Nieuws

Pensioenfondsen: minder rendement, meer risico

Door de dalende rente hebben pensioenfondsen steeds meer moeite hun targets te halen. Het enige wat helpt, is meer risico nemen met aandelen. De vraag is alleen hoe lang dat nog werkt, want ook de vooruitzichten voor aandelen zijn niet denderend.

Beeld: iStock

Het is er voor pensioenfondsen de laatste decennia niet makkelijker op geworden om een hoog rendement te halen tegen een laag risico. 40 jaar geleden was de rente nog zo hoog dat een pensioenfonds met alleen Amerikaanse staatsobligaties 15% kon binnenharken. Maar die tijden zijn voorbij.

Met rentestanden in de eurozone rond de 0% en in de VS tussen de 1% en 2%, moeten pensioenfondsen vol in het risico om hun rendementsdoelstellingen te halen. 

Charlie Bilello, de CEO van Compound Capital Advisors, denkt dat de volgende stap is dat de doelstellingen omlaag moeten. Voor de deelnemers betekent dat hogere premies, schralere uitkeringen en/of verhoging van de pensioenleeftijd.

1981

Bilello heeft een overzicht gemaakt van 40 jaar pensioenbeleggen. Hij begint in 1981 en gaat stapsgewijs richting 2021. De pensioenfondsen hebben hun rendementsdoelstelling gedurende die periode niet of nauwelijks bijgesteld. In de VS ligt deze vrij stabiel bij 7,5%.

Tot midden jaren 90 was het een eitje om dat te halen door alleen maar te beleggen in Amerikaanse treasuries. Maar die vlieger gaat daarna niet meer op.

In 1996 is er voor het eerst een portefeuille nodig die volledig uit bedrijfsobligaties bestaat. Die situatie blijft ongeveer hetzelfde tot 2006. Tegen die tijd is zelfs de rente op bedrijfsobligatie ontoereikend om de 7,5% te halen. Er moeten sindsdien ook aandelen worden gekocht, die op de lange termijn ongeveer 10% per jaar opleveren.

Inflatie

In 2006 is de vereiste mix ongeveer 66% bedrijfsobligaties en 34% aandelen. Tien jaar later is het percentage aandelen opgelopen tot 45%. En in 2021 moet de portefeuille voor 64% uit aandelen bestaan.

De vraag is hoe nu verder. Allereerst zullen sommige mensen zeggen “Ja, maar de inflatie is de laatste 40 jaar ook gedaald. Een rendement van 7,5% is nu meer waard dan in de jaren 80.” Dat is waar, maar ook weer niet heel veel meer waard.

Tussen 1986 en 2008 lag de inflatie in de VS vrij stabiel tussen 2% en 4%. Pas daarna verschoof de bandbreedte naar 0% tot 3%. 

Aandelenrendement van 10%?

Bilello denkt zelf dat een rendement van 7,5% voor pensioenfondsen in de toekomst wellicht te hoog gegrepen is, want wie zegt dat een aandelenrendement van 10% realistisch is, zeker met de hoge waarderingen van dit moment. Er zijn hele verstandige beleggers, zoals Vanguard,  die uitgaan van aandelenrendementen die amper boven de 4% uitkomen.

De consequenties daarvan zijn groot. Pensioenfondsen moeten nu al wennen aan meer volatiliteit in de portefeuille. Als vervolgens de doelstelling ook nog omlaag moet dan valt er niet te ontkomen aan ingrepen in de premies, de uitkeringen en/of de pensioenleeftijd.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Outlook 2022