Feature

Hoe diep kan de dollar nog vallen?

Niets zo lastig als het voorspellen van de valutamarkt. "De consensusverwachting komt nooit uit." Toch wagen de specialisten van Robeco, ABN Amro en Kempen het erop. Waar ligt de bodem van de dollar?

Lukas Daalder, CIO van Robeco Investment Solutions

"Wij denken niet dat de euro in 2018 nog eens 20% in waarde stijgt”

“Valuta bewegen nooit in een rechte lijn, maar de trend van een sterke euro zal volgens ons nog wel even aanhouden. Die trend begon in 2017. Die eurostijging houdt wel een keer op. Er komt een pijnpunt. Wij denken niet dat de euro in 2018 nog eens 20% in waarde stijgt, maar het niveau 1,25 zit er wel aan te komen.”

Lukas Daalder

“Nee, het verbaasde me niet dat de eurostijging van 20% het beursfeest vorig jaar niet heeft bedorven. Sterker, de verzwakking van de dollar hielp juist de Amerikaanse beurs verder omhoog, omdat de bedrijfswinsten hierdoor toenamen. En als de Amerikaanse beurs omhoog gaat, dan volgt de rest van de wereld meestal ook. Dat is misschien niet terecht, maar zo werkt het wel.”

“De grote vraag van 2018 is vooral wat de ECB gaat doen. Mocht de ECB de verruimingspolitiek beginnen los te laten, dan zal de onderliggende trend verder in het voordeel van de euro uitpakken. Maar niets is zo moeilijk als het voorspellen van valutabewegingen. Een valutabeweging is de optelsom van alles, waarbij het zaak is om vooral niet vast te houden aan de eigen aannames als de markt er anders over denkt.”

Beleggingsconsequenties

“Het economisch belang van de dollar is nog altijd groot. Vooral sterke en snelle dollarbewegingen hebben impact. Een zwakke dollar is gunstig voor opkomende landen, die hun munt veelal hebben gekoppeld aan dollar en dus beter kunnen concurreren. Maar een snel verzwakkende dollar jaagt de Amerikaanse inflatie omhoog, wat natuurlijk negatieve consequenties heeft voor de obligatiemarkt.”

“Een sterke euro is voor de winstgevendheid van Europese bedrijven wel een probleem. Dat wil niet zeggen dat Europese aandelen moeten worden gemeden. Een beweging naar 1,25 is niet iets om ongerust van te worden. Daarvoor is de Europese aandelendiscount te groot.”


Georgette Boele, valutaspecialist van ABN Amro

“Voor dit jaar rekenen we op een eindstand van 1,15”

“Moeten dollarobligaties dit jaar wel of niet worden afgedekt? Wij zeggen: niet doen. De hedgingkosten zijn namelijk heel hoog. Dat was vorig jaar al het geval, maar die kosten zijn alleen nog maar verder opgelopen. Ook om een andere reden is het niet verstandig om te gaan hedgen. Je haalt er heel veel extra volatiliteitsrisico mee in huis.”

“Daarnaast verwachten wij inderdaad niet dat de euro nog veel verder zal versterken. De euro is vorig jaar en in het begin van dit jaar hard opgelopen. Te hard volgens ons. De reden van deze stijging is vooral de marktverwachting dat de ECB eerder zal stoppen met de huidige verruimingspolitiek. Hierdoor zijn de korte eurorentes gestegen. Maar wij rekenen erop dat Draghi de komende tijd de renteverhogingsverwachtingen zal proberen te temperen waardoor de euro onder druk zal komen. Doet hij dat niet, dan stijgt de euro nog wel even door. Maar dat is niet onze visie. Voor dit jaar rekenen we op een eindstand van 1,15. Dat past nog altijd binnen een positieve eurodollartrend.”

“Wij denken dus dat de ECB de hooggespannen renteverwachtingen gaat kalmeren. In september wordt het aankoopprogramma niet verlengd, maar licht afgebouwd. De eerste renteverhoging verwachten wij pas in september volgend jaar. De markt gaat uit van maart, een half jaar eerder. Reden dat de ECB zo lang wacht, is onder meer de lage inflatie. Dat de euro zo is aangesterkt, helpt niet de inflatie hoger te zetten."


Roelof Salomons, chief strategist van Kempen Capital Management

“Nu is iedereen negatief over de dollar, dus zal de euro wel verzwakken”

“Als er iets moeilijk te voorspellen is, dan is het wel de valutamarkt. Het is de reden dat veel mensen zich er niet aan wagen. De consensusvoorspelling zit ook meestal scheef. Maar ik zal een poging doen. Bij Kempen kijken wij naar drie bouwblokken: waardering, economische omgeving en sentiment."

"Wat betreft waardering is de dollar nog altijd te duur. Er zit dus ruimte voor meer dollarverzwakking. De economische groei van de VS en de EU zijn grofweg dezelfde. Verschil is dat de Fed de rente verhoogt en de ECB daar nog niet aan toe is. Dat pleit weer voor een sterkere dollar. Dan komen we aan bij sentiment. Als iedereen optimistisch is over een munt dan gebeurt bijna altijd het omgekeerde. Nu is iedereen negatief over de dollar, dus zal de euro wel verzwakken.”

“De verrassing van 2018 is een sterke stijging van de Amerikaanse inflatie. In dat geval kan de Fed de rente meer verhogen dan de markt nu inprijst. Dat maakt de dollar weer sterker.”

Sterke euro positief

“Een zwakke dollar goed is goed voor grondstoffen en opkomende landen. Dat hebben we vorig jaar gezien. Een sterke dollar knijpt de liquiditeit in de financiële markten af, wat nadelig is voor dollargevoelige regio’s in de wereld. Mocht de euro verder aansterken, dan tempert dat de inflatie, waardoor de ECB de beleidsrentes langer laag kan houden. Dat is dan weer gunstig voor de Europese financiële markten.”

“Het bijzondere van 2017 was dat de Fed de beleidsrentes verhoogde, terwijl de financiële condities, mede door de goedkopere dollar, ruimer werden. Dat was een vrij bijzondere situatie. Dat verklaart ook waarom risicovolle markten het vorig jaar zo goed hebben gedaan.”

De impact van het coronavirus