Column

“Alles kan failliet gaan maar liever niet een bank”

Alexis Bienvenu van de Franse vermogensbeheerder LFDE voelt zich ongemakkelijk over de huidige markten. Zijn basisscenario is een recessie in de tweede helft van het jaar. ‘De renteverhogingen gaan bedrijven, de vastgoedmarkt en consumenten pijn gaan doen.” Maar nu de banken onder vuur liggen, dreigt misschien wel erger.

Het Asset Allocation Team van de Franse vermogensbeheerder LFDE belegt niet in individuele aandelen en obligaties. Klantengeld wordt belegd in fondsen, al dan niet afgedekt door opties en futures, om de gewenste assetallocatie vorm te geven. Het oordeel over de markten komt zeer gedisciplineerd tot stand. Zo worden beleggingscategorieën op tal van criteria geanalyseerd. Daar rollen dan cijfers uit, die het beleggingscomité gebruikt om beleggingscategorieën al dan niet te overwegen.

Een van de voordelen van de aanpak van het Asset Allocatie Team van LFDE is volgens Alexis Bienvenu dat er razendsnel kan worden ingespeeld op grote veranderingen in de markt. Bienvenu is samen met vier collega’s verantwoordelijk voor de asset-allocation-strategie van LFDE. Rob Stallinga van IEX Profs sprak met hem.

De bankenonrust is na 15 jaar weer helemaal terug. Is er reden om bang te zijn?
Alexis Bienvenu: “Wij zijn niet bang, want wij vertrouwen op de woorden van de autoriteiten, toezichthouders en analisten dat banken goed zijn gekapitaliseerd. Banken zijn na de kredietcrisis gedwongen hun balansen te versterken. Dat is gebeurd. Dat moet zich uitbetalen. Daarom is de situatie nu ook anders dan in 2008. Europese banken zijn gezond. Ze kunnen veel stress hebben. Voor de VS geldt dit ook voor de grote banken maar minder voor de kleinere omdat die soepeler zijn gereguleerd. Wel zijn we al een aantal maanden negatief over bankaandelen, net als andere aandelen trouwens.”

"Europese banken zijn gezond. Ze kunnen veel stress hebben"

Wat is het probleem met aandelen?
Alexis Bienvenu: “Wij rekenen op een waarschijnlijke recessie in de tweede helft van 2023. Wanneer precies en hoe diep die recessie wordt, weten we niet. We weten wel dat de renteverhogingen bedrijven, de vastgoedmarkt en consumenten pijn gaan doen. Dat werkt allemaal met vertraging in de economie door. Dat is ons basisscenario voor de komende negen maanden dat wij 60% kans geven dat het uitkomt.”

Andere scenario’s?
Alexis Bienvenu: “In de optimistische variant stoppen de centrale banken binnenkort met verhogen en weet de economie een recessie net te vermijden. Dat is het zachte landing-scenario.
In het meest pessimistische scenario gaan we uit van stagflatie, geen economische groei maar wel hoge inflatie. Dat is het slechtst denkbare scenario, zeker voor risky assets. Centrale banken blijven namelijk hawkish, omdat de inflatie maar niet daalt.”

"Stagflatie is het slechtst denkbare scenario"

Wat gaat de inflatie waarschijnlijker doen?
Alexis Bienvenu: “In ons basisscenario rekenen we inderdaad op een soepel dalende inflatie. Maar de 1% die in Europa lange tijd gangbaar was, en de 2% in de VS, gaan we niet snel terugzien, dankzij onder meer de deglobaliseringstrend en de enorme kosten van de energietransitie.”

Wat is het grootste beleggingsrisico dat u nu vreest?
Alexis Bievenu: “Dat de banken van alle kanten zouden worden aangevallen. Dat kan voor paniek zorgen, ook al staan banken er goed voor. Banken zijn het hart van de economie. Zij leven van het vertrouwen en geven het vertrouwen. Alles kan crashen maar liever niet de banken. Voor een ander systeemrisico, aangejaagd door een Europese energiecrisis, ben ik inmiddels niet meer bang.”

U bent negatief over aandelen. Over obligaties bent u dus positiever?
Alexis Bienvenu: “We waren tot kort geleden ook negatief over staatsobligaties. Wij waren vooral erg voorzichtig met duratierisico's omdat stijgende rente en inflatie obligatiekoersen onder druk zetten. Inmiddels zijn we een stuk minder pessimistisch. Centrale banken zouden minder hawkish moeten zijn. Staatsobligaties vormen de beste veilige haven als het economische klimaat omslaat. Over bedrijfsobligaties zijn we minder positief. De huidige spreads komen niet overeen met de economische risico’s die horen bij een serieuze recessie.”

"Staatsobligaties vormen de beste veilige haven als het economische klimaat omslaat"

Zijn er aandelen waar u nog wel brood in ziet?
Alexis Bienvenu: “Wij beleggen liever in factoren dan in sectoren of regio’s. De factor die wij prefereren gaat in de richting van de kwaliteitsfactor. Dan moet worden gedacht aan bedrijven met sterke balansen, niet al te hoge groei, weinig cyclisch en niet al te duur.”

Voelt u zich als belegger momenteel ontpannen of gespannen?
Alexis Bienvenu: “Vooral gespannen. Als er problemen zijn met banken, dan geeft dat altijd stress. Maar tegelijkertijd zijn we zwaar onderwogen in aandelen. Dat geeft ontspanning. Als er iets ergs gebeurt, dan zullen onze klanten relatief licht worden geraakt. Daarbij zijn we, zoals gezegd, erg flexibel. We kunnen de portefeuille in een paar minuten drastisch aanpassen.”

Dislaimer: De geuite meningen zijn die van de fondsbeheerder. LFDE kan er in geen geval verantwoordelijk voor worden gehouden.

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie