Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

De prima uitgangspositie van aandelen opkomende markten

Mocht de wereldeconomie weer in gunstiger vaarwater terechtkomen, dan zijn aandelen uit de opkomende markten de eerste die herstellen, schrijft Ernest Yeung, portefeuillemanager van het Emerging Markets Discovery Equity Strategy van T. Rowe Price. Dat herstel wordt des te sterker als er zich een nieuwe grondstoffensupercyclus aandient.

"Het staat buiten kijf dat opkomende markten de afgelopen jaren slecht hebben gepresteerd ten opzichte van ontwikkelde markten. Een sterke Amerikaanse dollar, geopolitieke spanningen en een tegenvallende winstgroei wogen zwaar op het sentiment. Meer recentelijk heeft ook deglobalisering de groei beperkt.

Maar diezelfde tegenwind kan een potentiële rugwind worden als de volgende fases van de economische en aandelencyclus zich aandienen. Gedrukte waarderingen, een verzwakkende Amerikaanse dollar, piekende inflatie in veel opkomende landen, en het potentieel voor renteverlagingen vormen de ingrediënten voor de eerste fase van herstel. 

Ernest Yeung

Vraagteken China

De weg naar herstel zal echter waarschijnlijk niet makkelijk zijn en de omstandigheden in de EM-landen zullen variëren. Landen met een sterke binnenlandse vraag, zoals China, India en Brazilië, verkeren in een betere positie om de moeilijke omstandigheden te doorstaan.

China blijft wel een raadsel. Hoewel de heropening van China aanvankelijk een enorme stimulans was voor de economie, zijn recente gegevens teleurstellend. Ook de ondermaatse relatieve prestaties van Chinese aandelen tot nu toe zijn teleurstellend.

Er zijn echter ook positieve signalen. Het economisch herstel is niet tot stilstand  gekomen, maar een nieuwe richting is ingeslagen waarbij consumptie, in plaats van investeringen, de drijvende kracht achter de groei zal zijn. Vraag is of verdere tekenen van vertraging de Chinese beleidsmakers ertoe aanzetten de economie agressiever te stimuleren om het sentiment en de consumptie te stimuleren. Het is een stap die beleggers waarschijnlijk zullen verwelkomen.

Brazilië biedt kansen

Buiten China ziet Latijns-Amerika er opnieuw interessant uit. In Brazilië, waar de rente bijna 14% bedraagt, lijkt de markt na een lange periode van renteverhogingen veerkrachtig om te reageren op elke wending in de rentecyclus. Mexico heeft geprofiteerd van de toegenomen investeringen, doordat bedrijven hun productie steeds meer verplaatsen.

Fundamenteel zijn de afgelopen 10 jaar moeilijk geweest voor grondstoffen producerende opkomende landen, zoals Brazilië, Zuid-Afrika, Chili en Indonesië.

Grondstoffensupercyclus

Of de beginfase van een nieuwe grondstoffensupercyclus al is begonnen, staat ter discussie, maar er zijn overeenkomsten tussen het begin van de jaren 2020 en het begin van de jaren 2000, de laatste keer dat grondstoffen aan een lange en krachtige run begonnen. Nu is er, net als toen, sprake van een aanzienlijke onderinvestering in het aanbod van grondstoffen met kapitaaluitgaven in de olie- en gassector en de wereldwijde mijnbouw.

Begin jaren 2000 was China de belangrijkste bron van de versnellende vraag naar grondstoffen. Nu zal de omschakeling naar schone energiebronnen en elektrische voertuigen waarschijnlijk leiden tot een versnelling van de vraag naar belangrijke grondstoffen.

Klaar voor vertrek

Hoewel aandelen uit opkomende markten de afgelopen jaren teleurstellend zijn geweest voor beleggers, begint de risicorendementsverhouding er positief uit te zien. Naast de bekende seculaire drijfveren laten opkomende markten opnieuw een reeks groeikarakteristieken zien die ontwikkelde markten niet hebben.

Zo is het rendement op eigen vermogen van EM-banken veel hoger dan die in ontwikkelde markten. Daarnaast bieden China's leiderschap in elektronische voertuigen en zonnepanelen en de opkomst van de Chinese consument ook meerjarige mogelijkheden.

Op de korte termijn zullen de dreigende vooruitzichten van zwakkere groei of recessie waarschijnlijk leiden tot een vlucht naar veiligheid en een uitdagend klimaat scheppen voor de opkomende markten. Maar als de vertraging kort en mild is en vervolgens omslaat, dan hebben opkomende markten een goede uitgangspositie om te profiteren, omdat ze dat meestal hebben gedaan in de eerste fasen van herstel.

Beleggers moeten wel op hun hoede zijn voor volatiliteit op de korte termijn, maar tekenen van herstel in de wereldeconomie zullen een signaal zijn om allocaties te heroverwegen."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen