Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Goed nieuws van het inflatiefront

De Amerikaanse inflatie, ook de kerninflatie, komt naar beneden. Uit data van Zillow blijkt dat de huren ook omlaag komen. De inflatie kan dus nog verder dalen, aldus Edin Mujagic.

Ik zou het even bij de seismologen moeten navragen, maar de kans bestaat dat de aardbevingsapparatuur woensdagmiddag een kleine schok heeft waargenomen.

Toen maakte het Amerikaanse bureau voor de statistiek namelijk bekend dat de inflatie in de VS in juni uitkwam op 3%. Dat is niet alleen één vol procentpunt lager dan een maand eerder, het is ook het laagste inflatiepercentage sinds het voorjaar van 2021.

Ook de vermaledijde kerninflatie zakte, van 5,3% naar 4,8%. Nog steeds hoog, maar dat maakte de opluchting onder economen, beleggers en analisten er niet minder om.

Impact van huren

Net zoals in Europa, was de daling vooral te danken aan de gedaalde energieprijzen. Mede door dat effect is het te verwachten dat de inflatie de komende maanden verder zal zakken. Maar niet alleen daardoor. Het grootste deel van de inflatie in juni, 70% van de geldontwaarding, is toe te schrijven aan huisvesting.

Huisvestingdeel van het inflatiemandje in de VS bestaat uit twee delen, de hoogte van de huur en een schatting hoeveel huur huiseigenaren zouden krijgen voor hun huis als ze het zouden verhuren.

Die twee componenten samen zijn goed voor bijna één derde van de consumentenprijsindex (CPI) en goed voor ongeveer 40% van de kerninflatie-index. Dat betekent dat al vrij kleine bewegingen van de huurprijzen, grote gevolgen voor de inflatie kan hebben.

Amerikaanse funda

Om het toekomstige verloop van dat belangrijke deel van de CPI-index in te schatten, en daarmee dus de ontwikkeling van de inflatie, kunnen we kijken naar de Zillow Observed Rent Index (ZORI). Zillow is de Funda van de VS.

Die ZORI-index houdt de ontwikkeling van de huren van de nieuw aangeboden huizen bij en is daarmee een goede indicator voor álle huren in de VS. Immers, als de huur van nieuw aangeboden woonruimtes klimt, dan is het te verwachten dat de huren van de verhuurde huizen zullen stijgen wanneer er een nieuwe huurder komt.

Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van de huizenprijzen. Als die stijgen (dalen), dan mag aangenomen worden dat de eigenaren de verwachte huuropbrengsten hoger (lager) zullen inschatten. Uit onderzoek blijkt dat de ZORI-index een goede indicator is voor de ontwikkeling van het huisvestingsdeel van het inflatiemandje 12 maanden vooruit.

Inflatie omlaag

De ZORI-index begon rap op te lopen in het voorjaar van 2021 om in het voorjaar van 2022 het hoogtepunt te bereiken, met een huurstijging van ruim 16%. Sindsdien laat de index zien dat de huurprijzen van nieuw aangeboden woonruimtes minder snel stijgt. Inmiddels bedraagt de toename iets meer dan 5%.

De Amerikaanse inflatie begon te stijgen in de zomer van 2021 waarna de stijging versnelde om eind 2022 te pieken. Als de ZORI-index enigszins maatgevend is, dan is het te verwachten dat de inflatie in de VS de komende maanden verder zal dalen.

Kijken we naar de ontwikkeling van de huizenprijzen, dan zien we dat de toonaangevende S&P/Case-Shiller U.S. National Home Price Index inmiddels aangeeft dat de huizenprijzen niet stijgen. Ofwel: dat bevestigt hetgeen de ZORI-index impliceert. Dit neemt niet weg dat de Amerikanen voorlopig een soort schizofreen gevoel zullen blijven houden.

Nog steeds hoog

Als ze met hun auto naar de benzinepomp rijden, dan zullen we duidelijk merken dat de inflatie afneemt. Rijden ze daarna echter door naar de supermarkt om boodschappen te doen, dan blijken de prijzen hoog te blijven. Mijn vermoeden is dat de Fed dit juni inflatiecijfer met genoegen zal hebben vernomen.

Het zal niet verbazen als de komende tijd leden van het rentecomité beginnen te pleiten voor een einde van de cyclus van renteverhogingen of zelfs beginnen te praten over wanneer de rente te verlagen.

Immers, de Amerikaanse inflatie zit in een dalende trend en die trend lijkt de komende maanden aan te houden. Daar staat tegenover dat de kerninflatie, die de onderliggende ontwikkeling van de geldontwaarding weergeeft, nog steeds veel te hoog is, ook na juni.

Renteverhogingen verleden tijd

Laten we daarnaast niet vergeten dat de Amerikaanse inflatie in de zomer van 2021, na maandenlang rap gestegen te zijn, enkele maanden lang leek te stabiliseren, dé reden dat de Fed sprak van inflatie als een tijdelijke oprisping; na die paar maanden van stabiele inflatie, spoot de geldontwaarding écht omhoog, tot circa 9% in de tweede helft van 2022.

Eind 2022 hadden we vervolgens ook twee maanden van behoorlijk lagere geldontwaarding, waarna de inflatie weer op stoom kwam. De Fed zal niet graag voor de zoveelste keer in een korte tijd te snel de conclusie willen trekken dat de strijd over is.

Vandaar dat de renteverhoging in juli een must blijft en ik kan me ook heel goed voorstellen dat er daarna nog eentje volgt. Als de inflatie de komende maanden verder blijft dalen, dan zie ik de centrale bank stoppen met het optrekken van de rente. Te meer daar de ontwikkelingen op andere terreinen ook mee kunnen vallen.

Zo bleek deze week uit een rapport waarin de regionale centrale banken aangeven wat ze zoal zien en horen van ondernemers in hun district, dat er veel is wat erop wijst dat de economische activiteit in de tweede helft van dit jaar zal vertragen, dat steeds meer bedrijven aangeven iets makkelijker aan personeel te kunnen komen en dat de inflatoire druk afneemt.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen