Nieuws

Vanaf 2024 kunnen aandelen weer goed renderen

Aegon AM gaat uit van een aandelenrendement de komende jaren van gemiddeld 8%. 2023 wordt nog een moeilijk jaar door het winstdrukkende effect van een recessie. Daarna zijn de vooruitzichten beter.

De aandelenkoersen zijn in 2022 bijna overal ter wereld en in alle sectoren gedaald. Maar is het genoeg om aandelen goedkoop te noemen?

Feit is dat beleggers het afgelopen jaar rekening zijn gaan houden met een hogere rentevoet over een langere periode. Dat betekent dat winsten in de toekomst anders (lager) moeten worden gewaardeerd. Vooral bij groeifondsen was dat goed te zien. Aandelen hebben bovendien te maken met meer concurrerentie van obligaties door de hoge rente dat ook nog heeft geleid tot hogere bedrijfskosten.

Discounted cash flow

Als dat allemaal wordt meegenomen in de berekening, dan komt Aegon Asset Management tot de conclusie dat aandelen redelijk geprijsd zijn. De verwachtingen voor de komende jaren zijn gematigd positief, maar 2023 kan nog behoorlijk lastig worden door het gevaar van een globale recessie wat de winsten onder druk zal zetten. 

Europa oogt op basis van de discounted cash methode een stuk goedkoper dan de VS, maar dat komt ook doordat de Europese Centrale Bank achterloopt met het verhogen van de rente. Bovendien zijn er in de VS meer groeifondsen dan in Europa, waardoor de gemiddeld koers-winstverhouding automatisch hoger ligt.

Herstel winstgroei

Aegon AM kijkt in zijn outlook vooruit tot en met het jaar 2026. De verwachting is dat de winstgroei zich vanaf 2024 zal herstellen, wat voor behoorlijk rendementen kan zorgen. In dollartermen kunnen de ontwikkelde markten volgens Aegon een rendement opleveren van gemiddeld 8% per jaar. In eurotermen is het wat lager.

Het rendement bestaat voor een deel uit dividenden (2%), een deel inkoop eigen aandelen (1,4%), een klein beetje winst door hogere k/w-verhoudingen (en een lagere discontovoet) en de rest gewone waardevermeerdering (koerswinst op basis van betere bedrijfsresultaten).

Emerging markets

De rendementen in emerging markets vallen vermoedelijk nog een tikkeltje hoger uit dan in ontwikkelde markten (8,6% in dollartermen). Het dividend speelt hier een grotere rol (3,3%). Opkomende markten zijn zoals altijd wel volatieler dan ontwikkelde markten.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie