Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Windsector trekt duurzame energiebelegging naar beneden

Het rendement op beleggingen in duurzame energie valt dit jaar ronduit tegen. Vooral de windsector heeft het moeilijk. Bouwers van windturbines hebben te maken met teruglopende marges, hoge materiaalprijzen en achterblijvende verlening van vergunningen, schrijft beleggingsstrateeg Jesse Groenewegen van Rabobank.

Binnen onze beheerportefeuille beleggen we in het 1895 Themafonds gericht in duurzame energie. Dit is dit jaar het slechtst presterende beleggingsthema in onze aandelenportefeuille.

Het beleggingsthema duurzame energie is breed: het omvat onder andere wind, zon, opslag, en transport. Allemaal verschillende takken van sport met hun eigen dynamiek.

Uitdagingen bij bouw reuzenmolens

De windsector is in het themafonds prominent vertegenwoordigd, met de Deense turbinemaker Vestas als meest aansprekende naam. Deze subsector heeft de afgelopen tijd verschillende tegenvallers moeten incasseren. Zo kwamen technische problemen met windturbines van Siemens Gamesa prominent in het nieuws, waardoor de aandelenkoers van dat bedrijf fors onderuitging.

Nu spelen dit soort technische problemen niet per se breder binnen de sector. Ze leggen wel de uitdagingen bloot die komen kijken bij de bouw van de huidige generatie windturbines, vaak met een diameter ter grootte van anderhalf keer de Domtoren.

Marges onder druk

Bedrijven concurreren met elkaar om zo snel mogelijk zo groot mogelijke turbines neer te zetten. Bij Siemens Gamesa leidde dit dus zelfs tot gebrekkige, dan wel overhaaste kwaliteitscontroles. Breder heeft deze competitie gezorgd voor druk op de marges.

Daar komt bij dat de materiaalprijzen fors zijn gestegen. Weliswaar zijn ze wat gedaald ten opzichte van de piek kort na de Russische inval in Oekraïne, maar ze liggen nog steeds hoger dan daarvoor. Contracten om turbines te bouwen zijn vaak afgesloten op basis van materiaalprijzen van voor de oorlog, waar fabrikanten vaak maar gedeeltelijk voor kunnen compenseren.

Verder verloopt vergunningverlening van wind op land langzaam. Mede daardoor lagen orders voor nieuwe windturbines in 2022 lager dan in 2021. Voor Vestas vielen de orders bijvoorbeeld zo’n 20% lager uit.

Ordergroei is cruciaal voor turbinebouwers

De windsector is een competitieve sector. Prijzen zullen uiteindelijk dalen door technologische verbeteringen en efficiëntieslagen. Voor groei van hun omzet en winst moeten de grote, beursgenoteerde turbinebouwers het vooral hebben van grotere aantallen verkochte turbines.

"De windsector is een competitieve sector"

In dat licht is het goed nieuws dat er Europese wetgeving aan zit te komen om lidstaten te bewegen sneller vergunningen af te geven voor duurzame energieprojecten. Uiteraard kunnen grote investeringspakketten van overheden, zoals de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA) en het Europese REPowerEU-initiatief, voor rugwind zorgen.

We volgen de ontwikkelingen in de windsector en in andere takken van duurzame energie nauwlettend. Feit blijft dat verduurzaming van de energievoorziening een van de belangrijkste opgaven is van deze tijd.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie