MiFID

De Markets in Financial Instruments Directive, beter bekend als MiFID, is een Europese richtlijn die de beleggingsdienstverlening binnen de Europese Unie harmoniseert. Deze richtlijn is op 1 november 2007 in werking getreden en is vertaald in Nederlandse wet- en regelgeving.

De richtlijn heeft drie doelstellingen:

  1. Het beschermen van beleggers en de integriteit van de financiële markten.
  2. Het bevorderen van eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markten.
  3. 3. Het verder harmoniseren van de Europese beurshandel en beleggingsmarkt.

Naast de duidelijkere regelgeving is de introductie van MiFID bedoeld om de Europese handelsmogelijkheden te verbeteren. Het is sindsdien toegestaan dat financiële instellingen orders van klanten intern afhandelen, mits er voldaan wordt aan best execution. MiFID is van kracht in de 28 EU-landen plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. De MiFID regels zijn in Nederland opgenomen in de Wft.

Op1 januari 2018 staat MiFID II op de agenda. Het doel van MiFID II is het nog efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers. Zo moeten beleggingsproducten op specifieke klantgroepen worden afgestemd naar gelang hun behoefte. Productinformatie moet duidelijk te begrijpen zijn en mag niet misleidend zijn. Klanten moeten ook geïnformeerd worden over het feit of het advies onafhankelijk is of niet. Er komt tevens een beperkt provisieverbod, maar landen kunnen besluiten tot een strenger regime zoals Nederland heeft gedaan.