Impactbeleggen is vooral de publieke markten opzoeken

Volgens Matt Lawton, verantwoordelijk voor de wereldwijde impact obligatiestrategie van de Amerikaanse vermogensbeheerder T.Rowe Price, zijn impactbeleggingen zeker niet voorbehouden aan private markten. Sterker, hij ziet steeds meer kansen in publieke markten.

Amerikaanse vermogensbeheerders blinken niet uit in het omarmen van duurzaam beleggen, laat staan impact investing. Dat is meer een Europese aangelegenheid. T. Rowe Price is de grote uitzondering?

Matt Lawton: “Het klopt dat Amerikaanse beleggingshuizen in het algemeen achterlopen als het om duurzaamheid gaat. Wij bij T. Rowe Price zijn van nature nooit als eerste op een feest, maar als we een feest bezoeken dan zijn we wel goed uitgerust. Voordat wij onze drie impact-strategieën lanceerden, zijn we drie jaar bezig geweest met de voorbereiding ervan. Wij hebben inmiddels twee impact aandelenfondsen – wereldwijd en VS - in de aanbieding. Ik ben verantwoordelijk voor de Global Impact Credit strategie, die eind december 2021 werd gelanceerd.”

Hoe belangrijk is impact investing?

Lawton: “Tja, om de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN te behalen, is er tot 2030 jaarlijks tussen de vijf en zeven biljoen dollar aan kapitaal nodig. Het financieringstekort (funding gap) is enorm. Om die reden zijn er beleggingsvehikels nodig, zoals onze fondsen, om dat kapitaalgat te kunnen dichten.

Daarvoor is een aantal zaken cruciaal. Het begint met de mindset van de belegger en het beleggingsproces. Er moet de wens zijn impact te willen maken om zo de SDG’s te halen. Daarnaast moet elke belegging gepaard gaan met relevante indicatoren, waardoor impact ook echt meetbaar is. Wat ook belangrijk is om impact te maken, is engagement. Je helpt daarbij bedrijven om vooruitgang te boeken met het bereiken van impact.”

Matt Lawton
Matt Dawron van T. Rowe Price

Impactbeleggers kunnen kiezen tussen private en publieke markten. Welke is de beste keuze?

Lawton: “Impactbeleggen is begonnen in private markten. Dat is de meest directe manier om in een bedrijf of project te beleggen en een grote invloed op management en operationele zaken te hebben. Maar de keuze is niet tussen de ene en de andere markt. Beide hebben zo hun voor- en nadelen.

Private beleggingen zijn in de regel geconcentreerd en illiquide. Dat beperkt de mogelijkheden om beleggingsmandaten optimaal uit te voeren. Maar ook om een andere reden kunnen publieke markten niet worden genegeerd. Publieke markten zijn namelijk vele malen groter zijn dan private markten. De SDG’s van de VN kunnen nooit worden gehaald zonder kapitaalallocatie naar publieke markten. Hele sectoren zullen moeten transformeren. Private markten kunnen daarvoor het benodigde kapitaal niet verschaffen. De publieke markt biedt liquiditeit en spreidingsvoordelen, belangrijk voor een goed risicobeheer.

Een belangrijk segment bestaat uit ESG-obligaties. Deze markt is de laatste jaren enorm gegroeid en zal ook de komende jaren naar verwachting met dubbele cijfers groeien. Overigens wil een obligatie met een ESG-label niet zeggen dat deze voor ons altijd belegbaar is. Een greenbond is in onze ogen niet per definitie groen. Dat willen we eerst zelf vaststellen. Zo heeft autogrootmacht Volkswagen obligaties uitgegeven om een aantal groene projecten te financieren. Maar omdat we zorgen hebben over de controversies rond het bedrijf, zijn wij niet belegd in greenbonds van Volkswagen.

Tegelijkertijd zijn er door bedrijven genoeg obligaties geplaatst zonder ESG-label, terwijl deze bedrijven wel degelijk impact maken via hun producten en diensten, denk aan hernieuwbare energie en non-profit kinderziekenhuizen.”

Wat is het rendement dat met impactbeleggingen kan worden geboekt. Is het meer of minder dan traditionele beleggingen?

Lawton: “Het is vergelijkbaar. Maar beide benaderingen vragen om de noodzakelijke beleggings-skills. Om als impact obligatiebelegger alpha te kunnen behalen, zullen bijvoorbeeld de rente- en duratie- en spreadkeuzes juist moeten zijn. Maar omdat de impact beleggingsmarkt zo hard groeit, wordt het steeds eenvoudiger om impact obligaties te vinden en meer alpha te behalen.

Op de lange termijn zouden impactbeleggingen beter moeten renderen, omdat we met zijn allen toch echt naar een duurzame toekomst gaan. Bedrijven die de wereld vooruit helpen, hebben in die zin duidelijke concurrentievoordelen. Dat zou de resultaten van impactbeleggers positief moeten beïnvloeden.”

Deel via: