Nieuws

Energietransitie is disruptie in optima forma

Er zullen de komende 30 jaar duizenden miljarden worden geïnvesteerd om de wereld CO2-neutraal te krijgen. Dat levert winnaars en verliezers op, plus enorme uitdagingen voor overheden.

Het kan niet vaak genoeg benadrukt worden hoe gigantisch de uitdaging is van de energietransitie. In 30 jaar CO2-neutraal worden, betekent niet alleen afscheid nemen van vervuilende kolencentrales en auto's met verbrandingsmotoren. “Nee het is zoveel meer”, zeggen de aandelenanalisten Frank Beaudry en Natalya Zeman van Capital Group.

“Denk aan de landbouw, het transport, de luchtvaart, bosbouw, zware industrie en de pakketjes van Amazon. Het moet allemaal anders en dat in een wereld waar de energiebehoefte sterk gerelateerd is aan de welvaart, die nog altijd in een hoog tempo stijgt, vooral in opkomende markten."

Bijna 10 keer over de kop

Beaudry en Zeman laten in een grafiek zien dat de energieconsumptie sinds de Tweede Wereldoorlog is geëxplodeerd van 20.000 Terrawattuur naar rond de 180.000 TWh, waarvan meer dan 140.000 TWh afkomstig is uit fossiele bronnen (kolen, olie en gas). 

Het internationale energieagentschap IEA heeft uitgerekend dat er tot 2050 elk jaar 1,5 biljoen tot 1,8 biljoen dollar aan investeringen nodig zijn om de energietransitie in goede banen te leiden.

Beaudry en Zeman komen zelf iets lager uit. Zij denken dat technologische innovaties op het gebied van zonnepanelen, windenergie en waterstof nog onderschat worden. Waterstof zou volgens hun een belangrijke rol kunnen spelen bij alle activiteiten die niet zo makkelijk op het groene elektriciteinsnet kunnen worden aangesloten. Het zou bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn voor de scheepvaart en zware industrie.

Maar dat doet niks af aan de uitdagingen die er op overheden afkomen.

Global warming bevordert armoede

Waar overheden bijvoorbeeld ongelofelijk voor moeten oppassen, is dat een groen energiebeleid geen subsidieprogramma wordt voor de rijken. Nu is dat vaak nog wel zo. Wie maken er immers het meest gebruik van subsidies op zonnepanelen,  elektrische auto’s en het energievriendelijk maken van huizen? Dat is niet het arme deel van de bevolking. Deze onevenwichtigheid moet volgens Capital Group zo snel mogelijk uit het systeem.

Internationaal gezien komt daar nog de ongelijkheid bij tussen het rijke noordelijk halfrond en bijvoorbeeld Afrika, dat veel harder getroffen wordt door de klimaatopwarming.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) verwacht dat global warming tussen de 25 miljoen en 1 miljard klimaatvluchtelingen op zal leveren door overstromingen, droogte en andere extreme weersomstandigheden. Het Westen is er met andere woorden zelf bij gebaat snel en ingrijpende maatregelen te nemen.

Winnaars en verliezers

In het bedrijfsleven zullen er winnaars en verliezers zijn. Het is nog niet zo eenvoudig om te voorspellen wie dat zijn. Het Deense nutsbedrijf Ørsted laat zien dat het mogelijk is om de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar groene energie, en wordt daar op de beurs voor beloond.

Andere bedrijven vinden het lastiger een goede balans te vinden tussen investeren in groene snergie en stoppen met olie- en gasactiviteiten. Volgens Capital Group zal de energietransitie beleggers constant voor de keus stellen tussen disruptieve nieuwkomers of gevestigde energiebedrijven.

"The learning curve is steep and companies that will succeed in this transition are those who are able to adapt and adopt a serious approach with capital discipline."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie