Dubbele winst met impactbeleggen

Impactbeleggen is de nieuwe groenste schakering in het duurzame beleggingspalet. Het beoogt een goed rendement te combineren met een meetbare bijdrage aan een betere wereld.

De beleggingsindustrie heeft er een nieuwe grote groene markt bij. We hebben het hier volgens J.P. Morgan AM over een markt die in 2020 één biljoen dollar groot zal zijn, om vervolgens vijf jaar later te zijn verdubbeld. De belangrijkste doelgroep van deze markt bestaat uit institutionele beleggers, vrouwen en 35­-minners; de millennials.

Deze groep wil dat er met hun belegbare vermogen iets aantoonbaar goeds wordt gedaan. Daarbij rekenen ze er wel op dat de gerealiseerde rendementen niet minder zijn dan wat traditionele beleggingen opbrengen. Welkom in de snel uitdijende wereld van impact investing, oftewel impactbeleggen.

Nederland koploper

Volgens Eurosif, de Europese vereniging van duurzaam en maatschappelijk beleggen, is impactbeleggen op dit moment de snelst groeiende beleggingscategorie. Nederland en Scandinavië lopen voorop, zoals dat met duurzaam beleggen ook al het geval was.

Maar ook Frankrijk doet goed mee. In Frankrijk is wettelijk vastgelegd dat 10% van de pensioenbeleggingen een sociale impact moet hebben. Dat tikt aan. De Nederlandse pensioenfondsen stellen op vrijwillige basis hun eigen impactdoelen op en die zijn ambitieus.

PGGM heeft inmiddels meer dan tien miljard euro geïnvesteerd in duurzame ontwikkelingsdoelen. In 2020 moet dat bedrag zijn verdubbeld. APG wil dan een impactbeleggingsportefeuille beheren van maar liefst 58 miljard euro groot.

Zeventien doelen

Impactbeleggen kwam pas echt in 2016 op de radar van beleggers. In dat jaar stelden de VN een agenda voor de duurzame ontwikkeling van mens en wereld op. Bedoeling is dat er grote stappen worden gezet in de strijd tegen sociale ongelijkheid en de milieuproblemen die de aarde bedreigen.

In totaal hebben de VN zeventien algemene doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld, die in 2030 moeten zijn behaald. Hiervoor is geld nodig, heel veel geld. Schattingen variëren van twee tot zeven biljoen dollar, die jaarlijks op tafel moet worden gelegd om de VN-­doelen te halen.

Dat lukt alleen als de gehele beleggingsindustrie, die op dit moment circa 80 biljoen dollar onder beheer heeft, meedoet. Tot voor kort was impactbeleggen het domein van goededoelenorganisaties en niche­beleggingshuizen. Dat gaat veranderen.

Mits meetbaar

Ook de grote institutionele beleggers en grote beleggingshuizen leggen hun impactgewicht in de schaal. UBS, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, heeft al laten weten dat impact investing de hoeksteen wordt van zijn private bankingactiviteiten.

Ook andere grote beleggingshuizen hebben inmiddels afdelingen opgericht die zich louter met impactbeleggen bezighouden. Daar komt meer bij kijken dan bij het gewone duurzaam beleggen. Impactbeleggen gaat verder dan het uitsluiten van slechte bedrijven en het zoeken naar de duurzaamste jongetjes van de klas.

Impactbedrijven hebben in hun doelstellingen staan dat zij er zijn om een positieve bijdrage te leveren aan mensheid en/of aarde. Deze missie moet meer zijn dan een aantrekkelijke marketingboodschap. De beoogde impact moet ook echt meetbaar zijn.

Dubbele winst

Voor impactbeleggers valt er veel te winnen. Het is de bedoeling dat hun beleggingen niet minder renderen dan traditionele beleggingen. Sterker, uit impactbeleggingshoek wordt geroepen dat impactbeleggingen, net als duurzame beleggingen, een streepje voor hebben omdat de positieve ESG­-score additionele winst oplevert.

De andere winst is de emotionele winst, het fijne gevoel dat er iets goeds met uw geld gebeurt. Tegen fondsenwervers die aan de deur komen, kan oprecht worden gezegd: “Ik heb mijn eigen doelen geselecteerd, ik geef al meer dan voldoende voor een betere wereld.”

Maar voordat impact beleggen mainstream wordt, moet er nog veel gebeuren. De meeste beleggingshuizen zijn nog maar net begonnen. Net als de regelgevers moet de beleggingsindustrie de nodige extra kennis in huis halen. Het is nog pionieren.


Verenigde Naties wijzen de weg

Impactbeleggen stond in één keer op de wereldwijde agenda toen de 193 leden van de Verenigde Naties op 25 september 2015 in New York resolutie A/RES/70/1 aannamen, waarbij met name paragraaf 51 de beleggingsindustrie beroerde.

In deze paragraaf worden de zeventien zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG’s) beschreven die onderdeel zijn van het overkoepelde doel, getiteld Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.

De doelen, die weer bestaan uit 169 subdoelen, vormen samen het pad naar een duurzame wereld in 2030. Het is volgens de VN het enige pad. Of zoals voormalig secretaris­generaal van de VN Ban Ki­moon opmerkte: “We don’t have a plan B, because there is no plan B.” Hoe moet de wereld er over dertien jaar uitzien?

Dit zijn de speerpunten van de VN:

 1. Geen armoede
 2. Geen honger
 3. Goede gezondheidszorg
 4. Goed onderwijs
 5. Man en vrouw hebben gelijke rechten
 6. Schoon water en goede sanitaire voorzieningen
 7. Betaalbare duurzame energie
 8. Fatsoenlijk werk en economische groei
 9. Duurzame industrie en infrastructuur
 10. Vermindering ongelijkheid
 11. Duurzame steden
 12. Verantwoorde productie en consumptie
 13. Klimaatactie
 14. Bescherming leven in water
 15. Bescherming leven op land
 16. Vrede, rechtvaardigheid en sterke instituties
 17. Samenwerking, zodat bovenstaande doelen worden gehaald

Deel via: