Nieuws

De obligatiemarkt in vijf grafieken

JP Morgan AM gelooft dat obligaties hun oude kracht terughebben van vaste inkomstenbron en hedge tegen dalende aandelenkoersen.

JP Morgan Asset Management is net als veel andere effectenhuizen enthousiast over de obligatiemarkt. Om aan te geven waarom maakt de vermogensbeheerder gebruik van vijf grafieken uit de Guide to Markets.

In het algemeen is het belangrijkste om vast te houden dat obligaties traditioneel twee functies hebben: een vaste inkomstenbron en een tegenhanger voor dalende aandelenkoersen in het geval van een recessie.

Beide functies zijn de laatste tien jaar grotendeels verloren gegaan door de extreem lage rente van centrale banken. Er viel op de obligatiemarkt alleen nog wat te verdienen door in extreem risicovolle obligaties te stappen of te hopen dat de rente nog verder zou dalen onder nul.

Maar sinds vorig jaar hebben ze – na een voor beleggers heel pijnlijk proces - hun oude kracht teruggevonden. Een tienjarige Amerikaanse treasury levert inmiddels bijna 4% op, een eenjarige zelfs ver boven de 5%. Beide staatsobligaties naderen daarmee hun langetermijngemiddeldes sinds de Tweede Wereldoorlog.

Grafiek 1: Vaarwel negatieve rente

Drie jaar geleden leverde 90% van alle staatsobligaties nog een rente op van minder dan 1%. Voor 40% gold zelfs een negatieve nominale rente. 

In 2022 is die negatieve rente zo goed als verdwenen. Slechts 20% heeft nog een rente van beneden de 1%. Dat opent voor beleggers vele mogelijkheden. Ze hebben weer wat te kiezen; van veilige staatsobligaties met korte looptijden tot langlopende high yield bonds.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Grafiek 2: Inflatie daalt

JP Morgan laat zien hoe de inflatieverwachtingen in Europa en de VS gedurende 2021 en 2022 pijlsnel zijn opgelopen. De rente volgde met vertraging. In 2022 deed dit dubbel pijn. De koersen daalden en door de inflatie nam de reële waarde nog verder af.

Centrale banken hadden geen andere keuzen dan te reageren. De verwachting is dat dit in 2023 zijn vruchten afwerpt in de vorm van een stuk lagere inflatie. JP Morgan verwacht dat dit vooral in de tweede helft van 2023 in het voordeel van obligaties gaat werken. 

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Grafiek 3: Keuze genoeg

In grafiek 3 laat JP Morgan zien dat de rente afgelopen jaar in alle segmenten van de obligatiemarkt is opgelopen. De rente fluctueert nu tussen iets boven de 0% voor een Japanse 10-jarige staatsobligatie tot ruim 10% voor obligaties uit emerging markets.

Dat is niet alleen prettig vanwege de hogere rente-inkomsten (carry). Het zorgt ook voor meer diversificatiemogelijkheden. Een high yield bedrijfsobligaties levert meer op dan een staatsobligatie uit de VS, maar brengt ook hogere risico’s met zich mee als er een recessie komt.

High yield beweegt meer in samenklang met aandelen, terwijl staatsobligaties juist als tegenwicht dienen.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Grafiek 4: Denken in scenario's

JP Morgan laat verschillende scenario’s los op Amerikaanse Treasuries.

Stel er komt een diepe recessie (wat JP Morgan niet verwacht). In dat geval zal de tienjarige rente veel harder dalen dan de tweejarige, met als gevolg fors hogere koersen, die op kunnen lopen tot wel 20%.

Van de andere kant, als het economisch meevalt, dan zal de tienjarige rente veel harder stijgen dan de tweejarige, met koersverliezen tot gevolg. Kortlopende staatsobligaties bieden dus meer zekerheid, onfhankelijk van de economische cyclus.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Grafiek 5: Mits van goede kwaliteit

In de laatste grafiek geeft JP Morgan aan welke bedrijfs- en EM-obligaties de voorkeur hebben en daarmee ook wat het meest waarschijnlijke scenario is voor de economische groei, rente en inflatie.

De grafiek toont het renteverschil (spread) tussen staatsobligaties en bedrijfsobligaties van verschillende kwaliteit. De spread loopt op naarmate de kwaliteit achteruitgaat.

Een hogere spread betekent meer inkomsten. Toch kiest JP Morgan in deze neerwaartse fase van de economische cyclus en opwaartse rentecyclus van centrale banken, liever voor relatief veilige investment grade obligaties.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie