Column

Banken en autobouwers stuwen dividend

Wereldwijd verhoogde 88% van de bedrijven in het tweede kwartaal van dit jaar het dividend of hield het gelijk. Vooral de Europese dividendgroei van 10% was indrukwekkend, zo blijkt uit de nieuwste Janus Henderson Global Dividend Index.

De wereldwijde dividenden stegen in het tweede kwartaal naar een nieuw record, zo blijkt uit de nieuwste editie van de Janus Henderson Global Dividend Index. De uitbetalingen stegen tot 568,1 miljard dollar, een stijging van 4,9% op nominale basis. De onderliggende groei van 6,3% was een versnelling ten opzichte van het eerste kwartaal en weerspiegelde de seizoensgebonden dominantie van Europa in het tweede kwartaal, de periode waarin de meeste Europese bedrijven hun jaarlijkse dividendbetaling doen.

De Europese dividenden stegen met een tiende op jaarbasis (+9,7% nominaal, +10% onderliggend), het snelst van alle regio's, waardoor het totaal uitkwam op een recordbedrag van 184,5 miljard dollar, een weerspiegeling van de sterke winstgevendheid in het boekjaar 2022. Zwitserland, Frankrijk en Duitsland kenden allemaal recorduitbetalingen.

Het tweede kwartaal is ook seizoensgebonden in Japan en de dividenden stegen hier met 8,4% op onderliggende basis, ruim boven het wereldwijde gemiddelde. De helft van de Japanse bedrijven in onze index liet dubbelcijferige stijgingen zien. Het groeitempo in de VS vertraagde echter voor het zesde achtereenvolgende kwartaal tot 4,6%. Azië-Pacific ex Japan, Hongkong en Zuid-Korea presteerden relatief zwak.

Banken en autobouwers leiden dividenddans

Banken droegen de helft bij aan de wereldwijde dividendgroei in het tweede kwartaal Vanuit sectorperspectief waren de bankdividenden overal ter wereld sterk, op enkele uitzonderingen na. Ze waren goed voor de helft van de wereldwijde groei in het tweede kwartaal, doordat stijgende rentes de marges opdreven en de pandemie-gerelateerde verstoring van dividenduitkeringen eindelijk niet meer in de cijfers zat.

"Banken droegen de helft bij aan de wereldwijde dividendgroei"

In het tweede kwartaal waren autofabrikanten goed voor een zevende van de jaar-op-jaar stijging in uitbetalingen. De helft hiervan kwam van Duitse bedrijven, hoewel de sector overal ter wereld sterk presteerde. Mijnbouwers leverden de grootste negatieve bijdrage door lagere grondstoffenprijzen. Wereldwijd verhoogde 88% van de bedrijven het dividend of hield het gelijk in het tweede kwartaal.

Ook Nederlandse dividendgroei positief

Sander van der Ent, hoofd EMEA (ex-UK) Institutioneel bij Janus Henderson: “In Nederland zagen we een daling van de dividenduitkeringen naar 6,9 miljard dollar (€6,4 miljard) vanwege minder speciale dividenden en de beslissing van ASML om elke drie maanden dividend uit te keren. Maar na correctie voor deze factoren bleef de onderliggende trend positief: een stijging van 4,3% ten opzichte van het voorgaande jaar.

"Nederlands dividend steeg in het tweede kwartaal met 4,3% ten opzichte van het voorgaande jaar"

De stijging was niet zo groot als het gemiddelde in Europa, mede door de ING Groep. De bank verlaagde het dividend vanwege een verminderde winst, wat kwam doordat er meer geld opzij werd gezet om slechte of twijfelachtige leningen.”

Prognose voor 2023 ongewijzigd 

Het tweede kwartaal was zeer positief, maar omdat de verwachtingen voor de wereldwijde economische groei vertragen, heeft Janus Henderson zijn prognose voor het hele jaar niet gewijzigd. De wereldwijde vermogensbeheerder verwacht nog steeds dat de uitbetalingen op nominale basis met 5,2% zullen stijgen tot een recordbedrag van 1,64 biljoen dollar, wat overeenkomt met een onderliggende groei van 5,0%.

Banken kunnen tegen een stootje

Ben Lofthouse, hoofd wereldwijde inkomenaandelen bij Janus Henderson: “Overal ter wereld neemt de economische groei af als gevolg van de hogere rente. De markten verwachten nu dat de wereldwijde winsten dit jaar gelijk zullen blijven, nadat ze in 2022 tot recordhoogte waren gestegen. In onze gesprekken met bedrijven over de hele wereld komt naar voren dat ze nu voorzichtiger zijn over de vooruitzichten.

We verwachten echter wel dat de dividendgroei zal aanhouden. De dividenden in de meeste regio’s en sectoren zijn in lijn met onze verwachting. Vooral de banksector zal de rest van het jaar een solide groei blijven vertonen en voor recordbedragen aan aandeelhouders uitkeren. Een zwakker economisch klimaat is doorgaans negatief voor banken, maar het positieve effect op de bankmarges in de laatste jaren van ultralage rentes is zeer krachtig en stimuleert het uitkeren van dividenden. De grote banken hebben te maken met zeer strenge regelgeving en gaan dus met een sterke kapitaalpositie deze lastige tijd in.

Een van de geruststellende kenmerken van dividendinkomsten is dat ze doorgaans veel minder volatiel zijn dan inkomsten. De uitbetalingen bleven vorig jaar achter bij de winstgroei en kunnen dit jaar dus hoger uitvallen.”

Ben Lofthouse
Ben Lofthouse van Janus Henderson


De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Assetallocatie