Nieuws

De donkere zijde van cryptobeleggers

Cryptobeleggers blijken bovengemiddeld last te hebben van machiavellistische, narcistische, psychopathische en sadistische trekjes, zo blijkt uit onderzoek.

Sinds hun introductie in 2008 hebben cryptovaluta's grote ups en downs meegemaakt. Er waren periodes van euforie en wanhoop. De zogenoemde fear of missing out (FOMO) speelde vaak een rol. Bitcoin werd bijvoorbeeld in 2010 voor slechts 0,09 dollar verhandeld, bereikte in november 2021 een piek van bijna 69.000 dollar en wordt momenteel verhandeld op ongeveer 23.800 dollar.

Omdat hun waarde niet wordt gegarandeerd door een overheid, brengt hun aankoop grote risico's met zich mee. Dat zijn niet alleen marktrisico's, maar ook liquiditeitsrisico's, veiligheidsrisico's, regelgevingsrisico's en frauderisico's.

Toch blijven beleggers zelfs na meerdere waarschuwingen door toezichthouders enorm actief. Dit doet de vraag rijzen: wie zijn de kopers van cryptocurrencies?

Onderzoek

Veel van de cryptobeleggers zijn mensen die een hang hebben naar gokken en een zeker wantrouwen koesteren tegenover overheid en autoriteiten. Dat blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek onder 566 beleggers waar Larry Swedroe verslag van doet in zijn laatste blog

Het gaat om het onderzoek Dark Personalities and Bitcoin®: The Influence of the Dark Tetrad on Cryptocurrency Attitude and Buying Intention. 

Meer dan financieel gewin

De meest verrassende conclusie van het onderzoek is dat de drijfveer van veel cryptobeleggers meer is dan financieel gewin. Er zijn ook bepaalde donkere eigenschappen in het spel, zoals machiavellisme, narcisme, psychopathie en sadisme. De onderzoekers gebruikten voor het meten van deze vier eigenschappen een schaal van vijf.

In het geval van machiavellisme betrof het met name de vraag hoe groot het wantrouwen van beleggers is tegenover de overheid. Machiavellisten zijn zeer gericht op persoonlijk gewin en extra gevoelig voor complotdenken.

Narcisten daarentegen blaken van zelfvertrouwen en hebben er om die reden geen problemen mee om flinke beleggingsrisico's te nemen.

Mensen met een psychopathische stoornis scoren laag op medeleven en hoog op impulsiteit en spanning zoeken. Zij zijn tevens extra gevoelig voor gokverslaving.

Sadisten scheppen plezier in het lijden van anderen. Een deel van de cryptobeleggers schept er een zeker genoegen in om te zien dat zij rijk worden terwijl anderen minder goed scoren. Fear Of Missing Out (FOMO) is bij deze groep een sterke aanjager van crypto-aankopen.

Geen slechte mensen

Cryptobeleggers blijken in alle vier eigenschappen hoog te scoren. Swedroe verbindt hier niet de conclusie aan dat cryptobeleggers slechte mensen zijn. Maar hij denkt wel dat beleggers zich er bewust van moeten zijn dat iedereen in meer of mindere mate lijdt aan machivallisme, psychopathie, narcisme en sadisme.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen