Nieuws

Waar let de AFM op in 2022?

In de toezichtsagenda van 2022 legt de AFM de nadruk op duurzaam beleggen.

Andere belangrijke aandachtsgebieden zijn de bescherming van retailbeleggers, het voorkomen van marktmisbruik, de transitie naar een nieuw pensioenstelsel en de uitbreiding van het toezicht op accountantsorganisaties, aldus de AFM

Over duurzaam beleggen zegt de toezichthouder dat consumenten en beleggers erop moeten kunnen vertrouwen dat financiële producten die als duurzaam op de markt worden gebracht, dat ook daadwerkelijk zijn.

"Transparantie is belangrijk in de financiële verslaggeving van bedrijven. De AFM maakt zich komend jaar hard voor een betere verbinding tussen niet-financiële en financiële informatie, ook in het licht van nieuwe Europese wetgeving die in de maak is."

Goede samenwerking

Uit onderzoek dat KWINK Groep heeft gedaan in opdracht van de AFM en DNB blijkt dat het toezicht van beide partijen van goed niveau is. 

Wat beter kan is de onderlinge samenwerking op het gebied van effectmeting en de privacywetgeving, schrijft Banken.nl.

"Gedurende de geëvalueerde periode (2016-2020) zagen de AFM en DNB hun toezichttaak steeds breder worden, vooral vanwege nieuwe regelgeving vanuit Europa. De onderzoekers  van KWINK stellen tevens dat het speelveld ook de komende jaren zal blijven veranderen."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie