vandaar dat ze op dezelfde dag goedgekeurd werden door de Senaat.

Naar verluidt heeft President Trump een shortlist met vijf namen erop waaruit hij zal kiezen wie de Fed de komende vier jaar mag aanvoeren. Behalve Yellen vinden we daar onder meer de naam van de zojuist genoemde Jerome Powell, voormalig Fed-bestuurder Kevin Warsh, een Trump-vertrouweling Gary Cohn en de beroemde Amerikaanse econoom John Taylor.

De komende maanden zal duidelijk worden wie de aanvoerdersband krijgt. Of de keuze ook de koers die de Fed zal varen in 2018 en verder zal beïnvloeden en hoe sterk, daarop ga ik later dieper in.

Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus