Nieuws

Brexit kans voor valuebelegger

In het post-Brexit tijdperk gloren kansen voor waardebeleggers, die jagen op afgedankte aandelen met potentie.

In het post-Brexit tijdperk gloren kansen voor valuebeleggers. Juist de scherpe verkoopgolf in aandelen wekt weer de interesse voor waardeaandelen, meent David Brett, werkzaam bij Schroders

Waardebeleggers zijn op zoek naar kansrijke aandelen, die door de markt afgedankt zijn. De laatste tijd doen groeiaandelen het juist goed, omdat beleggers daar meer zekerheid in vinden in de onzekere marktomstandigheden. Waardeaandelen worden als meer volatiel en dus risicovoller beschouwd. 

Scherpe marktcorrecties betekenen niet automatisch dat aandelen goedkoop geworden zijn. Brett analyseert de markt om aandelen en sectoren te vinden die voor waardebeleggers in aanmerking kunnen komen. Als het simpelweg draait om het kopen van de goedkoopste aandelen, dan zou iedereen een waardebelegger zijn en daarbij flikt rendementen behalen. Maar er zijn veel factoren die invloed hebben op de prestaties van waardeaandelen. 

Buffetts simpele principes

Een van de bekendste valuebeleggers is Warren Buffett, die bij zijn beleggingsbeslissingen een paar eenvoudige principes hanteert. De bedrijven waarin hij belegt moeten eenvoudig te begrijpen zijn, gunstige vooruitzichten hebben op de lange termijn, bestuurd worden door integere en competente mensen. En dat alles moet verkrijgbaar zijn voor een aantrekkelijke prijs.

Brett analyseert de markt aan de hand van de koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en het dividendrendement. Als hij dat combineert met de criteria van Buffett vallen financials en nutsbedrijven positief op, terwijl juist consumptiegoederen en energieaandelen afvallen omdat zij te duur geprijsd zijn. 

De keuze voor een Brexit kan waardeaandelen in de kaart spelen. Want groeiaandelen en andere zogenaamde veilige havens zijn volgens Brett duur geworden, met name afgezet tegen het rendement dat zij bieden. Maar voorafgaand aan het referendum trokken de prestaties van waardeaandelen al wat aan en de drijfveren voor die trend zijn volgens Schroders nog altijd intact. Uit angst kiezen beleggers vooral voor traditionele veilige havens. Zodra het economische klimaat weer opklaart gloren daardoor de kansen voor valuebeleggers. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen