Nieuws

Het grote correlatieprobleem

Wat rest na de financiële crisis van 2008 wordt wel eens vergeten: de correlaties zijn over een breed front toegenomen.

Eén vervelende consequentie van de financiële crisis wordt wel eens vergeten: de correlaties zijn over een breed front toegenomen. Diversificatie is veel uitdagender geworden in het post-crisis tijdperk. Veel beleggers moesten op dit vlak door schade en schande wijs worden en hebben pijnlijke verliezen geleden op hun portefeuilles, schrijft Morningstar. De meeste beleggingscategorieën liepen averij op.

Als bewijs wijst Morningstar alleen maar naar de snelle opkomst van allerlei alternatieve beleggingen, die een beroep doen op beleggers die op zoek zijn naar spreiding. Of die fondsen dat ook bieden, is een andere vraag. Morningstar publiceert enkele matrixen die de correlaties weergeven, in de jaren voor de crisis en na 2008. De tabellen geven de mate aan waarin indices op bepaalde beleggingscategorieën, in dezelfde richting bewegen. 

Hoe dichter de waarde bij 1 komt te liggen, hoe hoger de correlatie. Omgekeerd geldt hetzelfde, hoe hoger de negatieve waarde, des te meer bewegen de assets in tegengestelde richting. Nul betekent dat er geen relatie tussen de categorieën te ontdekken valt. 

Links staan diverse indices genoemd, die betrekking hebben op een bepaalde belegginscategorie, die nummering  van 1 tot en met 9 correspondeert met de nummering op de horizontale as.

 

Morningstar concludeert uit deze gegevens dat de correlatie tussen alle beleggingscategorieën sinds de financiële crisis is toegenomen. Vastgoed en grondstoffen werden altijd gezien als goede spreidingsmogelijkheden en juist daar is de correlatie met aandelen het meeste toegenomen. Morningstar verklaart dit deels doordat REITs een groter onderdeel van de S&P500 zijn geworden.

Moeilijker is om te verklaren waarom de correlatie tussen aandelen en grondstoffen is gegroeid. Een verklaring kan zijn dat de krappere kredietmarkten een impact hebben op alle onderlinge correlaties. Morningstar wijst erop dat de correlatie tussen REITs, commodities en large caps nog altijd lager ligt dan met mid- of small caps. De spreidingskwaliteit is in elk geval fors afgenomen.

Is het nog mogelijk om een gespreide portefeuille samen te stellen? Morningstar blijft nuchter in turbulente tijden en wijst op de lage correlatie tussen aandelen en obligaties van hoge kwaliteit. Een gespreide portefeuille verbreedt je mogelijkheden, want zelfs bij nauw verbonden assets zal de een het beter doen dan de ander. 

Correlaties in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Toch zijn beleggers mogelijk het beste af, als ze gebruik maken van de mogelijkheden die er nog zijn.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie