Feature

UBP zet vol in op EM

UBP verwacht dat aandelen uit de emerging markets het de komende tijd beter zullen doen dan die uit ontwikkelde landen. Ze profiteren bijvoorbeeld als eerste van een kalmering aan het inflatiefront.

De MSCI Emerging Markets-index is in de eerste anderhalve maand van 2023 met een respectabele 5% gestegen. Sinds het dieptepunt in oktober komt de stijging zelfs uit op 19%. Kan dat zo doorgaan?

De Zwitserse vermogensbeheerder Union Bancaire Privée ziet het rooskleurig in. UBP heeft zelf goede resultaten geboekt met het in mei 2020 gelanceerde fonds UBAM Positive Impact Emerging Equity. Eind vorig jaar stond de teller op een plus van 47,9%, een resultaat dat er wezen mag, ook in vergelijk tot de meeste benchmarks. De winst zat wel voor het grootste deel in het eerste jaar na lancering.

Beter inflatiebeleid

Voor 2023 zet UBP weer in op een actief gemanagede portefeuille. Afgelopen jaar heeft zich dat vooral in China uitbetaald. Een aantal van de fondsen die diep zijn gevallen, konden op die manier omzeild worden. Denk bijvoorbeeld aan Alibaba.

Volgens UBP is een van de redenen om optimistisch te zijn dat opkomende markten de laatste jaren een beter inflatiebeleid hebben gevoerd dan ontwikkelde landen. 

“Opkomende markten zijn er in geslaagd de inflatie beter te controleren. Dat komt ten eerste doordat ze minder gul waren met economische stimuleringspaketten tijdens de Covid-19-pandemie. Ten tweede hebben ze geprofiteerd van hun grote ervaring met verstoringen in de toeleveringsketen. Tenslotte zijn ze eerder overgegaan tot monetaire verkrapping.”

"Opkomende markten zijn er in geslaagd de inflatie beter te controleren"

Vruchten plukken

De laatste twee jaar was dit “betere inflatiebeleid" niet bepaald in het voordeel van EM-aandelen. Emerging markets bleven ver achter bij Westerse indices. Renteverhogingen en een lage economische groei drukten het sentiment. Maar UBP denkt dat dit in 2023 omdraait.

De opkomende markten zitten volgens de Zwitserse vermogensbeheerder in de kopgroep van landen die profiteren van een dalende inflatie, lagere rente en zwakkere dollar.

"Juist opkomende markten profiteren van een dalende inflatie, lagere rente en zwakkere dollar"

Specifiek voor China geldt dat de vooruitzichten ook beter zijn geworden door het einde van het strenge coronabeleid en de kans op overheidsmaatregelen om de economie te stutten.

Industrie, financials en ESG

Qua sectoren verwacht UBP veel van industriebedrijven en financials. Op de lange termijn zijn de vooruitzichten voor duurzame energie uitstekend. UBP denkt dat nog altijd onderschat wordt hoe goed EM-bedrijven zijn op het gebied van elektromobiliteit, infrastructuur, watermanagement en “financial inclusion” (toegang voor het armste deel van de samenleving tot financiële diensten).

"UBP verwacht vooral veel van industriebedrijven en financials"

Wat tenslotte een beetje buiten beeld is geraakt, is volgens UBP dat EM-landen een steeds groter deel van de wereldwijde assets voor hun rekening nemen. Westerse beleggers zijn daar niet in meegegroeid. Ze zijn “underinvested”. UBP verwacht om die reden een inhaaleffect.

Assetallocatie