Wachten op een diepere correctie

Maar liefst drie assetmanagers, LGIM en Natixis IM en AXA IM, stuurden afgelopen week sombere berichten de wereld in. LGIM koopt nu in geen geval de dip. Natixis IM heeft het aandelen- en obligatie-advies naar onderwegen verlaagd, en AXA IM rekent op een beursval van nog eens 20%.

De economie is veel eerder dan gedacht in de laatste fase van de economische cyclus terechtgekomen, hetgeen vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM) terughoudender maakt om na een dip te kopen. Dat schrijft Emiel van den Heiligenberg, hoofd assetallocatie bij LGIM, in zijn meest recente marktupdate, getiteld Taking stock of our bullish view.

“Uit recessie-indicatoren blijkt dat de economie veel sneller dan verwacht laat cyclisch is geworden. Dit maakt onze positieve visie op aandelen tactischer dan voorheen.” Van den Heiligenberg stelt dat de sterke performance van grondstoffen, de afvlakking van de rentecurve én de zwakke prestatie van credits typische laat-cyclisch signalen zijn.

Het goede nieuws: het risico op een recessie is de komende 12 maanden volgens Van den Heiligenberg laag. “Consumenten hebben spaargeld opgebouwd, economische groeicijfers liggen boven de trend en de inflatieverwachtingen op langere termijn zijn goed, zodat de centrale banken hun renteverhogingen geleidelijk kunnen doorvoeren. Een beleidsfout bij de Federal Reserve kan echter niet worden uitgesloten.”

"Een beleidsfout en paniek bij de Federal Reserve kunnen niet worden uitgesloten”

Niks geen buy the dip

Beleggers kregen dit jaar al te maken met forse marktbewegingen. Zo steeg de Amerikaanse rente met meer dan 40 basispunten en daalden aandelenmarkten bijna 10% om vervolgens in drie dagen tijd weer met 5% aan te trekken en vervolgens weer te verzwakken. Deze correctie is volgens LGIM voornamelijk te wijten aan de aanstaande renteverhogingen door centrale banken.

LGIM behoudt een licht overwogen positie in aandelen, maar wijzigt de kortetermijnvisie voor risicovollere beleggingen. “We zijn nu geduldiger om een dip kopen. In 2021 zou onze interesse om te kopen zijn gewekt bij een daling van de aandelenkoersen met 5%. Nu wachten we op lagere niveaus voordat wij overwegen het risico in onze portefeuilles te verhogen.”

Nu nog meer renteverhogingen

Dan Natixis Investment Managers. Mabrouk Chetouane, onlangs bij Natixis IM aangesteld als Head of Global Market Strategy, meldt dat de vermogensbeheerder aandelen en staatsobligaties heeft teruggeschroefd naar onderwegen. Het is een opmerkelijke zet, want eerder deze maand was Natixis nog overwogen in aandelen.

Chetouane betoogt dat de druk op de centrale banken toegenomen om hun beleidstarieven meer dan verwacht te verhogen. Een verkrapping van de financiële voorwaarden in combinatie met een hogere inflatie heeft een negatief effect op het inkomen van huishoudens en bedrijven. Ook het risico voor een afvlakkende yieldcurve is hoger geworden.

In deze context kunnen risicovolle activa te lijden krijgen en bieden obligaties mogelijk niet hun gebruikelijke bescherming. Mabrouk Chetouane: “Om de portefeuilles tegen dit ongunstige scenario te beschermen, vooral op korte termijn, onderwegen wij staatsobligaties en aandelen, en handhaven wij een voorkeur voor value in de portefeuilles.”

"Op korte termijn onderwegen wij staatsobligaties en aandelen"

Nog even geduld aub

"Het risico van een correctie van 20% op de Amerikaanse aandelenmarkt en een verder stijgende rente naar minstens 2,5% op 10-jaars Treasuries is nog zeer aanwezig." Dat is de waarschuwing van Chris Iggo, Chief Investment Officer Core Investments bij AXA IM in zijn jongste visie op de markt, getiteld Will spring bring light?.

Want de inflatie blijft hoger uitvallen dan iedereen verwacht. Beleggers maken zich zorgen omdat de obligatierentes en kredietopslagen stijgen, maar ook omdat de waarderingen op de aandelenmarkt nog altijd hoger zijn dan vóór de pandemie. Iggo: “Het moeilijkste voor beleggers is in te schatten wanneer ze het negatieve sentiment terzijde moeten schuiven, contrair moeten gaan en kopen. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Het kan zijn dat we nog even moeten wachten.”

De belangrijkste trigger om positiever over de markten te worden, is het pieken van de inflatie. De 7,5% op jaarbasis in januari in de VS zou die piek kunnen zijn, maar misschien ook niet. De details van het rapport laten volgens Iggo een aanhoudende inflatiedruk zien in sectoren die niet snel een ommekeer zullen zien, zoals bijvoorbeeld de huursector.

Meer hoop dan verwachting

“Maandelijkse inflatiestijgingen van 0,6% zijn behoorlijk uitzonderlijk, dus het is mogelijk dat het cijfer op jaarbasis iets zal matigen. Maar op de korte termijn lijkt dat meer hoop dan verwachting. Wat voor de VS geldt, geldt waarschijnlijk ook voor Europa en elders.”

De tweede trigger, die verband houdt met de eerste, is dat ook de energieprijzen volgens Iggo moeten dalen. Hoewel de prijzen voor ruwe olie iets zijn gedaald ten opzichte van de recente piek, ziet hij nog geen overtuigende beweging. Datzelfde geldt voor de gasprijzen.

Ten derde zou meer duidelijkheid van de Fed (en andere centrale banken) over de rentevooruitzichten volgens hem wenselijk zijn. “Beleggers willen een rooskleuriger outlook waarin de Fed uiteindelijk niet zoveel zal hoeven te doen als nu wordt ingeprijsd.”

Winstconsensus verslechtert

Tot slot stipt Iggo de winstverwachtingen aan. “De bottom-up consensus van de winst per aandeelverwachtingen voor zowel de Amerikaanse als de Europese markten begint iets te verslechteren. De winstherzieningen zijn minder positief. De balans tussen opwaartse en neerwaartse herzieningen van de winstverwachtingen is over het algemeen een goede indicator voor toekomstige prestaties. ” Ook dat ziet er dus niet goed uit.

"De winstherzieningen zijn minder positief"

Deel via: