Nieuws

Waarom goud niet piekt

Arnab Das van Invesco voert meerdere redenen aan waarom goud tijdens de huidige inflatiespike niet loopt te pieken. Dat heeft niets te maken met de komst van crypto's.

Goud is duur en nog steeds veel kostbaarder dan voor de pandemie. Maar de prijs van het edelmetaal ligt wel nog altijd onder de piek van maart 2020, en dat terwijl de inflatierisico's en geopolitieke dreigingen duidelijk zijn toegenomen zijn. Is goud zijn eeuwenoude rol als hedge tegen instabiliteit en onzekerheid kwijtgeraakt aan crypto's?

Nee, schrijft marktstrateeg Arnab Das van vermogensbeheerder Invesco in de publicatie The long and short of it: gold, cryptos, inflation, risk and uncertainty. Waarom goud dan achterblijft bij de stijgende inflatie? Daar voert Das verschillende redenen voor aan.

Arnab Das van Invesco

Normalisatie centrale banken

“Ten eerste zijn de meeste centrale banken begonnen met het normaliseren van hun beleid, waardoor de aantrekkingskracht van goud minder wordt. Een herstel van de economische groei, samen met het afbouwen van het opkoopprogramma door centrale banken en een hogere beleidsrente, zouden kunnen leiden tot hogere rendementen, waardoor de aantrekkingskracht van goud als renteloze belegging waarschijnlijk afneemt.”

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Minder grote staartrisico's

“Ten tweede hebben centrale banken in het recente verleden herhaaldelijk bewezen extreme staartrisico’s te kunnen beperken. Centrale banken hebben alles gedaan wat nodig was tijdens de wereldwijde financiële crisis, de crisis in de eurozone en de pandemie. Nu pakken ze de dreiging van een hoge inflatie aan. Goud is daarom minder in trek als verzekering tegen mogelijke extreme staartrisicoscenario's van ernstige deflatie of ongecontroleerde inflatie.”

Inflatie slechts tijdelijk

“Ten derde kan een groot deel van de huidige inflatiedruk het gevolg zijn van de economische aanpassing aan een late of post-COVID-omgeving. De vraag is in een groot deel van de wereld weer aangetrokken, maar het aanbod blijft achter als gevolg van knelpunten, tekorten en mismatches op de arbeidsmarkt. Een gebrek aan investeringen tijdens de lange periode van afwisselende lockdowns en heropeningen heeft ook een rol gespeeld.”

“Oost-Azië is een van de grootste producenten ter wereld. Gezien het COVID-nultolerantiebeleid daar worden af en toe fabrieken of havens gesloten. Dat op een moment dat de vraag juist stijgt. Daarnaast hebben logistiek, scheepvaart, vrachtvervoer en andere diensten in een groot deel van de wereld om uiteenlopende redenen te kampen met een tekort aan personeel."

“Een verkrapping van het monetaire beleid zal deze tekorten waarschijnlijk niet oplossen en kan de vereiste investeringen en de reactie van de aanbodzijde afremmen, hoewel die reactie kan helpen de inflatie onder controle te houden.”

Minder geopolitieke spanningen

“Ten slotte lopen de geopolitieke en geo-economische spanningen tegenwoordig minder snekl uit de hand. Dankzij dialoog en gedeelde belangen zoals stabiliteit en het beperken van klimaatrisico's, komt het niet tot een escalatie.”

Crypto's geen alternatief voor goud

Ondertussen hebben de cryptomunten wel de wind in de zeilen, maar ze zijn volgens Das nog geen alternatief voor goud als inflatiehedge. “Het gebruik van crypto's is in veel landen beperkt, in tegenstelling tot goud. Veel centrale banken - een belangrijke bron van de vraag naar goud in de afgelopen jaren - zijn niet in staat of bereid om crypto's te kopen.”

“Bovendien heeft de aantrekkingskracht van crypto’s wellicht meer te maken met hun innovatieve karakter dan met de angst voor inflatie. Misschien zijn crypto’s ook beter geschikt voor belasting-, regelgevings- of andere juridische arbitrage dan de goudmarkt, waar centrale banken en andere mainstreambeleggers grote spelers zijn.”

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

“Ten slotte kun je goud in het slechtste geval - in een echte geopolitieke crisis of een groot conflict dat de centrale banken niet aankunnen - als een veiligere haven beschouwen dan crypto's. Voor crypto's moeten financiële transacties normaal blijven verlopen. Bij goud is dat niet nodig.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie