Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Waarom high yield nu beter bestand is tegen een recessie

Door het krappe monetair beleid van centrale banken dreigt zwaar economisch weer. Portfoliomanager en high yieldexpert Mike Della Vedova bij T. Rowe Price geeft drie redenen waarom de high yieldmarkt een aankomende recessie beter kan verteren dan in het verleden.

1. Hoge schulden zijn ditmaal niet de oorzaak

"Afgezien van de door de pandemie veroorzaakte recessie in 2020, zijn de meeste recente recessies veroorzaakt door schuldproblemen, wat betekent dat ze zijn veroorzaakt door zorgen over de kredietwaardigheid van bepaalde activa. De wereldwijde financiële crisis van 2008 en de dotcom-zeepbel van 2001 waren bijvoorbeeld vooral het gevolg van te hoge schulden in de Amerikaanse vastgoedsector en de IT-markt.

Een aankomende neergang zal waarschijnlijk het gevolg zijn van agressieve renteverhogingen om de hoge inflatie te bestrijden. Historisch gezien hebben krediet gedreven recessies meer schade toegebracht aan bedrijfswinsten."

Mike Della Vedova

2. Bedrijfsbalansen zijn over het algemeen solide

"Daarnaast zijn de balansen van bedrijven over het algemeen solide, waardoor ze beter bestand zijn tegen een economische vertraging. High yieldbedrijven rusten momenteel veelal op sterke fundamenten. Interest coverage-ratio's en schuldratio's zijn relatief laag.

Bovendien hebben veel high yieldbedrijven geprofiteerd van gunstige financieringsvoorwaarden om hun aflooptermijnen op te schuiven. Dit betekent dat de impact van de sterk gestegen rentetarieven geleidelijk kan worden verwerkt."

3. De wanbetalingscyclus van 2020 heeft de high yield-sector sterker gemaakt

Ten slotte hebben we in 2020 een fase van wanbetalingen doorgemaakt, waarbij veel bedrijven hun schulden niet konden betalen. Dit heeft geleid tot faillissementen en schuldherschikkingen. Deze cyclus van wanbetalingen heeft gezorgd voor een scheiding tussen sterkere en zwakkere bedrijven. De bedrijven die potentieel hebben om te overleven en te groeien, worden gesteund door investeerders. Bedrijven zonder perspectief op langdurig succes worden doorgaans failliet verklaard.

Het aantal wanbetalingen in de Verenigde Staten in 2020 was significant, maar heeft de high yield-sector in een betere gezondheid achtergelaten. Al met al zullen bedrijven waarschijnlijk voor uitdagingen komen te staan in de komende periode, maar high yieldobligaties lijken beter gepositioneerd te zijn om een neergang te doorstaan.

Het is echter belangrijk om op te merken dat in een omgeving van afnemende groei het aantal wanbetalingen waarschijnlijk zal toenemen, wat de noodzaak van zorgvuldige selectie van obligaties belangrijker maakt."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie