Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Beleggen in infrastructuur: kansrijk en robuust

Jags Walia, hoofd Global Listed Infrastructure bij Van Lanschot Kempen, schets de kansen voor beleggers in infrastructuur. "De rugwind voor energie-infrastructuur (hernieuwbare energie en niet-Russische gasinfrastructuur) zou wel eens langere tijd kunnen aanhouden."

"Bij beleggen in infrastructuur gaat het om essentiële diensten zoals energie, transport en communicatie. Door tal van kwesties staat er dit jaar met infrastructuur het nodige te gebeuren. Deze kwesties staan echter niet los van elkaar maar vormen een interactieve keten. Zo hebben geopolitieke ontwikkelingen effect op de energiesituatie, de energiesituatie beïnvloedt vervolgens de inflatie, en de inflatie op haar beurt drijft de rente op waardoor een recessie dichterbij komt.

Dit jaar waait de wind naar verwachting uit meerdere hoeken, met een mix van bestaande kwesties die vorig jaar ook al speelden, en nieuwe kwesties die de kop opsteken. Maar laten we deze kwesties eens een voor een onder de loep nemen.

Consequenties Russische inval

Op het moment van schrijven woedt er nog steeds een oorlog in Europa. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie hebben tot dusverre zo’n 8 miljoen mensen hun toevlucht elders gezocht. Dit is gelijk aan ongeveer de helft van de bevolking van Nederland.

De impact van deze geopolitieke spanningen op infrastructuur zijn aanzienlijk. De tegenwind uit geopolitieke hoek (Lees: gas- en olieboycot Rusland) leidde tot een prijsschok op de energiemarkt. Landen moesten maatregelen nemen om hun energievoorziening veilig te stellen. In sommige gevallen pakte dit gunstig uit voor de energietransitie: de ambities op het vlak van hernieuwbare energie werden aangescherpt.

De Russische inval in Oekraïne is een opsteker voor de infrastructuur voor hernieuwbare energie en voor infrastructuur dat wordt gebruikt om Russisch gas te vervangen door gas uit onder meer de VS. Voor de energietransitie is het in eerste instantie nadelig doordat er nu meer steenkool wordt gebruikt.

"De Russische inval in Oekraïne is een opsteker voor de infrastructuur voor hernieuwbare energie"

Deze geopolitieke onzekerheid duurt naar verwachting voort in 2023. De rugwind voor energie-infrastructuur (hernieuwbare energie en niet-Russische gasinfrastructuur) zou wel eens langere tijd kunnen aanhouden. Zo bedroeg de Europese invoer van gas uit Rusland voorheen 40% van het totaal benodigde gas. Tegen het einde van de zomer was dat ingezakt tot 17%. In de toekomst zal Europa  nog meer afhankelijk zijn van gas dat niet uit Rusland komt. 

Hulp bij inflatie

Bescherming tegen inflatie bood in 2022 al steun aan infrastructuuraandelen en zal dit ook in 2023 doen. Inflatiebescherming door infrastructuurbedrijven is afhankelijk van twee factoren. Hoeveel inflatie kan worden doorberekend? Hoe snel kan dit worden ingevoerd. Toen de inflatie in Europa opliep tot 10% hadden veel infrastructuurbedrijven contracten, waarmee de kosten snel konden worden doorberekend.

Rentediscussie

Gedurende de tweede helft van 2022 verwachtten steeds meer beleggers dat er snel een einde zou komen aan de renteverhogingen. De energieprijzen daalden immers als gevolg van de dreigende recessie en de dalende energieprijzen drukten weer de inflatieverwachtingen, waardoor de noodzaak is afgenomen om de rente verder te verhogen.

Wij verwachten dat deze discussie in 2023 voortduurt. Voor infrastructuurbedrijven varieert het effect van hogere rentes, afhankelijk van hoe snel zij hun schulden moeten herfinancieren. Een voorbeeld hiervan is Cellnex (het Europese telecomtorenbedrijf) dat zijn cash zal gebruiken om zijn schuld te verminderen en zich zo te beschermen tegen de stijgende rente.

"Voor infrastructuurbedrijven varieert het effect van hogere rentes"

Recessieproof?

Meerdere marktanalisten gaan er vanuit dat de economie in een recessie belandt. Dit jaar zal uitwijzen of die voorspelling daadwerkelijk uitkomt. Daarbij weet niemand hoe diep de recessie zal zijn en hoe lang deze gaat duren. Vermogensbeheerders kunnen toegevoegde waarde bieden door na te gaan hoe robuust hun beleggingen tijdens een recessie zijn.

Beleggingen in infrastructuurbedrijven die worden betaald voor capaciteit in plaats van voor daadwerkelijke output (zogenaamde Take of Pay-contracten) ondervinden weinig problemen van mindere economische tijden.

China uit de lockdown

Huan yin hui lai! Dit is het Chinees voor Welkom terug! en is in 2023 heel toepasselijk want meer dan 1,4 miljard mensen komen uit een lockdown die strenger is geweest en langer heeft geduurd dan in Nederland. Het betekent de terugkeer van een bevolking die drie keer zo groot is als die van Europa.

De gevolgen op het gebied van infrastructuur zullen het eerst worden gevoeld in de transportsectoren (inhaalvraag naar reizen, zoals tolwegen in China) en zullen langer merkbaar blijven in het energieverbruik, doordat de economische bedrijvigheid in China aantrekt. Elektriciteitsbedrijven hebben hun handen vol om de industriële sector van energie te voorzien."

Jags Walia is Hoofd Listed Infrastructure bij Van Lanschot Kempen en belegd zelf in het Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen