Nieuws

Themabeleggen is knap lastig

Schroders geeft zeven tips voor het succesvol beleggen in thema's. Rustig achteroverleunen is er niet bij.

Beleggen in thema’s en trends is populair en kan goede rendementen opleveren. Maar het is niet eenvoudig omdat het meestal om marktsegmenten gaat die snel veranderen en die worden gedomineerd door disruptieve bedrijven.

Vermogensbeheerder Schroders geeft in het rapport How to find the most powerful investment themes zeven tips over hoe de grootste valkuilen kunnen worden omzeild.

1. Data vinden

Om de juiste aandelen en trends te vinden, is allereerst een goede zoekstructuur nodig. Het verzamelen en analyseren van data over bijvoorbeeld duurzaamheid, groei, innovatie en marktaandeel moet goed zijn geregeld.

2. Lange looptijd

Het is volgens Schroders van groot belang om uit te vinden of een thema lang zal blijven bestaan. Een aantrekkelijk thema is structureel van aard en geen modeverschijnsel. Bij Schroders geldt de norm van minstens 3 jaar.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

3. Te pril

Er moeten voldoende mogelijkheden zijn om in een thema te beleggen. Soms is een thema duidelijk herkenbaar, maar zijn er weinig bedrijven om in te investeren. In dat geval is het beter te wachten tot zich commerciële kansen aandienen. Dat kan ook buiten de beurs om in private equity.

4. Niet te groot, niet te klein

Ideaal is als er bij een thema een cluster van belegbare bedrijven bestaat die niet te groot is en niet te klein is. Te klein is niet goed, want een fondsbeheerder moet de flexibiliteit hebben om bepaalde aandelen naast zich neer te leggen en andere juist meer op te nemen in de portefeuille. Daar is een bepaalde omvang voor nodig. Te veel bedrijven is ook niet goed, omdat dan de focus verloren gaat.

5. Mits voldoende upside

Er moet voor de aandelenkoersen voldoende lucht naar boven zijn. Om te weten of die ruimte er is, is de looptijd van een thema weer van belang. Binnen de markt bestaat namelijk de neiging om kortlopende trends te hoog te waarderen, terwijl langlopende trends worden onderschat.

6. Actieve keuzes

Schroders gelooft bij themabeleggen in een actieve portefeuillebenadering. Passief beleggen werkt minder goed bij innovatieve en disruptieve bedrijfstakken. Daarvoor gaan de ontwikkelingen te snel. Er vallen regelmatig bedrijven af die een paar jaar geleden nog veelbelovend waren, terwijl er van de andere kant steeds nieuwe high-performers bijkomen.  

7. Good governance

Een bedrijf kan een briljante technologie hebben, maar zonder goed en betrouwbaar management is de kans op falen behoorlijk groot.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen