T. Rowe Price is in 1937 opgericht door Thomas Rowe Price en is een onafhankelijke, beursgenoteerde vermogensbeheerder. Onze focus ligt uitsluitend op het aanbieden van vermogensbeheerdiensten aan en goede langetermijnresultaten voor onze klanten.

Wij zijn een wereldwijd opererend bedrijf met vestigingen in 16 landen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Ons beheerd vermogen van €839,9 miljard¹ is verdeeld over een breed scala aan beleggingsstrategieën.

Wereldwijd hebben wij 7.022 mensen in dienst, waaronder 607 beleggingsprofessionals inclusief 285 research analisten. Onze bedrijfsstrategie is gericht op het leveren van sterke prestaties op de lange termijn. Hierbij worden wij geholpen door onze aanzienlijke organisatorische en financiële stabiliteit (geen langlopende schulden, gekoppeld aan uitgebreide liquide middelen en eigen vermogen) en ervaring met allerlei soorten marktomstandigheden.

T. Rowe Price beheert vermogen namens tal van wereldwijd toonaangevende bedrijven, pensioenregelingen van overheden, stichtingen, fondsen verkregen uit schenkingen en legaten, financieel bemiddelaars en overheidsentiteiten.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Baltimore, VS. Andere belangrijke kantoren zijn gevestigd in Londen en Hongkong. In 2004 hebben wij een kantoor geopend in Amsterdam voor dienstlevering aan onze Nederlandse relaties.

¹Alle cijfers voor algemene feiten en beheerd vermogen (per klant en vermogensklasse) zijn per 31 december 2018.