Nieuws

Wereldeconomie op rand recessie

Het goede nieuws is dat centrale banken de rentes eind 2023 weer kunnen verlagen. Lees de analyse van hoofdeconoom Jeremy Lawson van vermogensbeheerder abrdn.

De wereldeconomie staat op de rand van een recessie. De combinatie van forse afbouw van de monetaire versoepelingsmaatregelen door de Fed, de enorme stijgingen van de energieprijzen, de handelsdreun in het VK en Europa, de weerstand tegen de aanhoudende coronamaatregelen en de zwakke vastgoedsector in China duwt de wereldeconomie waarschijnlijk over die rand.

De potentiële ernst van een recessie en de renteverlagingscyclus die daarop volgt wordt ernstig onderschat, waarschuwt hoofdeconoom Jeremy Lawson van vermogensbeheerder abrdn in zijn outlook voor 2023. 

Jeremy Lawson van abrdn

Rondje langs de velden

Lawson: “In sommige economieën lijkt de recessie al begonnen. De belangrijkste indicatoren in de eurozone zijn fors gekrompen en abrdn verwacht dat de groei van het bbp vanaf het vierde kwartaal van 2022 negatief is. Het feit dat de gasvoorraden op peil zijn en er niet hoeft te worden gerantsoeneerd, betekent niet dat er geen recessie komt, maar alleen dat die minder ernstig zal zijn.” 

De Amerikanen zien hun economie ook minder groeien, maar aan de consumentenbestedingen is dat niet te merken. Lawson gebruikt liever indicatoren zoals het aantal in aanbouw genomen woningen en de hoeveelheid verkochte woningen om de temperatuur van de Amerikaanse economie te meten. Die indicatoren zijn gezakt. 

Ondanks de aangekondigde versoepeling van het covid-beleid en de steunmaatregelen die de noodlijdende vastgoedsector moeten helpen, speelt het aantal nieuwe covid-gevallen de Chinese economie parten. Een krachtig herstel van de woningbouw in China lijkt onwaarschijnlijk, aangezien de financieringsvoorwaarden voor ontwikkelaars niet gunstig zijn, er geen vraag is naar woningen en er sprake is van een overaanbod. 

Voor de opkomende markten lopen de macrovooruitzichten sterk uiteen. Zo doet de rest van Azië het best goed, maar delen van Latijns-Amerika staan aan de vooravond van een versoepeling van het monetaire beleid. In de Centraal- en Oost-Europese landen is de inflatie nog steeds te hoog, terwijl veel landen die minder ontwikkeld zijn dan de opkomende economieën (frontier markets) zich al in een crisis bevinden. 

Weerbarstige inflatie

De algemene inflatie is over haar piek heen. Maar voor de kerninflatie ligt dit weerbarstiger omdat de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt en bedrijven prijsstijgingen doorberekenen aan de eindgebruiker.

Lawson verwacht dan ook op de korte termijn meer renteverhogingen in het eerste kwartaal van volgend jaar. Hij gaat ervan uit dat de Fed en de ECB tegen het eind van het eerste kwartaal de rente nog eens met 1% zullen hebben verhoogd en dat de Britten dan met een 1,5 % hogere rente te maken hebben.

De daling van de vraag tijdens de recessie zou uiteindelijk een aanzienlijke neerwaartse druk op de kerninflatie moeten uitoefenen. Het resultaat daarvan is dat de centrale banken tegen eind 2023 de rente weer verlagen. abrdn gaat ervan uit dat de Amerikaanse rente eind 2024 terugkeert naar een doelmatige ondergrens en dat de rente in het VK en de eurozone hetzelfde doet. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie