Nieuws

GMO verwacht verdere outperformance waarde-aandelen

De waarderingskloof tussen waarde- en groeiaandelen is kleiner geworden, maar nog altijd te groot volgens GMO dat short zit in growth en long in value.

GMO heeft dit jaar veel succes gehad met een longpositie in waardeaandelen en een shortpositie in groeiaandelen. Die combinatie heeft de portefeuille beschermd tegen het ongure beursklimaat.

GMO wil de komende maanden vasthouden aan deze Equity Dislocation Strategy. Om te begrijpen waarom, is het goed om te weten wat volgens GMO de belangrijkste krachten zijn die inwerken op value- en groeiaandelen.

1. Rente-effect

Ten eerste is er de rente. Er zijn analisten die beweren dat een dalende rente in het voordeel is van groeiaandelen ten nadele van value omdat het beleggers verder in de toekomst doet kijken.

Hoe lager de rente des te langer mag het duren voor bedrijven fatsoenlijke winst maken. Een lage rente leidt dus tot hogere koersen van groeiaandelen, terwijl waardeaandelen achterblijven. 

Op papier klinkt dat logisch, alleen ziet GMO er geen bewijs voor. In ieder geval niet voor het tweede deel van de stelling. De vermogensbeheerder kijkt liever naar de fundamentals van waarde-aandelen. De richting van de rente is voor value minder interessant. 

GMO: “Hoewel de hoge inflatie (en rente) een begin hebben gemaakt met de afbouw van het verschil in waardering tussen value- en groeiaandelen, blijven onze verwachtingen voor de toekomst voor value-aandelen gebaseerd op fundamentele factoren."

2. Recessie

Een tweede veel gehoorde stelling is dat groeiaandelen het beter doen dan value in tijden van recessie. Ook daar zit op het eerste oog wat in, maar mist het bewijs, zegt GMO.

Op zich is het logisch dat cyclische bedrijven met een lage kwaliteit het slecht doen in een recessie. Maar er zijn ook groeibedrijven met een slecht management, falende strategie of zwakke balans.

Volgens GMO draait het uiteindelijk meer om kwaliteit dan het cyclische karakter van een bedrijf. Conclusie: “Het is niet vanzelfsprekend dat value in een recessie ondermaats presteert, integendeel zelfs, historisch gezien is er een lichte tendens dat value in een economische recessie beter presteert."

3. Valuation

De kwaliteit van een bedrijf is dus belangrijk. Daarnaast draait alles volgens GMO om de waardering.

“Wij denken dat value beter zal presteren dan groei, louter en alleen vanwege het feit dat value beter geprijsd is. Hoewel value-aandelen het afgelopen jaar relatief meer waard zijn geworden ten opzichte van groeiaandelen, blijft er een grote kloof bestaan die volgens onze inschatting verder zal krimpen."

Waarde-aandelen zitten volgens GMO nu op ongeveer de helft van hun normale historische beurswaardering (de mediaan), dus er is nog een heel stuk te gaan. Dat geldt voor zo’n beetje alle markten van de VS tot Europa en de Emerging Markets.

“De beurswaardering van een aandeel is uiteindelijk voor elke belegger het belangrijkste houvast. Wij denken dat groeiaandelen ondermaats zullen presteren omdat hun koersen gebaseerd zijn op onrealistische verwachtingen. Wij denken dat het sentiment verder zal verschuiven richting value naarmate meer bedrijven de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie