Nieuws

Bestuurswisseling bij Vereniging Rente Gilde

Jasper Valstar is gisteren benoemd tot nieuw bestuurslid van het Rente Gilde. Hij vervangt Patrick Moo.

Het in 1996 opgerichte Vereniging Rente Gilde heeft gisteren Jasper Valstar tot nieuw bestuurslid benoemd. Valstar verkoopt sinds 2017 voor ABN AMRO renteproducten aan Nederlandse institutionele beleggers. Hij vervangt Patrick Moo in het bestuur van het Rente Gilde.

Rente Gilde-voorzitter Mary Pieterse-Bloem, onder meer hoogleraar financiële markten aan de Erasmus Universiteit en hoofd vastrentende waarden bij ABM Amro Private Banking, zegt vooral blij te zijn met de bijdrage die Valstar kan leveren op marketinggebied voor het Rente Gilde.

"Daarmee zullen we de zichtbaarheid van de vereniging onder professionals in onze sector en daarbuiten nog groter maken. ” 

Verjaardag

Vereniging Rente Gilde is het Nederlandse ambachtsgilde voor de rentemarkten en heeft als doel het bevorderen van de kennis over vastrentende markten, producten en beleggingen alsmede de samenwerking van de leden op dat gebied.

Het Rente Gilde vierde onlangs het 20-jarig lustrum. De circa 50 leden vervullen verschillende, veelal verantwoordelijke functies in vastrentende markten bij vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, banken, overheidsinstellingen en handelshuizen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?