Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Nieuws

Liever junk dan aandelen

De hoge yields en verbeterde kredietwaardigheid maken Timothy Murray, kapitaalmarktstrateeg bij T. Rowe Price, enthousiast over de wereldwijde high yieldmarkt.

"De samenloop van verschillende factoren - waaronder een verkrappend monetair en budgettair beleid, geopolitieke onrust en een hardnekkig hoge inflatie - heeft een klimaat gecreëerd waarin de potentiële risico's voor aandelen groter zijn dan de potentiële beloningen op de korte tot middellange termijn.

Voor beleggers die op zoek zijn naar alternatieven, kunnen high yield-obligaties een aantrekkelijk rendementsvoordeel bieden ten opzichte van aandelen. Met name een vergelijking met de forward equity earnings yield, die rekening houdt met de volledige winst van een onderneming en niet alleen met het deel dat als dividend wordt uitgekeerd, laat een aanzienlijk rendementsvoordeel zien voor global high yield

Verbeterde kredietkwaliteit

Terwijl aandelenwinsten naar beneden kunnen worden bijgesteld als de economische groei verzwakt, is een mogelijk extra voordeel voor beleggers in high yield-obligaties dat de kasstromen waarschijnlijk niet worden beïnvloed, tenzij een bedrijf in gebreke blijft.

Hoewel kredietrisico's een terechte zorg zijn, is de kredietkwaliteit in het high yield-universum sinds het einde van de wereldwijde financiële crisis van 2008-2009 gemiddeld gestaag verbeterd. In de afgelopen 15 jaar is het aandeel high yield-emittenten in de Credit Suisse High Yield Index met een rating hoger dan single B-niveau, dat doorgaans als minder gevoelig voor wanbetalingsrisico wordt beschouwd, gestegen van 37% tot 59%.

"De fundamentals van de high yield-sector zijn sinds 2008 sterker"

De fundamentals van de high yield-sector zijn sinds 2008 over het algemeen ook sterker, met meer liquide middelen en minder hefboomwerking, zoals blijkt uit de rentedekkingsratio's. Hoewel de winsten tijdens een recessie zouden kunnen dalen, kunnen de gezonde bedrijfsbalansen het wijdverbreide risico van wanbetaling helpen beperken.

 

Aanzienlijke onderweging aandelen

De financiële markten staan aan de vooravond van een moeilijke (economische) tijd, met een toenemende kans op een wereldwijde recessie. Het Asset Allocation Committee van T. Rowe Price blijft daarom voorzichtig en handhaaft een aanzienlijke onderweging in aandelen.

Daarnaast meent T. Rowe Price dat high yield-obligaties worden ondersteund door sterke sectorfundamentals en relatief aantrekkelijke rendementen kunnen bieden."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie