Interview

Stammenstrijd: Amerikaanse of Europese aandelen?

Amerikaanse bedrijven zijn winstgevender dan Europese, maar ook hoger gewaardeerd. Dat maakt het lastig kiezen. Twee fondsmanagers kruisen de degens.

“Geen markt is zo innovatief als de Amerikaanse”

Jeff Rottinghaus, fondsmanager van het US Equity Fund van T. Rowe Price, ziet nog voldoende kansen op de Amerikaanse beurs. Hoge waarderingen doen daar niets aan af. Amerikaanse aandelen zijn (bijna) altijd duurder dan Europese en dat heeft volgens hem een reden.

Verschillende redenen eigenlijk. Rottinghaus somt op: “De Amerikaanse beurs vertegenwoordigt een enorme economie, met een gemeenschappelijke taal en een gemeenschappelijk juridisch systeem. Geen markt is zo innovatief als de Amerikaanse. Negen van de tien grootste bedrijven ter wereld zijn in de VS gevestigd. Historisch gezien zijn Amerikaanse bedrijven ook veel winstgevender dan bedrijven in de rest van de wereld, hetgeen voor beleggers tot de meeste winst per geïnvesteerde dollar heeft geleid.”

Jeff Rottinghaus

Gezondheidszorgsector goede mix

Bovendien, zo merkt Rottinghaus op: “Waardering op zichzelf is nooit een goede voorspeller geweest van marktrendement.” Waarderingen moeten volgens hem worden bekeken in relatie tot de fundamentals van de afzonderlijke bedrijven.

“De S&P 500 is nu iets duurder dan het langetermijngemiddelde, maar veel scheelt het niet. Tegelijkertijd staan de Amerikaanse bedrijven, op basis van de nieuwste kwartaalcijfers, er ijzersterk voor.” Rottinghaus en zijn team zetten nu met name in op de financiële sector, gezondheidszorg en technologie.

“We zijn optimistisch over het sterke rendement van onze financiële posities, gedreven door hogere tarieven en verbeterd kapitaalrendement. Gezondheidszorg is naar onze mening een goede mix van aantrekkelijke waarderingen, goede winstgroei en defensieve kwaliteiten. De technologiesector kent bedrijven met unieke kenmerken die gedurende een lange periode marktaandeel kunnen winnen in snelgroeiende markten.”

Bottom-­up-aanpak

Het US Equity Fund bestaat dus niet uit louter groei­ of waardeaandelen. In het fonds zitten aandelen met de beste kansen. Het past bij de bottom-­up-aanpak waar Rottinghaus en zijn team zich goed bij voelen.

“Ons grootste concurrentievoordeel is de kracht van ons analistenteam. Sinds het fonds in 2009 werd gelanceerd, is ongeveer driekwart van de outperformance van het fonds afkomstig van bedrijfsspecifieke beleggingen. De rest is afkomstig van onze sectorallocatiebeslissingen. We zijn licht overwogen in de sectoren waarvan we denken dat die de wind mee hebben en licht onderwogen in sectoren waarvan de vooruitzichten iets minder positief zijn.”

 “Waardering op zichzelf is nooit een goede voorspeller geweest van rendement”

Outperformance in neerwaartse markten

Maar het minimaliseren van verlies is ook heel belangrijk, zegt Rottinghaus. “De bedrijven waarin wij graag belegd zijn, hebben sterke managementteams en beschikken over prijszettingsvermogen en terugkerende inkomsten. Dat maakt dat deze bedrijven overeind blijven in een vertragende economie of een teruglopende markt. Juist in neerwaartse markten heeft het fonds de sterkste benchmarkrelatieve prestaties geleverd.”

Voor het boeken van bovengemiddelde rendementen zoekt Rottinghaus naar bedrijven die vanwege slechte prestaties in het verdomhoekje zitten, maar op de weg terug zijn. “Dat kan leiden tot uitstekende rendementen.”

Daarnaast is het volgens Rottinghaus altijd een goed idee om in snel groeiende bedrijven belegd te zijn, ook al zijn deze soms aan de dure kant. “Wij zijn bereid om de portemonnee te trekken als de markt de snelheid van de groei onderschat, of als de periode van snelle groei langer aanhoudt dan andere beleggers denken.”

Druk op waarderingen

Rottinghaus verwacht dit jaar niet de sterke prestaties van 2017 te kunnen behalen, maar goede rendementen zijn wel te boeken. Nu nog profiteert het Amerikaanse bedrijfsleven van de versnelde economische groei wereldwijd, het verhoogde beurssentiment en winstgroei, maar ook Rottinghaus beseft dat de Amerikaanse economie na negen jaar economische groei een keer zal vertragen.

Nu de Fed zijn balans agressiever zal inkrimpen, vreest Rottinghaus een stijging van de volatiliteit. Daarnaast z ullen hogere rentes de aandelenbeurzen geen vleugels geven. Integendeel. “Hogere rentes leiden meestal tot druk op aandelenwaarderingen.”

Fondsfeiten T. Rowe Price US Equity Fund (dollar)

ISIN-code LU0429319774
Beleggingscategorie Amerikaanse largecaps, gemengd
Fondsvermogen 479 miljoen dollar
Aantal posities 58
Kosten 0,79%
Standaarddeviatie 12,28% (drie jaar)
Rendement 5 jaar (p/j) 15,4%
Rendement 1 jaar -0,65%
Dividend geen

Bron: T. Rowe Price/Morningstar, peildatum: 16 maart 2018

 


“Europa is minder ver in de cyclus dan de VS ”

Michael Constantis van het BlackRock European Special Situations Fund is ervan overtuigd dat met een actieve aanpak alfa kan worden geboekt. De term special situations staat niet voor niets in de fondsnaam.

“Maar in het algemeen zijn wij het meest gesteld op de snelgroeiende bedrijven met een sterke marktp­ositie­die­hun­hoge­cashflowrendement herinvesteren en zo voor extra groei zorgen. In tegenstelling tot andere managers van special situations-fondsen richt ik me niet alleen op event-driven strategieën, maar zoek ik ook nadrukkelijk naar bedrijven die bijvoorbeeld door managementbeslissingen voor positieve winstverrassingen kunnen zorgen.”

Volgens­ Constantis­ profiteert­ het fonds ook van de hoge weging van mid- en smallcaps, die meer dan de helft van de portefeuille uitmaken. “Dergelijke aandelen worden minder goed gevolgd dan largecaps waardoor zij extra kansen bieden voor het genereren van alfa. Largecaps voegen wij vooral toe om ­extra­ flexibiliteit­ in ­te ­bouwen­en­ om­het risicop­rofiel ­te­ verbeteren.”­

Michael Constantis

Echte stockpickers

Constantis­ en zijn team zijn zuivere stockpickers. Zowel de aandelenselectie als de sector- en landenallocatie is het resultaat van een bottom-upbenadering. Constantis was al positief over Europese aandelen, maar ziet tegenwoordig nog meer kansen.

“Na een aantal teleurstellende jaren laten Europese bedrijven eindelijk weer winstgroei zien. Europese bedrijven­profiteren­zowel­van­het­economisch herstel van de thuismarkt als van het herstel in de rest van de wereld.” Volgens Constantis blijven de vooruitzichten voor de Europese economie positief.

“Vorig jaar groeide de Europese economie harder dan die van de VS. Europa is door de recessie met dubbele dip minder ver in de cyclus dan de VS. Maar hoewel de economische situatie in Europa er gunstig uitziet, is die niet immuun voor exogene schokken.”

Geen bedreiging

Hoewel Constantis in Europa belegt, kijkt hij voortdurend met een schuin oog naar de VS. “Want een vertraging of oververhitting van de Amerikaanse economie beïnvloedt het vertrouwen en de groei van de Europese economie. Er is nu weinig reden tot zorg. Vooralsnog wijzen de trends op een gestage verbetering van de Europese economie­en­Europese­bedrijven­profiterenvan dat herstel.”

Van die economische verbetering profiteren­niet­evenwel­alle­Europese­bedrijven. Volgens Constantis is het daarom belangrijk selectief te zijn. “Het is de kunst bedrijven te vinden met concurrentievoordelen en prijszettingsvermogen, zodat de toenemende internationale concurrentie en prijstransparantie, mogelijk gemaakt door het internet, geen bedreiging vormen.”

“Na een aantal teleurstellende jaren laten Europese bedrijven weer winstgroei zien”

Cyclische aandelen overwogen

Het BlackRock European Special Situations Fund is op dit moment overwogen in cyclische aandelen en in de sectoren IT en industrie. Niet verwonderlijk. “Europa heeft een aantal bedrijven van wereldklasse”, aldus Constantis. Onderwijl liggen de waarderingen van Europese aandelen dicht bij hun historische gemiddelde.

“Door goed te zoeken vinden wij nog altijd aantrekkelijk gewaardeerde aandelen met bovengemiddelde kansen. Strategische besluitvorming en bedrijfsinvesteringen verbreden de kloof tussen winnaars en verliezers. Wij verblijven graag aan de goede kant.”

En de risico’s? Politieke risico’s spelen Europese aandelen volgens Constantis altijd parten. Die zijn vorig jaar wel grotendeels weggeëbt. Zo deed de uitkomst van de Italiaanse verkiezingen de alarmbellen ook niet rinkelen.

Constantis: "De populistische partijen hebben hun antiEU- en anti-euroretoriek het afgelopen jaar verminderd.” Toenemende beursonrust beschouwt Constantis eerder als een kans dan als een gevaar. “Meer volatiliteit biedt actieve en kundige fondsbeheerders extra­mogelijkheden­om­te­profiterenvan lagere koersen. Op de lange termijn voeren fundamentele factoren altijd de boventoon. Daarom is het zo belangrijk om vast te houden aan het eigen beleggingsproces en de eigen beleggingsovertuigingen.”

Fondsfeiten BlackRock European Special Situations Fund (euro)

ISIN-code LU0252965834
Beleggingscategorie Europese groeiaandelen
Fondsvermogen 1,3 miljard euro
Aantal posities 68
Kosten 1,07%
Standaarddeviatie 12,54% (drie jaar)
Rendement 5 jaar (p/j) 11,36%
Rendement 1 jaar 12,24%
Dividend geen

Bron: BlackRock/Morningstar, peildatum: 16 maart 2018

De impact van het coronavirus