Fondsportret
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Fondsportret Parvest SMaRT Food

ESG: Meer doen met minder

De tomeloze drang naar voedsel trekt een zware wissel op onze natuurlijke bronnen en het milieu. Voedselgerelateerde bedrijven die daar goed op inspelen bieden veel rendementspotentie. Zij maken goede kans om te worden opgenomen in Parvest SMaRT Food van BNP Paribas Asset Management, het fonds dat door partner Impax Asset Management wordt beheerd.

Michael Landymore, directeur Listed Equities van Impax Asset Management, gelooft dat er bij elke volgende stap in de voedselketen, van zaadje in de grond tot eindproduct op het schap, waarde wordt toegevoegd.

“De focus ligt echter niet louter op het voedsel zelf, maar ook op de negatieve gevolgen voor het milieu die door de wereldwijde groei van de voedsel- en landbouwindustrie zijn ontstaan. Wij proberen met SMaRT Food bedrijven te identificeren die met een product, dienst of technologie, helpen om de problemen van milieuverontreiniging, voedsel- en/of waterverspilling aan te pakken.”

“Onze benadering kenmerkt zich door een zeer actieve satellietstrategie in specifieke thema’s,” gaat Landymore verder. In de selectieprocedure worden zo’n 1200 aan voedsel gerelateerde bedrijven eerst opgesplitst in zes categorieën, te weten telers & producenten, technologie & logistiek, ingrediënten & toevoegingen, voedselveiligheid, duurzame verpakkingen, voeding met toegevoegde waarde en distributeurs.

Michael Landymore

Uitsluiten of opnemen

“Binnen die sectoren bekijken we in de volgende fase de risico’s en kansen van de activiteiten per bedrijf. Daarin volgen we bij de minpunten altijd het uitsluitingsprotocol van BNP Paribas, bijvoorbeeld ten aanzien van alcohol en tabak. Daarnaast werpen we ook fondsspecifieke drempels op voor bepaalde negatieve activiteiten, zoals het gebruik van schadelijke pesticiden of een te hoog niveau van ontbossing en landgebruik.”

Tegelijkertijd zoekt hij juist naar bedrijven die positieve impact hebben door de schade aan het milieu te verminderen. “Denk daarbij aan bedrijven die hernieuwbare energiebronnen inzetten of technologieën implementeren die de waterverspilling reduceren. Daarbij wegen we de risico’s uiteindelijk altijd af ten opzichte van het rendement.”

Daarom worden in de volgende fase de financiële perspectieven geanalyseerd van alle bedrijven die in het universum zijn opgenomen. Dat gebeurt onder meer op basis van waarde, rendement op het eigen vermogen, dividend en vrije kasstromen, aldus Landymore. “Vervolgens nemen we het management onder de loep en bekijken we de ESG-scores.”

ESG-keten

Dat alles leidt tot een A-lijst waarop zo’n 100 bedrijven staan. “Ons streven is dat de beste 35 à 40 aandelen die we daarvan gemiddeld in portefeuille hebben, qua winstgroei uiteindelijk concurrerend zijn met de rest van de markt.”

Gezonder Europees dieet

Hoewel Landymore in zijn actieve bottom-up analyse niet aan land- of industriespecifieke selectie doet, ligt de focus in het universum zwaarder op Europa dan op de VS. “Dat komt deels doordat het Europese dieet duidelijk gezonder is dan het typische Noord-Amerikaanse. Maar ook omdat we risico's zien in de activiteiten van enkele grote bedrijven, met name bij de multinationals die zich richten op koolstofhoudende frisdranken, junkfood en bewerkt voedsel.”

“Aan de andere kant veranderen de voedingsgewoonten, van voedsel oude stijl naar alleen eten wat goed voor je is, juist in de VS enorm snel. In bedrijven die hun bedrijfsmodellen daar succesvol op aanpassen, zien wij kansen.”

Kansen bieden ook de grote trends die gaande zijn, zoals een opkomende middenklasse, de trek van het platteland naar de stad en de groei van de bevolking, vervolgt Landymore.

Voedselverspilling voorkomen

“Daardoor moet de toeleveringsketen worden vergroot, wat zorgt voor toenemende druk op natuurlijke grondstoffen en een negatieve weerslag op het milieu. De grote veranderingen in het industrialisatieproces van de voedselketen zie je ook terug in steeds strengere regelgeving, bijvoorbeeld voor het gebruik van gewaschemicaliën en meststoffen.”

“Wij richten ons op bedrijven die deze trends herkennen en oplossingen bieden voor de problemen die daarmee gepaard gaan. Niet alleen met betrekking tot afval van de verpakkingsindustrie, maar ook om met behulp van technologie voedselverspilling (wereldwijd 35-40%) te voorkomen.

“Hij doelt hierbij bijvoorbeeld op het herverdelen van voedseloverschotten om mensen met hongersnood efficiënter te voeden, maar ook door technologie toe te passen die vers voedsel langer kan bewaren of die minder water verspilt. Landymore: “Links- of rechtsom; we zullen meer moeten doen met minder!”

Omdat Parvest SMaRT Food altijd overwogen is in basisconsumentengoederen profiteert het mee in een opgaande markt. Landymore: “Maar door de ongeveer 60% aan defensieve eigenschappen zullen we deze nooit outperformen. Tegelijkertijd zorgen die ervoor dat we wel altijd redelijk overeind blijven in dalende markten.”


Fondsfeiten Parvest SMaRT Food

  • ISIN: LU1165137578
  • Structuur: Sicav Parvest
  • Domicilie: Luxemburg
  • Fondsmanager: Michael Landymore
  • Oprichtingsdatum: 15-04-2015
  • Fondsomvang: 618 miljoen euro (27-04-2018)
  • Valuta: euro
  • Benchmark: MSCI AC World (EUR) NR
  • Jaarlijkse kosten: 1,23%
  • Aandelenklasse: Aandelen wereldwijd

 

Risicostatistieken¹ Parvest SMaRT Food
Volatiliteit 10,70%
Trackingerror 5,47%
Sharperatio 0,11%
Informatieratio -0,18%

Bron: BNP Paribas Securities Services;  ¹ Per 29 maart 2018, periode 3 jaar: frequentie: maandelijks. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

  Nettorendement fonds (geannualiseerd) Benchmark
Twaalf maanden -1,98% -0,20%
Drie jaar  0,97% 1,94%
Sinds oprichting 0,97% 1,94%

Bron: BNP Paribas Securities Services, 29 maart 2018. Het rendement kan door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 landen Weging fonds
VS 34,17%
Nederland 12,38%
VK 10,76%
Noorwegen 6,10%
Duitsland 5,48%

Totale belegging: 97,30%. Bron: BNP Paribas Securities Services, 29 maart 2018. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 sectoren Fonds
Materialen 34,70%
Basisconsumptiegoederen 34,45%
Logistiek & Industrieel 16,16% 
Cyclische consumentengoederen 9,54%
Gezondheidszorg 3%

Totale belegging: 97,30% Bron: BNP Paribas Securities Services, 29 maart 2018. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 10 posities Fonds
Leroy Seafood Group 4,01%
Koninklijke DSM  3,82%
Kubota Corporation 3,42%
Sealed Air Corp 3,41%
Huhtamaki I Libre  3,40%
Sprouts Farmers Markets 3,36%
Symrise 3,31%
Sonoco 3,28%
Darling International 3,27%
Brambles  3,26%

Aantal posities in portefeuille: 37 Bron: BNP Paribas Securities Services, 29 maart 2018. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dit artikel is geschreven op 8 mei 2018.

Riskmanagement