Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Nieuws

Winnaar in Note

Kempen houdt als een van de weinige spelers de structured productsmarkt in stand. Maar het kan altijd beter.

Het is een felicitatie waard. Kempen & Co heeft twee structured products prijzen gewonnen in de categorie Best Distributor en Best Performances. De prijzen werden uitgereikt door SRP Europe en gelden voor de goede prestaties van de prijswinnaar in de Nederlandse markt.

Nu kunt u zuur doen over de omvang van de Nederlandse markt en het feit dat het niet zo moeilijk is met maar een zeer beperkt aantal actieve partijen prijzen te winnen. Maar ik gun het de Amsterdamse zakenbank van harte, juist omdat het één van de weinige spelers is die deze markt in Nederland nog enigszins staande houdt.

Tegelijkertijd met de uitreiking van de prijzen, publiceerde SRP Europe de resultaten van een onderzoek over gestructureerde producten op basis van vragen aan professionals in de sector. Daaruit bleek dat deze sector in 2015 slechter scoorde dan in 2014 als het gaat om prijsconcurrentie, rekening houden met klantbehoefte, innovatie en service.

Magere rendementen

Dat is natuurlijk geen goede ontwikkeling voor een bedrijfstak waarvan de professionals in overgrote mate (59%) een verdere verslechtering van de markt van gestructureerde producten verwachten door strengere regelgeving.

Welke thema's zullen volgens de marktpartijen de komende twaalf maanden domineren? Producten gericht op inkomen (30%) en groei (26%) is het weinig verrassende antwoord. De vraag is daarbij natuurlijk wel hoe inkomen en groei gegenereerd kunnen worden.

In ieder geval zal dat lastig gaan via garantienotes, waarvan maar liefst 32% van de respondenten aangeeft dat dit de komende twaalf maanden de populairste producten zullen zijn. Met de huidige extreem lage renteniveaus zullen zowel groei als inkomen voor deze producten naar verwachting uiterst mager zijn.

Iets meer risico nemen

De meerderheid denkt dan ook dat notes waarbij het risico op (gedeeltelijk) verlies van de hoofdsom een element vormt, de meest populaire producten zullen zijn. Om enig rendement te behalen, moeten beleggers in de huidige marktomstandigheden nu eenmaal risico nemen.

De meest populaire producten waarmee dat gebeurt, zijn de autocallable notes. Dat zijn constructies die jaarlijks kunnen aflossen met een mooie premie als de koers van de onderliggende waarde, bijvoorbeeld een aandelenindex, aan bepaalde vooraf vastgestelde criteria voldoet.

Bijvoorbeeld als de koers van de betreffende index op de peildatum minstens gelijk is aan die op de startdatum. Een variant op deze producten is de Memory Coupon Note (MCN), waarbij een jaarlijkse coupon kan worden uitbetaald, wederom gekoppeld aan vooraf bepaalde criteria ten aanzien van de onderliggende waarde.

Twee nieuwe notes

Anders dan de autocallable notes zijn de MCN niet vervroegd aflosbaar. Met de MCN kom ik weer terug bij Kempen, want de Amsterdamse zakenbank geeft deze week twee nieuwe van dergelijke notes uit:

Het betreft één product met de Eurostoxx50 index als onderliggende waarde en één met de Amerikaanse S&P500. Beide notes hebben een looptijd van vier jaar. Jaarlijks kan een coupon worden uitgekeerd als de onderliggende index op minimaal 70% van de startwaarde staat.

De startwaarde van beide indices is gelijk aan de slotkoers op 24 februari. De hoogte van de mogelijk jaarlijks uit te keren coupon is voor de Eurozone note gelijk aan 6,25% en voor de USA-note gelijk aan 5,75%. Beide percentages zijn indicatief, maar zullen niet lager worden vastgesteld dan respectievelijk 5,0% en 4,50%.

Memory-karakter

Als op de jaarlijkse peildatum de index minder dan 70% noteert, maar op de eerstvolgende peildatum de index vervolgens wel op of boven de grens staat, worden alle eerder niet uitgekeerde coupons alsnog uitbetaald. Dat is het Memory-karakter van de notes.

De aflossing na vier jaar is eveneens gekoppeld aan de stand van de onderliggende index. Op de einddatum moet de index op minimaal 70% van de startwaarde staan om tot een aflossing op 100% te komen. Staat de index onder dat niveau dan krijgt de belegger het gehele koersverlies vanaf de startwaarde voor de kiezen.

Als bijvoorbeeld de index op 65% van de startwaarde staat, is de aflossing ook op 65% waardoor, afgezien van eventueel eerder ontvangen coupons, er een verlies van 35% is. Tja, zoals gezegd, onder de huidige omstandigheden is alleen maar rendement mogelijk als er risico wordt genomen. Waar is de tijd dat bovengenoemde percentages gewoon op een degelijke Nederlandse staatslening werden behaald....?

Hogere volatiliteit

Nu moet de belegger een aan een aandelenindex gekoppeld risico lopen en is de debiteur niet de overheid, maar Van Lanschot Bankiers. Een prima Nederlandse bank, maar natuurlijk niet met de kredietwaardigheid van de staat.

Zoals altijd moeten beleggers in gestructureerde producten rekening houden met het debiteurenrisico. Naar mijn oordeel zijn bij de indicatieve couponpercentages de notes interessant. Het aantrekkelijker percentage voor de Europese note komt door de hogere volatiliteit van de onderliggende index en het hogere dividendpercentage.

Indien uw visie is dat beide indices vanaf de op 24 februari vast te stellen koersniveaus in ieder geval op de einddatum niet nog eens 30% zijn gedaald, is de Eurozone note de voor de hand liggende keus. Indien de premie voor de notes aan de onderkant van de range worden vastgesteld, vind ik vooral de S&P500-variant een stuk minder aantrekkelijk.

Kleinere spread

Tot slot: de notes krijgen een beursnotering en kunnen dagelijks worden verhandeld tegen een spread van 1%. De bank zou wat mij betreft volgend jaar opnieuw een prijswinnaar mogen zijn als het verschil tussen bied- en laatprijs aanzienlijk wordt teruggebracht tot 0,5% of lager.

Dat zou pas echt een impuls geven aan de handel in gestructureerde producten.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Outlook 2022