Nieuws

Recordbedrag aan nieuwe leningen bedrijfsleven

Bedrijven zijn in 2020 wereldwijd voor een recordbedrag van 1,3 biljoen dollar aan nieuwe schulden aangegaan, zo blijkt uit de Janus Henderson Corporate Debt Index. Maar de leningen zijn amper aangewend.

De totale schuld steeg met 10,2% tot een recordhoogte van 13,5 biljoen dollar voor het boekjaar 2020. Dit omdat ondernemingen (extra) kapitaal ophaalden om het hoofd te kunnen bieden aan de wereldwijde recessie en eventuele beperkingen op de toegang tot de financiële markten.

Opvallend is dat bedrijven tussen januari en juni 2021 bijna geen kapitaal meer hebben geleend – de ontwikkelde landen kijken al verder dan de pandemie, aldus de vermogensbeheerder. 

En, het geld van de nieuwe leningen is amper aangewend. "Bedrijven hebben echter weinig van die nieuwe schuld gespendeerd en omdat zij hun kasreserve tijdens de pandemie hebben aangehouden, is de nettoschuld (totale schuld minus kasequivalenten) niet gestegen."

Gunstig voor obligatiebeleggers

Bedrijven beginnen hun gezamenlijke kasreserve ter waarde van 5,2 biljoen dollar langzaam te gebruiken. Janus Henderson voorspelt voor de tweede helft van 2021 en de periode daarna een toename van kapitaaluitgaven, dividendbetalingen en het terugkopen van aandelen.

Voor 2021 verwacht Janus Henderson dat het totale schuldniveau ongeveer gelijk zal blijven, maar dat de nettoschuld snel zal stijgen, omdat ondernemingen een deel van de berg geld waar ze op zitten, beginnen uit te geven.

"De netto schuldenlast zal dit jaar naar verwachting met 500 à 600 miljard dollar stijgen tot 8,8 à 8,9 biljoen dollar."

Janus Henderson ziet kansen voor obligatiebeleggers, omdat de combinatie van verbeterende credit fundamentals en de reacties van de centrale banken op de pandemie tot een gunstige omgeving heeft geleid voor zowel het aanbod van als de vraag naar high yield-obligaties.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus