Nieuws

Wat zeggen de beleggingshuizen?

Optimix handhaaft nog even de aandelenoverweging, Amundi zet in op Europese banken, T. Rowe Price gaat juist voor Chinese aandelen, LGIM kiest voor Europese credits, Pictet AM bouwt risico's af, en veel meer opinies.

Optimix: Overweging aandelen handhaven, in ieder geval tot het einde van de zomer


Optimix vermogensbeheer handhaaft voorlopig de overweging naar aandelen met daarbinnen een voorkeur voor conjunctuurgevoelige aandelen op basis van economische groei, verwachte winstgroei en aanhoudende monetaire en fiscale steun. Maar op een gegeven moment zijn de verwachtingen in de koersen verwerkt en bereikt het koersverloop een piek.

Optimix verwacht dat deze piek aan het einde van de zomer bereikt wordt. Dat zou een goed moment zijn om iets minder offensief in de wedstrijd te zitten en de defensie te versterken. Ook ligt het gevaar van nieuwe coronavarianten, verspreid door vakantievierders, op de loer.

Optimix profiteerde in het eerste halfjaar volop van de positief gestemde beurzen. Zo wist de gebalanceerde portefeuille (Optimale Mix) 10% rendement te boeken. “Met een overweging in aandelen hebben de door ons beheerde portefeuilles rijkelijk meegedeeld in de feestvreugde op de beurs. Bovendien betaalde onze beperkte blootstelling naar obligaties zich ook uit. Deze ‘veilige’ beleggingscategorie raakte, met name in het eerste kwartaal, uit de gratie”, aldus de beheerders.

Enkele hedge funds, die een lage correlatie hebben met de aandelenmarkt en weinig hinder ondervinden van de dalingen op de obligatiemarkten, leverden voor de portefeuille een positief rendement van 5% op.

Uitblinker binnen de aandelenselectie van Optimix was het Add Value Fund. Met een rendement van +32,6% deden de geselecteerde Nederlandse small- en midcaps het dit halfjaar uitstekend. Dit indrukwekkende resultaat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de posities in Nederlandse parels als ASMI (+55,3%) en BESI (+48,2%). Deze ondernemingen zijn actief zijn in de halfgeleidersector, waar grote tekorten de prijzen voor chips hebben opgedreven.

Amundi: Mooie kansen voor Europese banken


Europese aandelen hebben dit jaar tot dusver beter gepresteerd dan wereldwijde, Amerikaanse en opkomende marktaandelen, als gevolg van de economische heropening en een inhaaltrend op het gebied van bedrijfswinsten. Volgens Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi zien Europese aandelen er op het huidige niveau nog steeds aantrekkelijk uit, zowel in het algemeen als in verhouding tot vastrentende waarden. Dat schrijft Amundi in de publicatie met de lange titel European equities: look for the winners to play the reflation trade, value revenge, and ESG disruption.

Volgens Amundi behoren aandelen tot de weinige beleggingen die inkomsten kunnen genereren door middel van dividenden en bovendien kunnen profiteren van potentiële kapitaalgroei op lange termijn. Binnen sectoren zien Wosol en Elmgreen goede kansen in enkele van de meer cyclische marktgebieden. "Ten eerste lijken banken dit jaar een duidelijke keuze voor inkomensbeleggers. Tijdens de Covid-19-crisis van 2020 werden veel Europese banken gedwongen dividenden op te schorten om hun balans te beschermen. Nu wordt de regelgeving versoepeld en keren aantrekkelijke dividenden terug. Hiervan profiteert niet iedereen en is focus op selectiviteit belangrijk."

Buiten de financiële sector kunnen inkomensbeleggers ook goede rendementen behalen met bepaalde energie- en nutsbedrijven. De Amundi-specialisten waarschuwen wel dat beleggers selectief te werk moeten gaan. "Beleggers moeten op zoek gaan naar kansen bij die bedrijven waar de impliciete verwachtingen te laag zijn in vergelijking met schattingen. Cruciaal is het opsporen van de winnende bedrijven met sterke fundamentals, die zich kunnen aanpassen aan de stijgende inflatietrend naarmate de reflation trade volwassener wordt."

Schroders: Alle aandelen goed

Het nieuwste boodschappenlijstje van de Britse vermogensbeheerder Schroders:

T. Rowe Price: Vooruitzichten voor Chinese aandelen blijven aantrekkelijk


De Chinese economie is goed op weg naar herstel in 2021. Wenli Zheng, Portfolio Manager China Evolution Equity Strategy, bij T. Rowe Price verwacht dat de Chinese consument dit jaar een grotere rol zal spelen, dankzij de ingehouden vraag. De opeenvolgende vakanties en festivals zijn gepaard gegaan met een verbetering van het consumentenvertrouwen. De woningmarkt, een van de eerste sectoren die herstelt, blijft goed presteren.

Bedrijfssectoren die blootgesteld zijn aan het economisch herstel van de ontwikkelde markten kunnen ook profiteren, net als exportproducenten die afhankelijk zijn van de wereldhandel. Zheng meent dat de uitrol van de vaccinatie een verdere opleving van de zakelijke en consumentendiensten die achterop zijn geraakt, zoals levensmiddelen, hotels, amusement en persoonlijke diensten, kan aanjagen. Hoewel de internationale grenzen van het land gesloten blijven, zijn het binnenlandse luchtverkeer en het toerisme sterk opgeveerd.

Correctie en consolidatie in aandelen

Het vroege en aanhoudende economische herstel van China na de pandemie kwam vorig jaar tot uiting in een sterke prestatie van de CSI 300 Index, die in 2020 met 27% steeg vergeleken met 16,3% voor de S&P 500. De bredere A-aandelenmarkt, vertegenwoordigd door de Shanghai Composite Index, steeg echter slechts met 13,9%, wat dicht in de buurt komt van het rendement van de gemiddelde aandelenmarkt in ontwikkelde economieën.

Er was duidelijk een grote kloof in de prestaties in 2020 tussen Chinese mega-cap groeiaandelen en internetgiganten en de A-aandelen in het algemeen. Hoewel de A-aandelenmarkt het in het algemeen nog altijd goed deed, daalde 50% van de aandelen vorig jaar. Met name large-cap aandelen (MSCI China All Shares Large Cap Index) presteerden vorig jaar 7,33% beter dan small-caps (MSCI China All Shares Small Cap Index).

Dit jaar zijn Chinese aandelen gecorrigeerd na hun piek medio februari, toen de markten daalden als gevolg van hogere Amerikaanse obligatierentes, een risk-off sentiment als gevolg van nieuws rond de spanningen tussen de VS en China, en nieuwde reis- en quarantainebeperkingen tijdens het Chinese Nieuwjaar.

Goede winstvooruitzichten

Vooruitblikkend verwacht Zheng dat de Chinese aandelenmarkt dit jaar meer winstgedreven zal worden na een solide post-pandemisch economisch herstel. Belangrijk is dat de winstramingen er gunstig uitzien. Volgens de verwachtingen van analisten zullen de bedrijfswinsten in 2021 met 24% stijgen voor bedrijven in de MSCI China Index en met 23% voor bedrijven in de large-cap CSI 300 Index, met een verdere stijging van respectievelijk 14% en 13% in 2022.

Naarmate het economisch herstel zich verbreedt, zullen waarschijnlijk meer sectoren een sterkere winstgroei laten zien. In combinatie met de krappere liquiditeit betekent dit dat de grote waarderingsverschillen van vorig jaar mogelijk kunnen omslaan. Een deel van die ommekeer is nu al zichtbaar, vooral voor enkele groeifondsen en thematische aandelen.

Waar liggen kansen?

Gezien de snelheid van de veranderingen en de inefficiënties die zich in de markt voordoen, blijft China volgens Wheng een vruchtbare bodem voor een goede aandelenselectie. Er zijn enkele speculatieve zeepbellen, zoals in sommige thematische aandelen, maar hij ziet nog steeds zeer aantrekkelijke kansen in de toeleveringsketens die deze industrieën ondersteunen. De overgang van een koolstofintensieve economie naar een duurzamere economie biedt steun aan de industrialisering, en hij ziet dan ook aantrekkelijke kansen in sommige industriële bedrijven.

Consumptie is een andere belangrijke pijler van de groei, vanuit overheidsperspectief, met een focus op kwaliteitsgroei. Het betreft hier meestal bedrijven die samengestelde groeimogelijkheden bieden en om sommige bedrijven die een positieve productcyclus doormaken. De verschuiving van de binnenlandse vraag van buitenlandse merken naar lokale merken biedt nog een extra ondersteuning.

Kijk ook eens voorbij mega-caps

Zheng gelooft dat veel beleggers zich richten op mega-cap aandelen en een zeer kortetermijnvisie op de markt hebben. Hoewel de top 100 mega-cap aandelen (ruwweg 70% van de MSCI China Index) op grote schaal in handen zijn van lokale en buitenlandse beleggers, vertegenwoordigt dat slechts 2% van het totale Chinese universum. Zheng meent dat er voordeel is te behalen voor beleggers die voorbij de mega-caps kijken.

Sinds 2016 hebben large-caps een sterk relatief rendement gegenereerd ten opzichte van de markt. Nu large-caps worden verhandeld tegen historisch hoge premies (ten opzichte van small-caps), denkt hij dat een ommekeer gerechtvaardigd is en dat beleggers in deze nieuwe omgeving niet bij het oude moeten blijven. Belangrijk is dat er in China meer dan 5.200 beursgenoteerde ondernemingen zijn, wat beleggers enorme kansen biedt.

Maar veel beleggers richten zich op aandelen met een marktkapitalisatie van meer dan 30 miljard USD. Gemiddeld is 60% van de actieve Chinese fondsen belegd in die 2% van de aandelen, terwijl de overige 98% onderbelicht blijft. Zheng is ervan overtuigd dat beleggers in dat deel van de markt verkeerd geprijsde kansen en potentieel verborgen juweeltjes kunnen vinden.

LGIM: Europese bedrijfsobligaties aantrekkelijk bij aanhoudend hogere inflatie

 

Kredietwaardige Europese bedrijfsobligaties vormen de minst volatiele beleggingscategorie bij een aanhoudend hogere inflatie. In een omgeving waarin er bovendien geen goedkope categorieën zijn, cash net als de meeste Europese staatsobligaties een negatief rendement oplevert, bieden Europese bedrijfsobligaties veerkrachtige rendementen, betoogt Marc Rovers, Head of Euro Credit bij vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM).

Marc Rovers van LGIM

Het renterisico bij bedrijfsobligaties uitgegeven in euro is bovendien beperkt door de iets langere duration van vijf jaar en de positieve carry ten opzichte van Duitse obligaties. In combinatie met het positieve rendement en de roll-down levert dit een buffer op voordat het absolute rendement substantieel negatief wordt.

Rovers waagt zich niet aan een voorspelling of de hogere inflatie tijdelijk of structureler van aard is. “Het is lastig om harde voorspellingen te doen over hoe en wanneer de inflatie zal pieken.” Bovendien, vult Rovers aan, bevindt het monetaire en fiscale beleid zich op onbekend terrein. “Op dit moment onderdrukt deze muur van geld elke volatiliteit. Alleen de tijd zal leren in hoeverre de huidige interventies van de centrale bank economische fundamentals verhullen.”

Inflatie niet hedgen

LGIM heeft ervoor gekozen inflatierisico’s op dit moment niet te hedgen. “Deze zijn vaak duur en gaan doorgaans ten koste van het rendement als ze op langere termijn worden toegepast.”

In plaats daarvan kiest LGIM voor sectoren en emittenten die minder negatief worden beïnvloed of zelfs profiteren van hogere inflatie. “Voorbeelden zijn de banken die profiteren van hogere rentes, maar ook retailers zijn doorgaans goed gepositioneerd in een dergelijk scenario”, stelt de LGIM-specialist. “Ook nuts- en telecombedrijven zijn voorbeelden van meer defensieve sectoren waar bedrijven doorgaans een deel van de inflatie aan hun klanten kunnen doorberekenen.”

Aan de andere kant kunnen vastgoedbedrijven met schulden op de balans en minder zekere inkomstenstromen meer negatief worden beïnvloed. “Om deze reden zijn we zeer selectief in onze allocatie naar vastgoed, ondanks de vaak interessante rendementen”, besluit Rovers.

Pictet AM: Minder groei, meer inflatie

In de nieuwste Investment Outlook geeft Pictet Asset Management haar visie op de wereldwijde economische ontwikkelingen en de gevolgen hiervan op de Asset Allocatie. De belangrijkste boodschap kan kort worden samengevat. Pictet AM verwacht een vertraging van de economische groei in combinatie met een hogere inflatie. Dat leidt tot een defensiever beleggingsadvies.

De Amerikaanse kerninflatie kwam in april uit op 3% op jaarbasis, het hoogste niveau sinds 1995. Voor het komende jaar acht Pictet AM een verdere stijging van de kerninflatie naar 3,5% – 4% mogelijk.

Amerikaanse aandelen op verkoop

Zowel in de VS, China als de rest van de wereld is al een duidelijke groeivertraging zichtbaar. Per saldo neemt Pictet AM hierdoor een defensieve houding aan. De weging van aandelen is per saldo neutraal. De VS wordt echter onderwogen. De consensus verwachtingen voor de bedrijfswinsten per aandeel en de winstmarges zijn te optimistisch waardoor een tegenvaller op de loer ligt.

In het algemeen lijken defensieve aandelen vrij aantrekkelijk te zijn gewaardeerd. Aandelen in de sectoren gezondheidszorg en nutsbedrijven worden dan ook overwogen.

Obligatiekansen

Met de groeivertraging waar al aan werd gerefereerd zouden de omstandigheden gunstig moeten zijn voor enkele defensieve vastrentende activa. Pictet AM blijft dan ook overwogen in Amerikaanse staatsobligaties en Chinese obligaties.

Pictet AM denkt dat de Fed haar ultrasoepele monetaire programma grotendeels zal handhaven tot begin volgend jaar. Chinese obligaties bieden in het algemeen een aantrekkelijke diversificatie, aangezien hun rendement niet sterk gecorreleerd is met dat van andere activaklassen.

Amerikaanse High Yield obligaties zijn nog steeds niet in de gratie bij Pictet AM. Deze categorie blijft kwetsbaar voor strengere monetaire omstandigheden.

AXA IM: ECB kijkt al voorbij spectaculair Europees herstel


Europa gaat weer open en de economie kan een spectaculair herstel laten zien. Dit kan de inflatie tijdelijk opstuwen. De Europese Centrale Bank (ECB) moet zich hier niet door van de wijs laten brengen en verder vooruitkijken. Dit stelt Gilles Moëc, hoofdeconoom van AXA Group, in  de column Happy costumers voor AXA Investment Managers.

Gilles Moëc van AXA IM

Hij wijst op het blakende consumentenvertrouwen en de opgebouwde besparingen. Als deze bestedingscapaciteit straks vrijkomt, zal dit waarschijnlijk opwaartse druk geven op de inflatie. De AXA-hoofdeconoom vindt dat de Europese situatie niet te vergelijken is met ‘het Amerikaanse oververhittingsverhaal’. Hij denkt dan ook dat de bestuurders van de ECB inzien dat het risico van ‘op hol geslagen inflatie aan deze kant van de Atlantische Oceaan nagenoeg nul is.’

Bij de vergadering van volgende week, die wordt afgesloten met een persconferentie op 10 juni, zal de ECB het opkoopprogramma intact laten. Moëc noemt afschaling ‘zeer onwaarschijnlijk’. Wel verwacht hij dat er discussie ontstaat over het beleid na het einde van het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Hij haalt een recente toespraak aan van Villeroy de Galhau, de president van de Franse centrale bank, als voorbeeld het standpunt van de ‘duiven’ in het bestuur.

De Galhau ziet de doelstelling van inflatie ‘onder maar nabij de 2%’ als ‘symmetrisch’. Teneinde de inflatieverwachtingen hieraan te laten voldoen, zou een hogere inflatie tijdelijk getolereerd kunnen worden. Dit lijkt op zijn beurt op het beleid van de Federal Reserve, dat gericht is op een gemiddelde inflatiedoelstelling. Maar het staat haaks op de visie van de ‘haviken’ in het ECB-bestuur.

Kempen: Kansen in Europees vastgoed

Beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Kempen: "We hebben al meerdere keren gewezen op de mogelijkheid van een stijgende kapitaalmarktrente in de VS, ook deze maand. We denken niet dat dat zo snel zal gaan dat het de economie of financiële markten zal ontregelen. Er is nog overcapaciteit in de Amerikaanse economie en vooral op de Amerikaanse arbeidsmarkt Bovendien zal de Fed een snelle rentestijging niet tolereren."

Joost van Leenders van Kempen

"Maar we proberen wel om onze allocatie bestand te maken tegen hogere rentes. Dat uit zich in een sterke onderweging van Duitse staatsobligaties. Vanwege de negatieve rente bieden Duitse staatsobligaties alleen een positief rendement als de rente weer gaat dalen, wat we niet verwachten. We hebben geen Amerikaanse staatsobligaties in portefeuille. We hebben een neutrale visie op investment grade bedrijfsobligaties. Onze kleine overweging in obligaties uit opkomende markten hebben we afgebouwd naar een onderweging. De economieën van deze landen kunnen wat tegenwind ondervinden van de afkoelende Chinese economie. De coronapandemie is vooral een risico in Brazilië, India en Turkije, maar er zijn meer landen die veel moeite hebben om het virus onder controle te krijgen. Bovendien zijn obligaties uit opkomende markten vaak slecht bestand tegen rentestijging in de VS en een sterkere Amerikaanse dollar."

"Voor nu is het risico even afgewend, maar we zijn er niet zeker van dat dit zo blijft. Binnen vastrentende waarden hebben we nu alleen nog een overweging naar Europese high yield bedrijfsobligaties."

Ondergewaardeerd Europees vastgoed

"We hebben Europees vastgoed toegevoegd aan onze allocatie. In het herstel op financiële markten is Europees vastgoed achtergebleven bij aandelen en high yield bedrijfsobligaties (zowel wereldwijd als binnen Europa). Daar zijn redenen voor. De Europese economie loopt achter op de VS en op bijvoorbeeld China, Korea of Taiwan. Bovendien heeft de coronapandemie gezorgd voor onzekerheid over het herstel van vastgoed. Tijdens de pandemie heeft een verschuiving plaatsgevonden richting online winkelen en thuiswerken. Als dat een blijvende verandering is, dan heeft dat grote gevolgen voor de winkel- en kantorenmarkt."

 

"Echter, als we de huidige stand van de Europese vastgoedindex vergelijken met de stand voor corona of met de stand in de VS, dan is er ook als er geen volledig herstel plaatsvindt ruimte voor verdere stijging. Europees vastgoed is naar onze mening nog aantrekkelijk gewaardeerd. En de rentegevoeligheid? In de meeste gevallen is vastgoed bestand tegen oplopende rentes, aangezien dan ook vaak de groei aantrekt. Te snelle rentestijging zou negatief zijn voor vastgoed, maar de lage waardering geeft een buffer. Bovendien voorzien we geen snelle rentestijging in Europa."

Kempen is verder positief over aandelen en grondstoffen. Lees de uitgebreide visie.

Amundi: Minder blootselling risicovolle beleggingen

Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi bouwt de blootstelling naar risicovolle beleggingen af naar een neutrale weging. Volgens Amundi hebben financiële markten veel goed nieuws over bedrijfswinsten en de heropening van de economie al ingeprijsd en is het risico op teleurstellingen daardoor groter geworden.

Amundi wijst erop dat aandelenkoersen dit jaar sterk stegen als gevolg van het economische herstel onder leiding van China en de VS en de ramingen ten aanzien van de winstgroei. Het begrotingsbeleid in westerse landen gaf een broodnodige impuls aan de wereldwijde groei en centrale banken handhaafden hun zeer verruimende beleid. Dit allemaal leidde tot hogere waarderingen - in sommige gevallen extreem - vooral bij aandelen, die het meeste goede nieuws al hebben ingeprijsd.

"Het niveau van zelfgenoegzaamheid is hierdoor vrij hoog, waardoor markten kwetsbaar zijn voor elk risico op teleurstelling,"  zo stelt de vermogensbeheerder in de publicatie Three themes for multi-asset investors in the post Covid-19 recovery.

Amundi verwacht bovendien dat ISM-indices hun hoogste punt hebben bereikt, waardoor asymmetrische risico’s ontstaan. “Het is daarom op dit moment belangrijk om de risicoblootstelling te verminderen, van een overwogen naar neutrale positie, en te zoeken naar betere instappunten in een mogelijke fase van hogere volatiliteit.”

Natixis IM: reflatie goed voor waarde-aandelen

De vooruitzichten voor de wereldwijde groei blijven verbeteren, met de versnelling van de Europese vaccinatieprogramma’s, een bloeiende Amerikaanse economie en een nog steeds bruisende Chinese groei, zegt Esty Dwek, Head of Global Market Strategy, Dynamic Solutions van Natixis Investment Managers.

Esty Dwek van Natixis IM

Overal groei

Ondanks langdurige lockdowns waren de Europese macrocijfers beter dan verwacht en zou de tweede jaarhelft een krachtig herstel moeten laten zien dankzij een inhaalvraag en het EU-herstelfonds.

De VS, die een paar maanden voorlopen op Europa wat betreft de heropening van de economie, blijven de verwachtingen overtreffen dankzij de zachtere corona-aanpak en massale fiscale steun. Met een Federal Reserve die blijft herhalen dat het te vroeg is om de teugels aan te trekken, heeft de groei vrij baan.

Dan de Chinese groei, die heeft dan wel gepiekt, maar zal naar verwachting voor heel 2021 nog steeds uitkomen op ongeveer 8%, wat positief is voor de hele regio.

Dwek: "Weliswaar plafonneerden de inflatieverwachtingen afgelopen maand en daalden de Amerikaanse rentes zelfs, waardoor de ‘reflation trade’ even tot stilstand kwam. Dit werd mede veroorzaakt door de piek in Indiase Covid-gevallen en ook een stijging van het aantal besmettingen in ontwikkelde markten. Maar het ergste lijkt nu achter de rug, waardoor de vooruitzichten voor de heropening van economieën er weer beter uitzien, en de reflation trade de komende maanden weer aan kracht zal winnen."

Cyclische aandelen dus

Aandelen blijven in deze omgeving aantrekkelijk, aldus Dwek. "Ik verwacht daarbij dat cyclische sectoren aan de leiding blijven gaan. Vooral financiële waarden, energieaandelen en basismaterialen zullen naar verwachting goed presteren. Europese en Japanse aandelen zouden ook moeten profiteren van de verschuiving naar indices waarin relatief veel waarde-aandelen zijn opgenomen."

Lees de hele publicatie Market Outlook: Reflation Trade Not Over.

UBS AM: China vertelt wat markten doen


Het economisch herstel en de beurskoersen in China zijn een goede aanwijzing hoe herstel in andere landen en op de financiële markten zal verlopen. Dat zegt Evan Brown, hoofd macro research bij UBS Asset Management in zijn laatste Macro Monthly Four investing lessons from China’s recovery. Dit zijn de vier belangrijke lessen uit China waar beleggers de komende periode rekening mee moeten houden:

Les 1: Beleg in vroegcyclische regio’s
“Sinds het begin van dit jaar zijn de winstramingen per aandeel voor de MSCI All Country World Index al met 10% omhoog geschroefd. Daarentegen zijn de winstverwachtingen voor de MSCI China Index met bijna 3% naar beneden bijgesteld. Dat heeft ertoe bijgedragen dat Chinese aandelen het tot nu toe slechter doen dan aandelen in alle andere belangrijke regio's. Vergeleken met vorig jaar is het tij dus gekeerd. Dat dit nu gebeurt, kan een voorbode zijn van wat hun Amerikaanse tegenhangers te wachten staat. Om die reden zijn we er nog steeds van overtuigd dat landen of regio’s met een vroege cyclus de voorkeur dienen te hebben bij het kiezen van aandelen. Kies dus niet-Amerikaanse aandelen boven Amerikaanse aandelen.”

Les 2: Fabrieksactiviteiten blijven solide
“Flashcijfers van de inkoopmanagersindices geven nieuwe recordhoogten voor de maakindustrie in de eurozone, de VS, het VK, Australië en Japan weer. Dit wijst op een snellere groei van de fabrieksactiviteiten daar dan in China. Vaccinaties, die een opleving van de activiteit in de dienstensector mogelijk maken, voegen een nieuwe pijler toe aan de wereldwijde groeivooruitzichten, die naar verwachting goed ondersteund blijven door de solide fabrieksactiviteit.”

Les 3: Het beleid blijft overal stimulerend
“Het grootste risico voor procyclische posities is dat beleidsmakers voortijdig economische noodmaatregelen intrekken en het herstel in gevaar brengen. Maar Peking heeft al aangegeven dat niet te zullen doen. Ook centrale banken in de geavanceerde economieën blijken geduldig en hebben te kennen gegeven dat zij hun buitengewone accommoderend beleid zullen voortzetten, zelfs als de economische activiteit opveert. Vanwege de wereldwijde inzet op zowel monetair- als begrotingsvlak van beleidsmakers geven wij de voorkeur aan risicovolle beleggingen boven staatsobligaties van ontwikkelde markten, alsook aan procyclische waarde-aandelen.”

Les 4: Beleidsrisico's zijn tweezijdig
“Sinds de wereldwijde financiële crisis viel de terugval van het aantal kredietverstrekkingen in China altijd samen met een zwakkere wereldwijde goederenactiviteit en een dip in de aandelenmarkten. Dit kon ook vrij lang duren. Deze dips zijn echter korter geworden omdat beleggers beter begrijpen hoe belangrijk China is voor de industriële cyclus.”

Het boodschappenlijstje van UBS AM

DWS: Positief momentum op markten zal komende maanden aanhouden

De dominante techbedrijven gaan niet meer aan kop op de financiële markten, maar toch houdt het positieve momentum de komende drie maanden aan. Dat stelt beleggingsstrateeg Stefan Kreuzkamp van vermogensbeheerder DWS in zijn nieuwste Investment Traffic Lights. Nu de inkoopmanagersindices stijgen en de winstverwachtingen voor veel bedrijven weer omhoog worden geschroefd blijven beleggers rustig op hun aandelen zitten. Bovendien klinkt de mantra don't fight the Fed nog steeds luid en duidelijk, aldus de DWS-expert.

Stefan Kreuzkamp van DWS

De aandelenmarkten hinken volgens Kreuzkamp op twee gedachten. Beursfondsen doen het verrassend goed, maar de stijgende rentevoeten zetten tegelijkertijd een rem op die aandelenkoersen. Hij verwacht nog steeds dat de S&P 500 in maart 2022 op 4100 punten staat, mits de reële rente negatief blijft, met andere woorden dat de rente op Amerikaanse 10-jarige staatsobligaties onder 2% blijft. De meeste bedrijven zouden in staat moeten zijn om hogere kosten door te berekenen aan hun klanten en bieden aandelenbeleggers daarom een zekere mate van inflatiebescherming.

Aandelen in auto- en consumentendiensten, chemische basisproducten en veel maakbedrijven in Europa en Azië zijn volgens Kreuzkamp momenteel aantrekkelijk. Nu Amerikaanse banken hun getroffen voorzieningen voor slechte leningen terugschroeven, overtollig kapitaal aan aandeelhouders teruggeven en de rente-inkomsten stijgen, zijn zwarte cijfers daar ook weer in zicht. De vermogensbeheerder blijft overwogen in IT, omdat de digitalisering van de samenleving niet meer te stoppen is. Maar Kreuzkamp waarschuwt voor mega-dure groeiaandelen, bijvoorbeeld die met een marktkapitalisatie hebben van meer dan twintig keer de omzet.

Robeco: Pas op met kredietwaardige bedrijfsobligaties

Sander Bus, co-hoofd van het Robeco Credit-team: "We zijn het eens met de algemene verwachting dat de economie sterk gaat groeien, maar niet met het idee dat een longpositie in credits altijd gerechtvaardigd is onder deze omstandigheden."Het lijkt duidelijk dat de groei van de wereldeconomie in 2021 de sterkste in tientallen jaren gaat zijn. Een ultraruim monetair beleid, agressieve fiscale stimulering en een uitgestelde vraag die op gang komt naarmate de economie geleidelijk weer helemaal opengaat, maken de weg vrij voor een economische groei richting de 10%, aldus de obligatiebeleggers van Robeco.

Tegelijkertijd hebben de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank duidelijk laten weten dat ze de rente nog lang laag houden. De Fed heeft aangegeven met opzet achter te lopen op de curve en een hogere obligatierente te accepteren, zolang die wordt gedreven door hogere inflatieverwachtingen. De huidige combinatie van monetair en budgettair beleid is volgens de Robeco-strategen ongekend. "Je zou zelfs kunnen spreken van een gigantisch dubbelexperiment."

Ondanks dat creditmarkten het over het algemeen goed doen in het eerste jaar na een recessie blijven Bus en zijn team voorzichtig. "Zoals altijd bij experimenten zijn er ook onverwachte uitkomsten mogelijk. De markt is geprijsd voor perfectie, wat betekent dat je niet wordt beloond voor mogelijke staartrisico’s."

Er is volgens Bus & Co een kans dat credits hun stijgende lijn voortzetten, maar de ruimte voor fouten is bijzonder klein. De kosten voor een defensieve positionering zijn dan ook laag. "In onze ogen is het zeer waarschijnlijk dat we de komende zes maanden betere instapmomenten gaan zien om het kredietrisico te verhogen."

BlackRock: Duurzaamheid nog niet ingeprijsd

De pandemie heeft structurele trends in een stroomversnelling gebracht, waaronder de aandacht voor duurzaamheidsrisico's en het vermogen van de toeleveringsketens om op te veren. Duurzame, op de beurs verhandelbare producten (ETF's) wisten in 2020 gezamenlijk 87 miljard dollar aan te tekken en het ziet ernaar uit dat dit recordbedrag dit jaar ruimschoots wordt overtroffen.

De politiek, bevoegde autoriteiten en de samenleving als geheel zetten duurzaamheid steeds hoger op de agenda met als gevolg dat duurzame financiële producten overal ter wereld steeds meer in zwang raken. Het bewijs wordt al geleverd, maar de volledige effecten hiervan worden nog niet helemaal in de koersen weerspiegeld. Dit stellen de experts van het BlackRock Investment Institute in hun wekelijkse commentaar.

BlackRock ziet met name de strijd tegen klimaatverandering als belangrijke aanjager van rendement. Bedrijven die werken aan een duurzamer bedrijfsmodel zullen het ten opzichte van een baseline van "geen actie" veel beter doen. De weg naar een CO2-arme economie is lang en de koersen van aandelen en obligaties die een hoge mate van duurzaamheid in zich dragen stijgen ten koste van andere assets die minder duurzaam zijn. Duurzame activa zouden dus tijdens deze overgang een rendementsvoordeel moeten opleveren en bovendien beter bestand moeten zijn tegen risico's zoals de fysieke schade veroorzaakt door de klimaatverandering.

De experts van BlackRock denken dat het langetermijneffect van duurzaamheid op de prestaties van assets nog niet efficiënt is ingeprijsd en zien dus nog een kans om langetermijnportefeuilles zo te positioneren dat ze de potentiële historische rendementsperspectieven kunnen benutten.

Natixis IM: Obligatiemarkt heeft hogere groei en inflatie volledig ingeprijsd


Het aanhoudende soepele vaccinatieverloop in de VS en de uitgebreide begrotingssteun verhogen de groeivooruitzichten en daarmee de inflatieverwachtingen. De obligatiemarkt heeft deze ontwikkelingen volgens Esty Dwek, Head of Global Market Strategy bij Natixis Investment Managers Solutions, volledig ingeprijsd.

Esty Dwek van Natixis IM

De rentes bleven het grootste deel van de maand maart stijgen, nadat beleggers voorsorteerden op betere groeivooruitzichten dankzij voortvarend vaccineren en massale fiscale maatregelen in de VS. Die zullen naar verwachting ook de inflatie opdrijven. Dwek verwacht echter niet dat de inflatie exponentieel zal stijgen. “Om die reden lopen ook de rentes later dit jaar naar verwachting terug. De Fed beschouwt de hogere inflatie als ‘tijdelijk’ en zal haar huidige beleid nog enige tijd handhaven, ook de ECB streeft er actief naar om de Europese rente laag te houden.”

Risk-on gehandhaafd

De voorkeur van de Natixis-strateeg ligt daarom bij risicovollere bedrijfsobligaties, zoals High Yield, ook al blijft ze daarin waakzaam op eventuele defaults. Ook ziet Dwek kansen in bedrijfsobligaties van opkomende markten in harde valuta, waar de carry aantrekkelijk is. "De opkomende markten bevinden zich momenteel in een betere positie dan tijdens de financiële crisis om een taper tantrum goed door te komen."

“In het geval van een correctie, kopen we de dip”

Binnen aandelen ziet de strateeg een mogelijke versnelling van de rotatie naar cyclische sectoren, zoals financiën, energie en materialen. Vooral Europese en Japanse waarde-aandelen zouden moeten profiteren. Voor het tweede kwartaal van 2021 verwacht Dwek een zeer sterke winstgroei, een versnelling van vaccinaties en aanhoudende monetaire en begrotingssteun, een overvloed aan liquiditeit en veel cash aan de zijlijn. “De lage rentes ondersteunen een risicovollere benadering. In het geval van een correctie, kopen we de dip.”

BlackRock: Chinese sell-off beidt extra kansen


Chinese aandelen zijn in de uitverkoop. De markt denkt dat Beijing agressief te werk gaat met het afbouwen van de monetaire en overheidssteun, omdat China vooroploopt qua economisch herstel. Maar de experts van BlackRock zijn minder bang. Dus blijft BlackRock bovengemiddeld blootgesteld aan Chinese aandelen. Dat schrijft de vermogensbeheerder in het nieuwste wekelijkse marktcommentaar.

“Chinese aandelen zijn op dit moment gunstiger gewaardeerd dan Amerikaanse – al moet je daar natuurlijk ook in beleggen – omdat ze ondergemiddeld gerepresenteerd zijn in de wereldindices: minder dan 10% van de MSCI ACWI Index en de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index bestaat uit Chinese aandelen. Bovendien heeft het rendement op Chinese Klasse A-aandelen maar weinig correlatie met die van andere markten.

Hetzelfde geldt voor Chinese staatsobligaties. Door de vraag van beleggers zijn de koersen gestegen en is het effectieve rendement gedaald. Maar met een voor inflatie gecorrigeerde 10-jaarsyield van ruim 3% is dat nog altijd meer dan van andere opkomende markten.” Over het renteverschil met schuld uit de volwassen wereld zullen we het verder niet hebben.

Volgens BlackRock is de recente marktcorrectie een uitstekend moment om in Chinese assets te stappen. “Chinese staatsobligaties zijn wat ons betreft een goede strategische zet: ze hebben weinig last van de krapper wordende spreads in andere opkomende markten en het feit dat de overheid focust op langeretermijngroei, biedt ook kwalitatieve houvast. Daarnaast kunnen veel Chinese bedrijven profiteren van de ambitieuze klimaatdoelen die het land zichzelf heeft gesteld.”

De sterke performance van afgelopen jaar zal zich waarschijnlijk niet herhalen, maar de snelle herstart van de economie is een goed voorteken voor Chinese assets.

Fidelity International: Linkers in de aanbieding


Het reflatiethema raakt in een stroomversnelling nu de inflatieverwachtingen, de rente op schatkistpapier en de grondstroffenprijzen stijgen. Geen eenvoudige opdracht voor beleggers in vastrentende waarden, maar Fidelity International ziet kansen bij inflatiegelinkte obligaties met looptijden van 1 tot 10 jaar: niet te lang en niet te kort, ze zijn precies goed, schrijven Timothy Foster en Ben Deane.

"By focusing on the middle path, the 1-to-10 year segment of the inflation-linked bonds market, investors can reduce exposure to rising yields (duration risk) as well as volatile commodity prices without paying too much. Just like Goldilocks, even inflation-protected strategies can look vulnerable if they’re caught out by the bears."

Onderwijl hebben beleggers ook steeds meer oog voor duurzame obligaties

Van Lanschot Kempen: Winst nemen op (EM)aandelen


Beleggingsstrateeg Joost van Leenders over beleggen in tijden van stijgende rentes: "Dat lijkt simpel, zeker bij lage rentestanden en lage risico-opslagen. Obligatieprijzen dalen immers bij stijgende rentes. Als het economisch beter gaat, kunnen dalende risico-opslagen voor compensatie zorgen, maar de ruimte daarvoor is beperkt. Beursgenoteerd vastgoed is ook gevoelig voor stijgende rente, dus blijven aandelen en grondstoffen over."

Joost van Leenders van Kempen

"Grondstoffenprijzen zijn de afgelopen weken snel gestegen, anticiperend op economisch herstel. Voor basismetalen is het niet eenvoudig om de productie snel op te schroeven, maar voor olie kan dat wel. Dat kan verdere stijging in de weg staan. Bovendien zijn er behoorlijk wat speculatieve posities in sommige basismetalen en kan de voorzichtige afbouw van het ruime monetaire beleid in China voor een minder gunstige omgeving zorgen. Voor beleggen in grondstoffen via termijncontracten moet echter vaak een premie worden betaald, wat de beleggingscategorie minder aantrekkelijk maakt."

"Dan zouden alleen aandelen overblijven. Echter, aandelen zijn ook hoog gewaardeerd en die waardering is deels rechtvaardigd door de lage rentestanden. Oplopende rentes vormen dus een bedreiging voor de waardering van aandelen. Daartegenover staan de gunstige vooruitzichten voor economische groei en winstgroei. Binnen onze gespreide beleggingsportefeuille was de weging voor aandelen groter geworden dan we ons ten doel hadden gesteld, doordat aandelen harder waren gestegen dan andere beleggingscategorieën."

"We nemen winst op een deel van de positie die we sinds half november hebben gehad. We gaan daarmee terug naar onze oorspronkelijke overweging. We concentreren de verkoop in aandelen uit opkomende markten, waar we een kleine overweging overhouden. De verwachte winstgroei en de winstherzieningen in opkomende markten wijken niet veel af van die in ontwikkelde markten. "Toch hebben aandelen uit opkomende markten de afgelopen maanden een beter rendement laten zien. Economisch gezien kunnen geïndustrialiseerde landen juist een inhaalslag maken ten opzichte van opkomende economieën. Bovendien hebben opkomende markten een grotere blootstelling naar rentegevoelige sectoren zoals technologie dan Europese aandelen."

Onderwijl hebben beleggers steeds meer oog voor duurzame obligaties.

Robeco: Inflatiezorgen worden door Robeco niet gedeeld

Beleggingsstrateeg Jeroen Blokland: "Inflatie wordt nu volgens het Global Fund Manager-onderzoek van de Bank of America als het grootste staartrisico beschouwd. Van even groot belang is het feit dat Covid-19, na 12 opeenvolgende maanden de lijst te hebben aangevoerd, niet langer op de eerste plaats staat. Dit impliceert dat wereldwijde fondsbeheerders denken dat vaccinatie ons eindelijk naar een heropening zal leiden en dat het extreem soepele monetaire beleid in tijden van economisch herstel niet zonder risico is."

"Ik denk echter dat het nog te vroeg is om ons zorgen te maken over de inflatie. Ten eerste blijft de inflatie in veel gebieden, zoals de eurozone en Japan, ver verwijderd van de doelstellingen van de centrale banken. In de VS zijn de inflatierisico's groter, maar nog niet groot genoeg om de aandelenmarkten te doen ontsporen. Voor de obligatiemarkt zien de zaken er echter minder gunstig uit, met rentes die in de komende maanden waarschijnlijk verder zullen stijgen. Blijf daarom short duration."

Pimco: Inflation Linked Bonds nu aantrekkelijk

De inflatie in de eurozone stijgt en de economie zal normaliseren richting niveaus van voor de pandemie, maar dat is nog niet volledig verwerkt in de prijzen van geïndexeerde obligaties, ofwel inflation linked bonds. Dit biedt beleggers die beducht zijn voor inflatie een aantrekkelijk instapmoment. Dat schrijven Lorenzo Pagani, hoofd Euriopese staatsobligaties, en portfoliomanager Yi Qiao van ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco, in de publicatie Inflation Numbers Rise in Europe, But Expectations Remain Low.

Ze wijzen op de stijging van het inflatiecijfer voor de eurozone in januari en vragen zich af of het op stoom komen van vaccinatieprogramma’s, aanhoudende monetaire steun en stimulerend beleid van overheden het inflatierisico vergroten. Pagani en Qiao zien dat vaccinaties langzaam maar zeker de weg naar economisch herstel inluiden.

“We verwachten dat het bbp in Europa in 2022 normaliseert naar pre-pandemische niveaus, niet dit jaar. Met zo'n langzaam herstel, verwachten we dat de inflatie laag zal blijven en de komende 12 tot 18 maanden slechts geleidelijk zal toenemen.”

De Pimco-specialisten waarschuwen beleggers echter het risico van stijgende inflatie niet te negeren, simpelweg omdat deze de afgelopen jaren laag was. Ze wijzen erop dat de markt nu een inflatie van minder dan 1% voor 2022 inprijst en niet veel meer voor het komende decennium. Beleggers zouden zich nu dus goedkoop in kunnen dekken tegen toekomstige inflatieverrassingen.

Optimix: Positief aandelenklimaat voorlopig intact


Zodra de economie is heropend, zullen consumenten het geld weer meer laten rollen, zo is de verwachting, en dan neemt de kans toe dat dblijft positief over aandelenklimaae inflatie oploopt. De mogelijkheid ontstaat dan dat de centrale banken hun beleid gaan verkrappen door de beleidsrente te verhogen en hun opkoopprogramma’s af te bouwen. De vermogensbeheerders van Optimix denken echter niet dat het zo’n vaart zal lopen. Zij menen dat het positieve aandelenklimaat voorlopig intact blijft.

Inflatie is een belangrijke stuurvariabele voor het monetaire beleid van centrale banken wereldwijd. De angst dat centrale banken hun obligatie opkoopprogramma’s en lage rentebeleid eerder zullen terugschroeven om de verwachte inflatie de kop in te drukken, raakte de financiële markten in februari hard. Dalende obligatiekoersen, en dus oplopende aanvangsrendementen, waren het gevolg.

Het aanvangsrendement op een Amerikaanse staatslening (Treasury) met een looptijd van tien jaar (zie grafiek) is ondanks de recente stijging nog altijd extreem laag.

Vanuit groeiperspectief is de rentestijging een gezond teken, zoals de president van DNB, Klaas Knot, ook al aangaf. Het vertrouwen in de groei van de economie en bedrijfswinsten neemt toe. Maar om de twijfel op de financiële markten weg te nemen waren bankpresidenten Jerome Powell (Federal Reserve) en Christine Lagarde (ECB) er wel als de kippen bij om te verklaren dat er toch echt eerst een steviger economisch herstel zal moeten zijn, voordat de monetaire stimuli zullen worden afgebouwd. Dat stelde de markten maar ten dele gerust. De korte rente die wordt bepaald door centrale bankiers steeg nauwelijks. De lange rente, waar marktwerking nog wel aanwezig is, steeg verder en obligaties met een lange looptijd daalden fors in waarde.

Geen liefhebber van staatsobligaties

Optimix is al geruime tijd weinig enthousiast over beleggen in staatsobligaties. Het aanvangsrendement is negatief of nihil en de kans op koersverliezen is aanzienlijk. De beleggingsportefeuilles van Optimix, waarin staatsobligaties een bescheiden gewicht hebben, kwamen deze rentebeweging dan ook relatief ongeschonden door.

De volatiliteit in renteland zorgde ook voor grote verschillen tussen aandelensectoren. De theoretische waarde van een aandeel wordt immers berekend door de toekomstige winsten contant te maken tegen de vigerende kapitaalmarktrente. Een hogere rente maakt toekomstige winsten vandaag minder waard. Zogenaamde groeiaandelen, waarvoor de winstverwachtingen hooggespannen zijn, daalden zodoende meer dan waardeaandelen. Voor waardeaandelen is de winstontwikkeling minder spectaculair en zijn de verwachtingen lager.

Positieve beleggingsklimaat blijft

De vermogensbeheerders van Optimix verwachten dat de rentestijging voorlopig niet doorzet en dat centrale banken zich niet genoodzaakt voelen hun beleidsrente te verhogen dan wel hun obligatie opkoopprogramma’s af te bouwen. Het positieve beleggingsklimaat blijf daardoor voor aandelen intact: een aantrekkende economische groei in combinatie met ruime liquiditeit op de financiële markten. Bij verder gevorderd economisch herstel zullen centrale banken pas hinten op een verkrappend monetair beleid, zo voorziet Optimix.

Natixis IM: Angst om inflatie en rentestijgingen overdreven

Hoewel een sell-off op de aandelenmarkt en een stijging van de rentes eind februari 2021 hebben geleid tot een ‘capitulatie’ in vastrentende waarden zijn zorgen over inflatie en stijgende rentes volgens Natixis IM overdreven. De mogelijke capitulatie betekent namelijk niet noodzakelijkerwijs dat het economisch herstel in gevaar is of dat het inflatierisico op korte termijn groter is geworden, stelt Jack Janasiewicz, portfoliostrateeg bij Natixis Advisors.

De geschiedenis leert dat rentestijgingen bijna altijd gepaard gaan met markvolatiliteit, maar dat ze vervolgens niet eeuwig door stijgen, illustreert Janasiewicz aan de hand van een grafiek. Hij wijst erop dat de gebeurtenissen eind februari 2021 gelijkenissen tonen met periodes van rentestijgingen in 2013, 2016 en 2018. Ook toen daalden de rentes weer na een periode van negen maanden. Janasiewicz acht het waarschijnlijk dat de Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente niet verder zal stijgen en zal terugvallen onder de 1,5%.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

DWS: Nederlands vastgoed favoriet

De Nederlandse vastgoedmarkt is favoriet bij vastgoedbeleggers omdat de nettorendementen hoger liggen dan elders in Europa. Dat schrijft vermogensbeheerder DWS in haar Real Estate Outlook. Prime logistiek vastgoed in Nederland stijgt dit jaar met 10% in waarde omdat de vraag naar opslag- en distributiecentra als gevolg van de pandemie een nog grotere vlucht heeft genomen, al waarschuwt DWS wel voor een stijging van speculatieve logistieke nieuwbouwontwikkelingen.

De grote bekende winkelcentra krijgen het nog moeilijker en de vermogensbeheerder voorziet dat beleggers dit jaar rekening moeten houden met een waardedaling van maar liefst 15%.

Door het vertrek van veel expats uit Nederland en het feit dat er vorig jaar weinig nieuwe hoogopgeleide kenniswerkers naar Nederland kwamen, zijn de huurstijgingen in de duurdere vrije sector vorig jaar gestabiliseerd.

De waarde van nieuwbouw zal overigens dit jaar enigszins dalen, zo verwacht DWS, omdat de overdrachtsbelasting voor commerciële vastgoedpartijen is gestegen van 6 tot 8%. Het is nog onduidelijk of en hoe projectontwikkelaars die belastingverhoging doorberekenen aan kopers van nieuwbouwcomplexen. Maar het grote tekort aan woningen blijft boven de markt hangen, wat de huren zal opstuwen.

Volgens DWS werd er op jaarbasis vorig jaar 16% minder kantoorruimte verhuurd in Nederland. Al kan dat percentage enigszins vertekend zijn omdat er ook veel werd overgegaan tot onderverhuur. De leegstand nam voor het eerst in zes jaar toe.

Vanwege de hoge spread ten opzichte van Nederlandse staatobligaties, blijft Nederland een heel aantrekkelijk land voor vastgoedbeleggers. Momenteel ligt het nettorendement op 3,10%. Nederlands vastgoed levert relatief een goed rendement op, 350 basispunten hoger dan veilige staatsobligaties.

Robeco: ECB laat forse stijging rentes niet toe


De rentes in de eurozone kunnen de komende tijd verder stijgen, verwachten specialisten van vermogensbeheerder Robeco. Dit kan leiden tot een shaken-and-stirred-scenario, waarbij monetaire beleidsmakers denken dat reële rentes het economisch herstel belemmeren en daardoor in actie komen met extra obligatieaankopen, of dit suggereren te doen.

Dat schrijven strateeg bij het Global Macro Team Peter van der Welle en portfoliomanager Jeroen Blokland in de outlook voor de maand maart. Zij wijzen erop dat de Europese Centrale Bank (ECB) zich hierover het duidelijkst uitlaat. “De ECB stelt dat een steilere rentecurve een ongewenst ontwikkeling is en moet worden tegengegaan”, schrijft Van der Welle. “Sommige ECB-functionarissen hintten er al op dat de ECB meer obligaties moet gaan opkopen.”

In tegenstelling tot de ECB, stelt de Federal Reserve (Fed) zich afwachtender op, ziet Jeroen Blokland. “Hoewel de obligatiemarkt op zijn kop staat, heeft de Fed deze niet door mondelinge tussenkomsten of concrete acties in beweging gebracht. De Fed lijkt zich op zijn gemak te voelen bij de huidige mix van factoren die bijdragen aan het steiler worden van de curve.”

Rentes blijven gematigd stijgen

Al vroeg in een economische expansie beginnen obligatiebeleggers doorgaans een hogere rente te eisen om de hogere economische groei – en de daarmee samenhangende opwaartse inflatiedruk – te compenseren, legt Van der Welle uit. “Hoewel het huidige herstel ongelijk blijft, zien we overal economische groei in de wereldwijde productiesector. We verwachten dat de rentes de komende maanden nog zullen stijgen, maar wel in een lager tempo.”

Amundi: Schrijf waardefactor niet af

Ondanks de technologische en structurele veranderingen in de economie, zoals de opmars van thuiswerken en sociale mediaplatforms, hebben waarde-aandelen nog een zonnige toekomst voor zich. "Een verbetering van de economische vooruitzichten, zoals in november 2020 door de hoop op de COVID-19-vaccins, kan tot een rally bij waarde leiden, concludeert Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi.

In de diepgaande publicatie "Understanding the Performance of the Equity Value Factor" zet Amundi uiteen dat de mate van verwevenheid met de economische omgeving de zwakke performance van waardeaandelen kan verklaren. Thema’s waardoor waarde-aandelen achterbleven zijn onder andere de afhankelijkheid van inflatie en marktonzekerheid, een verdeeld beeld wat betreft ESG en onder druk staande bedrijfsmodellen.

Toch zouden beleggers, zo stelt Amundi, geen afscheid van al hun waarde-aandelen moeten nemen. Zo kan deze beleggingscategorie het rendement van de portefeuille verbeteren en vormen ze bovendien een diversificatie binnen een multifactorportefeuille.

Amundi wijst er bovendien op dat de opkomst van een nieuwe economie (wijdverbreider internetgebruik) niet betekende dat bedrijven in deze sector op de lange termijn hoge winsten zullen behalen, noch dat ze allemaal zullen overleven. "Bovendien is de verschuiving naar thuiswerktechnologieën en toegenomen aanwezigheid op sociale media gedeeltelijk afgedwongen door de COVID-19-pandemie. Dit momentum kan verdwijnen zodra de gezondheidscrisis voorbij is."

Redactie Profs: Juist de afgelopen weken zijn waarde-aandelen aan een indrukwekkende comeback tegen. De hoop op een sterk economisch herstel stuwen de koersen van aandelen die in het verdomhoekje lagen. De verliezers van gisteren zijn de winnaars van vandaag.

BlackRock: Staatsobligaties van houden naar verkopen

De grootste vermogensbeheerder ter wereld heeft mede op basis van stijgende inflatieverwachtingen niet langer vertrouwen in de rendementskansen van staatsobligaties. BlackRock adviseert beleggers nog meer risico te nemen. De vermogensbeheerder voelt zich gesterkt door het sterk gestegen consumentenvertrouwen in de VS en de extra 2,8 biljoen dollar die de Amerikaanse overheid dit jaar gaat uitgeven om de coronaschade op te heffen.

Een sterke groei van de Amerikaanse economie zal de rentes omhoog jagen. Dat is natuurlijk een slechte zaak voor Treasuries. Maar ook de koersen van bedrijfsobligaties zullen daar hinder van ondervinden, waardoor dat advies is verlaagd van kopen naar houden.

BlackRock ziet de beste kansen voor aandelen, waarbij alleen die uit Japan worden gemeden. Hier zijn de nieuwste adviezen van BlackRock, inclusief een korte uitleg.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Wordt 2021 het slechtse obligatiejaar ooit?

Jeroen Blokland van Robeco houdt daar ernstig rekening mee. De koers van de Amerikaanse 30-jaars is al met 14% gedaald.

Amundi: Bescherm portefeuille nu tegen inflatie

Het wordt tijd dat beleggers hun portefeuille gaan beschermen tegen stijgende inflatie. Binnen het aandelengedeelte zou de voorkeur moeten blijven uitgaan naar cyclische markten, zoals Japan of opkomende markten in Azië. Dat schrijft Amundi in de nieuwste beleggingsupdate voor maart.

Amundi ziet natuurlijk ook dat de markt het hoofd breekt over de vraag in hoeverre inflatie voor verrassingen kan zorgen dit jaar en hoe tijdelijk dit verschijnsel zal zijn. "Het thema van terugkerende inflatie wint aan kracht, aangejaagd door het verwachte grote Amerikaanse steunpakket en het vraagherstel ten gevolge van de vaccincampagne. Dit is het moment voor beleggers om inflatierisico’s af te dekken."

Amundi prefereert daarbij nog altijd aandelen boven obligaties, en heeft specifiek een voorkeur voor meer cyclische markten, zoals Japan en opkomende markten in Azië. "De focus zou moeten liggen op gezonde bedrijven met een voorkeur voor waarde versus groei."

Een andere overtuiging blijft Amundi’s meer risicovolle benadering van de bedrijfsobligatiemarkt, die onverminderd profiteert van het opkoopbeleid van centrale banken. Amundi verzwaart verder de positie in groene en sociale obligaties omdat ook centrale banken hun beleid in die richting sturen.

ABN AMRO MeesPierson: Financials van houden naar kopen


Nu de economische vooruitzichten verbeteren, heeft ABN AMRO MeesPierson besloten om haar cyclische accent in de sectorallocatie nog verder aan te zetten door haar positie in de sector financiële instellingen te verhogen (van neutraal naar overwogen). Dit gaat ten koste van de sector communicatiediensten (van neutraal naar onderwogen). Met deze stap wordt een nog zwaarder accent gelegd op sectoren die profiteren van het verwachte economische herstel. Eerder werd de private bank al positiever over de sectoren industrie, basismaterialen en luxe goederen & diensten.

“De financiële sector stond aan het begin van de crisis onder druk, mede door de dalende rentes en omdat voorzieningen voor slechte leningen moesten worden genomen,” zegt Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson. “Tevens werden dividenden en aandeleninkoopprogramma’s opgeschort om kapitaalposities te beschermen. We denken dat de negatieve effecten van problematische leningen, de zeer lage rentestanden en de verwachte groei van het aantal faillissementen al zijn ingeprijsd in de sector.”

Ralph Wessels van ABN AMRO MeesPierson

ABN AMRO MeesPierson voorziet dat het economische herstel, dat naar verwachting in de loop van het tweede kwartaal zal intreden, financiële instellingen in staat zal stellen om weer dividenden uit te keren, terwijl de oplopende rentecurve positief is voor de winstmarges. Voor communicatiediensten zijn de vooruitzichten juist minder gunstig, zo denkt de bank, omdat deze sector minder profiteert van economische groei.

Wessels: “Segmenten als telecom, de traditionele advertentiemarkt en zenders zullen niet of nauwelijks groei realiseren. Daarom verhogen we de positionering in de financiële sector en verlagen we de allocatie naar communicatiediensten.”

Koopadvies aandelen ongewijzigd

Voorkeur voor aandelen ongewijzigd ABN AMRO MeesPierson handhaaft haar voorkeur voor aandelen (licht overwogen) en haar per saldo neutrale visie op obligaties. De voorkeur voor aandelen is gebaseerd op de verwachting dat een breed gedragen herstel van de wereldeconomie in de tweede jaarhelft van 2021 plaatsvindt, ondersteund door omvangrijke begrotingsstimulering, monetaire maatregelen en de vooruitgang die met vaccinatieprogramma’s wordt geboekt. ABN AMRO MeesPierson gelooft daarom dat aandelen nog altijd opwaarts potentieel hebben, ondanks dat de waarderingen fors zijn opgelopen. Dit is mede gebaseerd op de verwachting dat de winstontwikkeling van bedrijven zal verbeteren.

Op regioniveau handhaaft de private bank haar voorkeur voor opkomende markten (overwogen) ten opzichte van ontwikkelde markten. Binnen ontwikkelde markten is de verwachting dat de Amerikaanse aandelenmarkt (overwogen) het beter zal doen dan de Europese (onderwogen).

Op zoek naar rendement in risicovollere obligatiesegmenten

Hoewel de zeer lage rentestanden de rendementen in veel obligatiemarkten onder druk hebben gezet, worden de obligatiemarkten ondersteund door de opkoopprogramma’s van centrale banken. ABN AMRO MeesPierson heeft daarom een voorkeur voor risicovollere obligatiesegmenten zoals schulden uit opkomende markten, high-yield obligaties en kredietwaardige bedrijfsobligaties (allen overwogen). Dit gaat ten koste van staatsobligaties (onderwogen).

BlackRock: Extra focus op cyclische aandelen

Door de wereldwijde vaccinatieprogramma’s en de extra 2,8 biljoen dollar die de Amerikaanse overheid in de economie pompt, verbreedt BlacRock z'n tactische risicohorizon. Er komt meer focus op cyclische aandelen en obligaties worden onderwogen. Dat schrijft de vermogensbeheerder in z'n wekelijkse marktcommentaar.

"De inflatieverwachtingen zijn gestegen en dat heeft het rendement op US 10-year Treasury’s opgedreven, maar wel minder dan in het verleden. Reële rentes bleven negatief. Daarom geven we de voorkeur aan aandelen boven obligaties. Verder voorzien we dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen deze week een boost krijgt. Vanwege de vaccinatiecampagnes en het feit dat de winkelverkopen in januari sterk zijn gestegen, wordt er veel verwacht van de economische herstart."

Van Lanschot Kempen: Rentestijgingen voeden onrust


Hoofdeconoom Luc Aben: "De vrees dat al te voortvarende economische groei leidt tot oplopende inflatie en rente speelt beleggers parten. De Amerikaanse rente staat met 1,37% nog steeds op een absoluut laag niveau. Dat is een tarief dat economisch behapbaar is. Maar een (te) snelle stijging kan wat tijdelijke onrust op de financiële markten brengen."

Luc Aben van Van Lanschot Kempen

"Ik stipte de afgelopen weken al regelmatig aan dat een snel oplopende rente inderdaad een risicofactor is om in de gaten te houden. De discussie of de nieuwe economische steun van de regering Biden te veel is, woedt volop. De discussie over te veel steun voor de Amerikaanse economie wordt ook ingegeven de Amerikaande centrale bank Federal Reserve (Fed) die niet van plan lijkt om de modus van de monetaire verruiming snel te verlaten. Iets wat Jerome Powell dinsdag naar verwachting nogmaals bevestigt in zijn traditionele getuigenis voor het Congres."

"Misschien zijn de toenemende consumptie en de lauwe reactie van financiële markten een voorproefje voor de komende maanden. Een economie die fors opleeft maar met markten die daar af en toe wantrouwig op reageren."

ING: Stijgende rentes hoeven niet slecht te zijn

Robert Carnell, regionaal hoofd research Azië-Pacific: "And much as the financial media tends to focus on the impact of higher yields on equities and other risk assets, large parts of the real economy will benefit from higher yields. Ever wonder why there isn't much feedthrough from low rates to bank lending in many of our economies in the region? Well with economic activity weak, banks will be setting aside capital for potential default charges, and frankly, the price of money which they borrow short-term isn't much of an incentive when the long-term rates are barely any higher. This is still a maturity transformation business, and a steeper yield curve and recovering economy will help banks to lend more."

"Higher yields are also an indication of expectations of a stronger macroeconomy, where it makes sense to lend to profitable companies, and where it is possible to make a return from doing so. And don't get me started on the large portion of many populations that is currently panic-saving to offset the anticipated shortfall in income in retirement from woeful returns on fixed-income investments. Some of them might be able to spend a little more freely in a higher yield environment."

"In short, while there is every chance that we will see some fairly choppy market action if, as we suspect is the case, bond yields rise much further (that will be convexity at work), let's not get overly worked up about this. The economies of the world are still in a very early cycle upturn. There is still plentiful economic slack in most economies, and central banks really will be very slow to start taking away their stimulus. So any pullback may be more of a correction in a market that is still trending higher, and not necessarily the end of the bull-run. Bleeding out some air from over-inflated risk assets may be no bad thing if it breathes some life into the real economy." Hier het hele geruststellende verhaal.

Robeco: Hogere inflatie belemmert aandelenrally niet

Nu de inflatieverwachtingen hoog oplopen, nemen de zorgen over de impact op aandelen toe. Echter, een hogere inflatie van tussen de 2,5% en 3% belemmeren de rally op aandelenmarkten vermoedelijk niet, betoogt Jeroen Blokland, portfoliomanager bij vermogensbeheerder Robeco, in zijn Daily Sketch. Pas bij een inflatie van 3,5% begint de markt te haperen, bij 6% wordt het rendement negatief.

Blokland baseert zich op de relatie tussen het rendement van de S&P500 en de jaarlijkse inflatie sinds 1955. In onderstaande grafiek illustreert de portfoliomanager dat er inderdaad een negatief verband bestaat tussen inflatie en het rendement van de S&P 500. “Maar pas wanneer de inflatie hoog wordt - in dit geval van 3,8% of hoger - begint de markt te haperen. Als de inflatie boven de 6% stijgt, wordt het rendement ronduit negatief."

No worry

“Met de huidige CPI van 1,4% en een verwachte gemiddelde inflatie van 2,2% in 2021 - ik sluit een inflatie van 2,5% niet uit - is er echter geen direct gevaar. Andere indicatoren schetsen echter een minder rooskleurig beeld, maar dat bewaren we voor een andere dag.”

 


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen