Nieuws

Jacht op indexhugger heropend

Het jachtseizoen op indexknuffellaars is weer geopend, aangevoerd door Duitsland dat meer openheid eist over de active share.

Het jachtseizoen op indexknuffellaars is weer geopend, aangevoerd door Duitsland dat meer openheid eist over de active share. Vanaf medio dit jaar moeten beleggingsfondsen die worden aangeboden bij onze oosterburen op last van de toezichthouder beleggers expliciet melden of zij actief beheerd worden of hun benchmark repliceren.

Asset managers moeten daarnaast de beleggingsstrategie van het fonds verwoorden en uitleggen in welke mate het fonds aandelen selecteert als onderdeel van het actieve beheer. Als een fondsmanager richtlijnen heeft gekregen voor de mate waarin hij kan afwijken van de prestaties van de benchmark om risico’s onder controle te houden dan moet die informatie worden opgenomen in de documentatie voor beleggers. Het prospectus moet een grafiek laten zien van de tienjaars prestaties van het beleggingsfonds ten opzichte van de benchmark.

De Duitse toezichthouder concludeerde vorig jaar na onderzoek dat 290 actief beheerde fondsen die tenminste voor 51% in aandelen belegden en met een belegd vermogen van 10 miljoen euro of meer dicht in de buurt van de index bleven. Nader onderzoek wees uit dat slechts een paar fondsen zich echt schuldig maakten aan het repliceren van de index, maar daarvoor ook een gemiddeld lagere beheervergoeding vroegen. 

Indexknuffelaars

Ook toezichthouders in Zweden, Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Ierland, Nederland en Italië hebben hun vizier op indexknuffelaars gericht. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vorig jaar 85 fondsen onderzocht en concludeerde dat zeven in aanmerking komen voor de kwalificatie indexhugger.

Begin vorig jaar kwam de Europese financiële toezichthouder European Securities and Markets Authority (ESMA) met een studie die 15% van de actieve beleggingsfondsen als indexhugger bestempelde. Omdat de waakhond weigerde namen te noemen, is Better Finance, een belangorganisatie voor beleggers, zelf een onderzoek gestart naar actief beheerd fondsen, die in werkelijkheid de benchmark nauwgezet volgen.

Detlef Glow van Lipper noemt de discussie over indexhuggers mogelijk een storm in een glas water. Twee belangrijke redenen waardoor fondsmanagers mogelijk dichtbij de index blijven worden volgens hem genegeerd: de omvang van het beleggingsfonds en het risicomanagementproces van de asset manager. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen