Nieuws

NN IP: De politiek doet er weer toe

Meer dan in het recente verleden zullen politieke besluiten volgens NN IP de internationale markten in beweging zetten. De Haagse vermogensbeheerder zet volgend jaar in op aandelen (niet tech!), CO2-prijzen en tal van alternatives.

In de beleggingsoutlook van NN Investment Partners (NN IP), getiteld Get ready for change, is er ditmaal veel aandacht voor de beleggingseffecten van politiek beleid en voor de verdere zoektocht naar alternatieve beleggingen om in de laagrente-omgeving rendement te boeken, zonder dat daarvoor grote risico's moeten worden genomen.

Hoe belangrijk de politiek is geworden voor beleggers maakte volgens Ewout van Schaick, hoofd multi-asset bij NN IP, de bestrijding van het coronavirus wel duidelijk. "De verschillend manieren om het coronavirus te beteugelen, hebben grote economische gevolgen gehad. Alles draait toch om vaccinatie. Hoe succesvoller het beleid, hoe sterker economieën presteren."

"Ik verwacht dat de politiek het economische nieuws komend jaar zal domineren"

Volgens Van Schaick is er mede door Covid definitief een einde gekomen aan aan de liberale trend die vanaf Thatcher en Reagan het economische beleid bepaalden. De rol van de overheid wordt steeds belangrijker. "We zitten nu op een keerpunt. Ik verwacht dat de politiek het economische nieuws komend jaar zal domineren."

Politieke hoogtepunten 2022

Grote plannen

Voor de VS is de grote vraag wat er allemaal terechtkomt van de fiscale plannen om de infrastructuur te moderniseren en de sociale ongelijkheid te verminderen. De tussentijdse verkiezingen, die in 2022 plaatsvinden, zijn daarom belangrijk.

In Europa gaat het vooral om de implementatie van het steunfonds dat de duurzaamheidstrend ondersteunt. Van Schaick: "Ik reken er niet op dat de fiscale teugels de komende jaren worden aangehaald, zoals dat in het verleden wel het geval was."

Ewout van Schaick

Ewout van Schaick van NN IP

Dan is er nog China, waar de overheid traditioneel een dominante factor is in de economische ontwikkeling van het land. Het voorkomen van een vastgoedcrisis, strenge regels voor de technologiesector, en aanpassingen in de energiesector staan er hoog op de politieke agenda.

Ervan uitgaande dat de coronapandemie onder controle blijft en de inflatie niet structureel de pan uitrijst, verwacht NN IP dat de hoge economische groei doorzet.

Van Schaick: "De heropening van de economie is een belangrijke aanjager, geholpen door de hoge spaartegoeden van consumenten, de prima balansen van bedrijven, en een sterke arbeidsmarkt." 

Moeilijke obligatiemarkt

Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor onzekerheid. Integendeel. De disrupties in de productieketens zullen wel nog even aanhouden, net als de verstoringen in de arbeidsmarkt. Extra onzekerheid is er volgens Van Schaick van de kant van centrale banken. Hoe snel en hoe sterk centrale banken zullen verkrappen, hangt grotendeels af van het verdere inflatieverloop.

Zeker is dat ook in 2022 fixed income geen fantastische plek is om in te zitten. Met name van staatsobligaties en credits valt er weinig tot geen rendement te verwachten. Deze beleggingscategorieën zijn volgens NN IP enkel geschikt om de risico's te hedgen. Alleen over obligaties uit de opkomende markten heeft NN IP een neutraal standpunt. "Want die bieden nog wel rendement."

Aandelen profiteren van sterke winstgroei

De sterke winstgroei van bedrijven is voor NN IP de belangrijkste reden om positief te blijven over aandelen. "We gaan voor 2022 uit van een wereldwijde economische groei van tegen de 6% wereldwijd, waarbij de markt rekent op een winstgroei van 8%. Dat lijkt ons veel te laag. Met zo een hoge economische groei moeten de bedrijfswinsten met dubbele cijfers kunnen groeien," zegt Van Schaick.

Door de verwachte stijging van de rentes en extra druk van regelgevers op de techsector bieden Europese aandelen volgend jaar de beste kansen.

Verwachte aandelenrendementen

Kansrijke alternatives

Sinds afgelopen jaar is NN IP begonnen te beleggen in een andere groeimarkt, en wel in die van de CO2-prijzen. Van Schaick: "Niet eerder, want pas kort zijn er beleggingsinstrumenten om in deze markt posities te nemen." Volgens NN IP zullen de prijzen van CO2-emissies verder stijgen. "Het is voor de EU de enige manier om klimaatneutraal te worden." Daarnaast vormen de CO2-prijzen een prima inflatiehedge en is het goed spreidingsinstrument."

Naast de aandacht voor CO2-prijzen zal er volgens Valentijn van Nieuwenhuijzen, hoofd beleggingen bij NN IP, nog meer worden gekeken naar de kansen in de private beleggingsmarkten. "Private markten zijn de laatste jaren veel harder gegroeid dan de publieke markten. Wij verwachten een verdere versnelling.

De hogere rendementen, extra spreiding, en de veel lagere volatiliteit die alternatives bieden, zijn met name voor institutionele beleggers aantrekkelijk." Wat de private markt ook vooruithelpt, is de terugtrekkende rol van banken, die door nieuwe regelgeving steeds minder geneigd zijn kredieten te verstrekken.

"Door het weglopen van deze banken is er ruimte gekomen voor anderen"

NN IP zelf is vooral actief in private debt. Van Nieuwenhuijzen noemt daarnaast de Nederlandse hypothekenmarkt enorm interessant, met aantrekkelijke marges en een hele kleine kans op defaults. Ook internationale handelsfinancieringen heeft de speciale aandacht van NN IP. Van Nieuwenhuijzen: "Ook dat was van oudsher het speelveld van de grootbanken. Door het weglopen van deze banken is er ruimte gekomen voor anderen."

Valentijn van Nieuwenhuijzen

Valentijn van Nieuwenhuijzen van NN IP


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Online magazine ETF's