Nieuws

Het risico van obligatie-ETF's

Zorgt de lancering van obligatie-ETF's voor extra groei of voor problemen voor de ETF-industrie? Detlef Glow analyseert.

Ondanks de lage rente steken Europese beleggers nog altijd het meeste geld in individuele obligaties en obligatiefondsen. Het is niet verbazingwekkend dat de uitgevers van ETF's willen meeprofiteren van deze obligatiehonger. Dat is de reden dat de Europese markt inmiddels overspoeld wordt door nieuwe obligatie-ETF's. 

Daar is natuurlijk helemaal niets mis mee. Waarom zouden er geen ETF-obligaties worden gelanceerd? De uitgevers van ETF's zijn er heel duidelijk over. Zij geven deze ETF's vooral uit omdat klanten erom vragen. U vraagt, wij draaien. Kijkend naar de instroom in obligatiefondsen kan ik niet anders concluderen dat deze vraag er ook echt is. 

Goed alternatief

Aan de andere kant, ik hoor ook van professionele beleggers dat zij obligatie-ETF's kopen, omdat het soms lastig is om individuele obligaties aan te kopen, zeker als er grote bedragen in het spel zijn. Voor hen is de aankoop van een ETF eigenlijk tweede keuze, maar ja, ze moeten wel. 

Een andere reden dat beleggers voor ETF-obligaties gaan is gebrek aan research. Voor het vinden van de juiste indiviudele obligaties ontbreken de middelen. De aanschaf van een ETF is dan wel zo gemakkelijk. 

Enfin, beide redenen om obligatie-ETF's te kopen, zijn even logisch als redelijk. Nou ja, niet alle marktkenners zijn even blij met deze ontwikkeling. Zij wijzen erop dat delen van de obligatiemarkt voor ETF's te weinig liquide zijn. Deze kritiek wordt door de ETF-industrie gepareerd met de argumenten dat een ETF niet liquider kan zijn dan de onderliggende index, en dat ETF's de liquiditeit van de onderliggende markt eerder bevorderen dan beperken.

Sampling

Ik ben het daar niet mee eens. Als niet alle obligaties van obligatie-indices te koop zijn , dan hebben de uitgevers van een ETF toch echt een probleem. Een manier om dit probleem te tackelen is door gebruik te maken van een moderne beleggingstechniek, die bekend staat als sampling (vert; monsteren).

Deze methode biedt een portfoliomanager de mogelijkheid het risico/rendementsprofiel van een index te kopiëren zonder alle namen van een index te kopen. Door de liquide obligaties in een andere weging aan te kopen, blijft het risico/rendementsprofiel dezelfde, zo is het idee. 

Toch blijft het een vreemde zaak dat obligatiebeleggers ETF's kopen als alternatief voor individuele obligaties. Er is nog wat voor te zeggen om deze strategie toe te passen voor bedrijfsobligaties en de opkomende marktenobligaties, maar niet voor Amerikaanse en Europese staatsobligaties.

Vinger aan de pols

Dan is er nog het marktrisico, dat niemand nog kan overzien, als grote ETF-partijen passief actief worden in kleine obligatiemarkten. Wat gebeurt er met een obligatieniche als een van deze partijen plots gedwongen wordt om een fonds te sluiten? 

Het blijft voor marktwaarnemers en beleggers dus belangrijk om de Europese ETF-markt goed in de gaten te houden. Het is de enige manier om negatieve verrassingen te voorkomen.

Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen